TV Reduta

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Radničné nám. 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 053 / 441 13 73
Fax: 053 / 442 72 41
URL: http://www.tvreduta.sk/
E-mail: tvreduta@tvreduta.sk

Držiteľ licencie: BIC Sp. Nová Ves s.r.o.

Reklamné zastúpenie: BIC Sp. Nová Ves s.r.o.
Platnosť od: 15.11. 2001
Licencia do: 16.11. 2013

VYSIELAČE

  1. 26. kanál – Spišská Nová Ves – mesto (459 m)
    vykon 0.25 kW