TV Skalica

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Námestie slobody 14, 909 01 Skalica

Tel.: 034 / 65 17 761
URL: http://www.skalica.sk/kultura/tvs/
E-mail: tvs@tvsen.sk

Držiteľ licencie: Videoštúdio RIS s.r.o.

Reklamné zastúpenie: Videoštúdio RIS s.r.o.
Platnosť od: 05.05. 1995
Licencia do: 06.05. 2009

VYSIELAČE

  1. 32. kanál – Skalica – mesto, ul. Clementisova (176 m)
    vykon 0.05 kW