TV B52

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Staničná 1329, 093 01 Vranov nad Topľou

Tel.: 057 / 4463 144
Fax: 057 / 4463 144
E-mail: telecom1@stonline.sk

Držiteľ licencie: TELECOM TKR, s.r.o.

Reklamné zastúpenie: TELECOM TKR, s.r.o.
Platnosť od: 24.07. 2002
Licencia do: 31.12. 2008

Televízia preberá časť programu stanice JOJ.

VYSIELAČE

  1. 49. kanál – Vranov nad Topľou – Vinice (228 m)
    vykon 0.10 kW