BTV – Bardejovská televízia

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Rhodyho 6, 085 01 Bardejov

Tel.: 054 / 48 82 000
Fax: 054 / 47 27 881
URL: http://www.bardejovskatv.sk
E-mail: bardejovskatv@bardejovskatv.sk

Držiteľ licencie: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.

Reklamné zastúpenie: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.
Platnosť od: 23.07. 2001
Licencia do: 23.07. 2013

Televízia preberá časť programu stanice Musicbox.

VYSIELAČE

  1. 24. kanál – Bardejov – Vinbarg (297 m)
    vykon 0.03 kW