TV Patriot

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Agentura „S“, Horný Val 3, 010 01 ŽILINA

Tel.: 041 / 56 26 811
URL: http://www.tvpatriot.sk
E-mail: info@tvpatriot.sk

Držiteľ licencie: AGENTURA S, s.r.o.

Reklamné zastúpenie: AGENTURA S, s.r.o.
Platnosť od: 17.07. 2002
Licencia do: 31.12. 2008

Živé vysielanie cez internet na adrese http://wmstvpatriot.the.sk/tvpatriot

VYSIELAČE

  1. 55. kanál – Žilina – Dubeň (569 m)
    vykon 0.03 kW