TV Wywar

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Školská 6, 908 51 Holíč

Tel.: 034 / 6685 538
Fax: 034 / 6685 537
URL: http://www.wywar.sk/
E-mail: wywar@wywar.sk

Držiteľ licencie: Quartex group, spol. s.o.

Reklamné zastúpenie: Quartex group, spol. s.o.
Platnosť od: 30.07. 1999
Licencia do: 31.07. 2011

VYSIELAČE

  1. 23. kanál – Holíč – mesto (166 m)
    vykon 0.05 kW