KTV – Kysucká televízia

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Podvysoká 370, 023 57 Podvysoká

Tel.: 041 / 43 21 801

Držiteľ licencie: OTS s.r.o.

Reklamné zastúpenie: OTS s.r.o.
Platnosť od: 30.10. 1998
Licencia do: 31.10. 2010

Televízia preberá časť programu stanice JOJ.

VYSIELAČE

  1. 55. kanál – Čadca – U Liškov (593 m)
    vykon 0.03 kW