Vysielače televízie

Kanál Lokalita ERP kW Stanica
2 Bratislava – Kamzík (433 m) 140 STV1 – Jednotka
6 Košice – Dubník (873 m) 100 STV1 – Jednotka
7 Banská Bystrica – Suchá hora (1225 m) 85 STV1 – Jednotka
9 Ružomberok – Úložisko (740 m) 1 STV1 – Jednotka
9 Štúrovo – Modrý vrch (251 m) 0.04 STV1 – Jednotka
10 Trenčín – Nad oborou (655 m) 1.6 STV1 – Jednotka
11 Košice – Šibená hora (234 m) 0.08 STV1 – Jednotka
11 Žilina – Krížava (1449 m) 34 STV1 – Jednotka
21 Košice – Bankov (357 m) 0.08 STV2 – Dvojka
21 Modrý Kameň – Španí Laz (636 m) 85 STV2 – Dvojka
21 Stropkov – Vrch Baňa (470 m) 1 JOJ
22 Rožňava – Dievčenská skala (660 m) 50 STV2 – Dvojka
22 Ružomberok – Úložisko (740 m) 1 Markíza
23 Holíč – mesto (166 m) 0.05 TV Wywar
23 Snina – Magurica (477 m) 50 STV2 – Dvojka
23 Trenčín – Nad oborou (655 m) 150 STV2 – Dvojka
24 Bardejov – Vinbarg (297 m) 0.03 Musicbox
24 Bardejov – Vinbarg (297 m) 0.03 BTV – Bardejovská televízia
25 Košice – Dubník (874 m) 353 STV2 – Dvojka
26 Banská Štiavnica – Sitno (1002 m) 270 STV2 – Dvojka
26 Námestovo – Magurka (1107 m) 20 STV1 – Jednotka
26 Spišská Nová Ves – mesto (459 m) 0.25 TV Reduta
27 Bratislava – Kamzík (433 m) 500 STV2 – Dvojka
27 Donovaly – Staré Hory (720 m) 0.01 JOJ
27 Košice – Bankov (357 m) 0.1 JOJ
27 Pozdišovce (131 m) 0.25 JOJ
27 Ružomberok – Úložisko (740 m) 4.8 STV2 – Dvojka
27 Stará Ľubovňa – Kotník (884 m) 100 STV2 – Dvojka
28 Banská Bystrica – Vartovka (524 m) 0.08 JOJ
28 Hradište – Uhrovec (275 m) 17 STV2 – Dvojka
28 Medzilaborce – Kýčera (432 m) 0.1 JOJ
29 Kremnica – TVP Kalvária (710 m) 0.01 JOJ
29 Námestovo – Magurka (1107 m) 70 STV2 – Dvojka
30 Nitra – Zobor (552 m) 0.2 STV1 – Jednotka
30 Poprad – Kráľova Hoľa (1938 m) 430 STV2 – Dvojka
30 Senica – mesto, ul. Štefánikova (203 m) 0.03 JOJ
30 Skalica – mesto, ul. Clementisova (176 m) 0.01 JOJ
31 Bratislava – Kamzík (433 m) 2 STV1 – Jednotka
31 Lipany – SOU (417 m) 0.1 JOJ
31 Štúrovo – Modrý vrch (251 m) 30 STV2 – Dvojka
32 Banská Bystrica – Suchá hora (1225 m) 360 STV2 – Dvojka
32 Bardejov – Vinbarg (297 m) 0.01 JOJ
32 Bystré – Stredná Hora (303 m) 0.01 JOJ
32 Skalica – mesto, ul. Clementisova (176 m) 0.05 TV Skalica
32 Snina – TVP (340 m) 0.13 JOJ
33 Košice – Šibená hora (234 m) 0.03 TV Teleprior
33 Lučenec – Blatný vrch (370 m) 84 STV2 – Dvojka
33 Nové Zámky – Tehlové (111 m) 50 JOJ
34 Hriňová – TVP (600 m) 0.01 JOJ
34 Kežmarok – vodojem (682 m) 0.1 JOJ
34 Kokava nad Rimavicou – TVP (445 m) 0.01 JOJ
34 Kružlová Huta – TVP (470 m) 0.03 JOJ
34 Plešivec – TVP (305 m) 0.03 JOJ
35 Žilina – Krížava (1449 m) 280 STV2 – Dvojka
37 Bardejov – Stebnická Magura (896 m) 100 STV2 – Dvojka
37 Borský Mikuláš – Mária Magdaléna (270 m) 70 STV2 – Dvojka
37 Detva – TVP (37 m) 0.01 JOJ
38 Fiľakovo – ul. 1. mája (197 m) 0.02 JOJ
38 Hradište – Uhrovec (275 m) 5 JOJ
38 Nižná Slaná – TVP (500 m) 0.03 JOJ
39 Bratislava – Koliba (314 m) 1 TA3
39 Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina (968 m) 456 STV2 – Dvojka
39 Šarišské Michaľany – TVP (370 m) 0.03 JOJ
40 Banská Štiavnica – Sitno (1002 m) 1 STV1 – Jednotka
40 Bardejov – Stebnická Magura (896 m) 100 STV1 – Jednotka
40 Dobroč – TVP (352 m) 0.02 JOJ
40 Krásno nad Kysucou (524 m) 0.01 Markíza
40 Ružomberok – Mních (655 m) 1 JOJ
40 Trenčín – Nad oborou (655 m) 169 Markíza
