RTV Banská Bystrica

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Námestie Š. Moyzesa 16, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048 / 415 18 42
URL: http://rtvbb.bbinfo.sk/
E-mail: rtvbb@pobox.sk

Držiteľ licencie: Milan Janovec – RTV

Reklamné zastúpenie: Milan Janovec – RTV
Platnosť od: 29.06. 2001
Licencia do: 29.06. 2013

VYSIELAČE

  1. 51. kanál – Banská Bystrica – nemocnica (450 m)
    vykon 0.50 kW