TV Myjava

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Partizánska 17, 907 01 Myjava

Tel.: 034 / 6216 169
URL: http://www.myjava.sk/index.php?context=1
E-mail: tvm@tvsen.sk

Držiteľ licencie: Videoštúdio RIS s.r.o.

Reklamné zastúpenie: Videoštúdio RIS s.r.o.
Platnosť od: 05.05. 1995
Licencia do: 06.05. 2009

VYSIELAČE

  1. 55. kanál – Myjava – mesto (361 m)
    vykon 0.10 kW