TV Naša

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Jesenského 12, 040 01 Košice

Tel.: 055 / 62 26 624
URL: http://www.nasa.sk

Držiteľ licencie: CREA TV, s.r.o.

Reklamné zastúpenie: CREA TV, s.r.o.
Platnosť od: 11.11. 2002
Licencia do: 12.11. 2014

Televízia preberá časť programu stanice Musicbox.

VYSIELAČE

  1. 50. kanál – Košice – Furča (348 m)
    vykon 1.00 kW