41 Podbrezová – TVP (680 m) 0.01 JOJ
41 Rimavská Sobota – silo (223 m) 0.2 JOJ
41 Topoľčany – ul. Podjavorinskej (170 m) 0.05 JOJ
41 Topoľčianky – TVP (295 m) 0.12 JOJ
42 Borský Mikuláš – Mária Magdaléna (270 m) 2 STV1 – Jednotka
42 Poprad – Kráľova Hoľa (1938 m) 221 Markíza
43 Babie (292 m) 0.01 JOJ
43 Banská Štiavnica – Sitno (1002 m) 270 Markíza
43 Dolný Kubín – ul. Dukl. Hrdinov (531 m) 0.02 JOJ
44 Bratislava – Kamzík (433 m) 571 Markíza
44 Liptovský Mikuláš – Háje (740 m) 0.1 JOJ
44 Rožňava – mesto (326 m) 0.2 JOJ
44 Stará Ľubovňa – Kotník (884 m) 100 Markíza
44 Žilina – Straník (769 m) 0.2 Markíza
45 Nitra – Zobor (552 m) 55 Markíza
46 Námestovo – Magurka (1107 m) 0.05 Markíza
46 Prievidza – mesto (270 m) 0.05 TVP – TV Prievidza
46 Slovenská Ľupča (485 m) 0.01 JOJ
46 Veľký Krtíš – TVP (399 m) 0.03 JOJ
46 Žarnovica – TVP (505 m) 0.04 JOJ
47 Poprad – Kráľova Hoľa (1938 m) 463 STV1 – Jednotka
48 Piešťany – Vrchy (221 m) 0.25 TV Karpaty
48 Senica – mesto, ul. Robotnícka (199 m) 0.03 TV Sen
48 Štúrovo – Modrý vrch (251 m) 80 Markíza
49 Banská Bystrica – Suchá hora (1225 m) 400 Markíza
49 Stará Ľubovňa – ul. Vsetínska (558 m) 0.01 JOJ
49 Vranov nad Topľou – Vinice (228 m) 0.1 TV B52
49 Vranov nad Topľou – Vinice (228 m) 0.1 JOJ
50 Bratislava – Kamzík (433 m) 4 JOJ
50 Dobšiná – TVP (535 m) 0.03 JOJ
50 Košice – Furča (348 m) 1 Musicbox
50 Košice – Furča (348 m) 1 TV Naša
50 Lučenec – Blatný vrch (359 m) 96 STV1 – Jednotka
50 Poprad – Veľká (717 m) 0.05 JOJ
51 Banská Bystrica – nemocnica (450 m) 0.5 RTV Banská Bystrica
51 Čadca – U Liškov (593 m) 0.01 Markíza
51 Hlohovec – Dvorníky (243 m) 0.1 JOJ
51 Púchov – mesto (282 m) 0.03 PTV – Púchovská televízia
52 Banská Štiavnica – Sitno (1002 m) 0.4 JOJ
52 Brezno – Šajba – vodojem (558 m) 0.1 JOJ
52 Košice – Bankov (357 m) 0.08 STV1 – Jednotka
52 Nové Zámky – vodojem (118 m) 0.2 TV Nové Zámky
52 Poprad – Hranovnica (877 m) 0.08 TV Poprad
52 Prešov – FNsP J. A. Reimana – Monoblok (280 m) 0.3 JOJ
52 Žilina – Krížava (1449 m) 385 JOJ
53 Komárno – mesto (109 m) 0.2 MsTV Komárno
53 Trnava – Linčianska (141 m) 0.02 MTT – Mestská televízia Trnava
54 Borský Mikuláš – Mária Magdaléna (270 m) 67 Markíza
55 Čadca – U Liškov (593 m) 0.03 KTV – Kysucká televízia
55 Čadca – U Liškov (593 m) 0.03 JOJ
55 Myjava – mesto (361 m) 0.1 TV Myjava
55 Nová Baňa – mesto (350 m) 0.05 JOJ
55 Pezinok – sídlisko Sever (169 m) 0.1 TV Pezinok
55 Považská Bystrica – mesto, ul. Lánska (360 m) 0.04 JOJ
55 Zvolen – WUSAM (350 m) 0.1 JOJ
55 Žiar nad Hronom – vodojem (343 m) 0.1 JOJ
55 Žilina – Dubeň (569 m) 0.03 TV Patriot
56 Lučenec – silo (191 m) 0.1 JOJ
56 Martin – Matica Slovenská (412 m) 0.2 Markíza
56 Michalovce – Zálužice (136 m) 0.15 JOJ
56 Moldava nad Bodvou – Budulov (200 m) 0.01 JOJ
56 Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina (968 m) 448 STV1 – Jednotka
57 Námestovo – Brehy (675 m) 0.03 JOJ
57 Rožňava – Dievčenská skala (660 m) 70 Markíza
57 Snina – Magurica (477 m) 120 Markíza
57 Trenčín – Javorník (640 m) 25 JOJ
58 Spišská Nová Ves – nemocnica (486 m) 0.1 JOJ
59 Košice – Dubník (874 m) 408 Markíza
60 Liptovský Mikuláš – Háje (740 m) 0.1 TV Liptov
60 Modrý Kameň – Španí Laz (636 m) 100 STV1 – Jednotka
60 Trenčín – Záblatie (286 m) 0.3 TV Trenčín