TV Trenčín

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Mierové námestie 22, 911 01 Trenčín

Tel.: 032 / 74 34 566
URL: http://www.tvtrencin.sk
E-mail: televizia@tvtrencin.sk

Držiteľ licencie: SLOVAKIA OKOLO SVETA s.r.o.

Reklamné zastúpenie: SLOVAKIA OKOLO SVETA s.r.o.
Platnosť od: 13.11. 2000
Licencia do: 13.11. 2012

VYSIELAČE

  1. 60. kanál – Trenčín – Záblatie (286 m)
    vykon 0.30 kW