Podať inzerát

Prostredníctvom tejto stránky môžete pridať vlastný inzerát. Do rubriky "Prácu hľadá" môže prispieť ktokoľvek, rubrika "Prácu ponúka" je pochopitelne určená vedúcim pracovníkom rádií. Váš inzerát však bude zverejnený len vtedy, keď nám po vyplnení formulára pošlete z uvedenej adresy mail s predmetom INZERAT: OK.

Vaše inzeráty nebudú zverejnené ihneď, ale až behom niekoľkých hodín. Žiadna kolonka inzerátu okrem e-mail adresy nie je povinná, takže pokiaľ nechcete zverejňovať svoje meno či telefónne číslo, prípadne nemáte žiadne požadavky ohľadom platu alebo funkcie, nemusíte tieto kolonky vyplniť. Do okienka prax môžete vpisovať akékoľvek doplňujúce údaje. Želáme vám veľa úspechov pri hľadaní práce.

*)
*)
*)

*)


*) povinná položka