Musicbox

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Jesenského 12, 040 01 Košice

Tel.: 055 / 7979 111
Fax: 055 / 7979 112
URL: http://www.mcbox.tv/
E-mail: info@mcbox.tv

Držiteľ licencie: CREA TV, s.r.o.

Reklamné zastúpenie: CREA TV, s.r.o.
Platnosť od: 11.11. 2002
Licencia do: 12.11. 2014

Živé vysielanie cez internet na adrese https://www.kabelplus.tv/content/page/musicbox

VYSIELAČE

  1. 24. kanál – Bardejov – Vinbarg (297 m)
    vykon 0.03 kW
  2. 50. kanál – Košice – Furča (348 m)
    vykon 1.00 kW