GES je pripravený podpísať zmluvu s mestom Nitra a zachrániť rádio Hviezda FM

GES Media Holding je pripravený okamžite naplniť uznesenie nitrianskeho Mestského zastupiteľstva zo dňa 17.6.2004 o postúpení pohľadávky voči Rádiu Nitra, s.r.o. Rovnako je GES pripravený po podpise vzájomne dohodnutých zmlúv realizovať aj ostatné dohody so zástupcami mesta Nitra. Napriek uzneseniu zastupiteľstva a faktu, že texty zmlúv boli vzájomne odsúhlasené medzi zástupcami mesta a skupinou GES, tieto ešte stále neboli zo strany mesta podpísané. Dnes má GES Media Holding podpísané, prípadne pripravené na podpis dohody s ostatnými hlavnými veriteľmi rádia. Kľúčovým krokom na ceste k záchrane rádia je však podpis zmlúv s mestom Nitra.“Dohody s mestom sme pripravený naplniť. Ihneď po podpise zmlúv uvoľníme všetky prenajaté priestory a odovzdáme mestu dohodnutý majetok. Verím, že zástupcovia Nitry, bez ohľadu na politické záujmy, čoskoro naplnia uznesenie svojho zastupiteľstva, ktoré okrem iného mestu prinesie takmer stratené peniaze späť” povedal hudobník Václav Patejdl, zástupca skupiny GES na Slovensku.Mediálna skupina GES Media Holding prišla na Slovensko so serióznym záujmom o záchranu zadĺženého rádia Hviezda FM, prevádzkovaného spoločnosťou Rádio Nitra. Hoci GES Media Holding nemá s vytvorenými dlhmi rádia nič spoločné, ponúkol veriteľom rádia jednotný a transparentný spôsob finančného vyrovnania, ktorý by umožnil rádio zachrániť.Do majetkového portfólia GES Media Holding patrí v Českej republike okrem iného sieť rádií HEY, televízia Prima a viacero tlačených médií. V máji 2004 tiež získal licenciu na rozhlasové vysielanie v Poprade a Rimavskej Sobote.Informáciu poskytol:Ján Lazar

Médeia Slovakia, a.s.

Tlačové správy | další články autora 05.08 05:41

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Tlačové správy

Více článků