MsTV Komárno

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Nám. Gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Tel.: 035 / 771 30 60
Fax: 035 / 771 31 71
URL: http://www.komarno.sk/tv/
E-mail: tv@komarno.sk

Držiteľ licencie: COM-MÉDIA s.r.o.

Reklamné zastúpenie: COM-MÉDIA s.r.o.
Platnosť od: 12.09. 1996
Licencia do: 20.12. 2008

VYSIELAČE

  1. 53. kanál – Komárno – mesto (109 m)
    vykon 0.20 kW