STV: Dohoda slovenských televízií o princípoch prechodu na digitálne vysielanie

Včera podpísali generálni riaditelia štyroch najväčších slovenských televízií, teda JOJ, Markíza, STV a TA3, memorandum o princípoch prechodu na pozemské digitálne vysielanie. Deklarujú v ňom záujem využívať v prechodnom období jeden spoločný multiplex, aby televízni diváci mali počas celej doby prechodu zaistenú možnosť kvalitného príjmu voľne dostupného televízneho vysielania.

Vysielatelia zároveň uznávajú legitimitu požiadavky Slovenskej televízie na to, aby bol uzákonený multiplex verejnej služby a aby ho Slovenská televízia mohla pripravovať postupne. Ďalej vyjadrili vôľu dohodnúť sa na používaní jednotného štandardu kompresie obrazu a kódovania slovenčiny, aby divákom uľahčili výber koncových zariadení na príjem digitálneho vysielania. Televízni vysielatelia predložia spoločný pozmeňovací návrh k návrhu zákona o digitálnom vysielaní programových služieb.


Jozef Gogola
poverený hovorca STV

Tlačové správy | další články autora 09.03 01:45

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Tlačové správy

Více článků