Televízie nesprávne využívajú športové šoty v spravodajstve

Televízni vysielatelia môžu mať v budúcnosti problémy s vysielaním spravodajských šotov zo športových zápasov, na ktoré nevlastnia vysielacie práva. Zákon totiž obmedzuje použitie šotu pre účely krátkeho spravodajstva len na jedno vysielanie za deň. Tento problém sa najviac dotýka spravodajskej televízie TA3, ktorá určité príspevky vysiela opakovane, čím využíva obrazové materiály nad povolený rámec. Problém sa však čiastočne týka aj ostatných vysielateľov.

Iba jedna spravodajská licencia denne…


Zákon o vysielaní a retransmisii dáva všetkým vysielateľom rovnaké podmienky pri využití príspevkov v krátkom spravodajstve. Jeho znenie vychádza zo zaužívaných predpokladov, že každá televízia vysiela jednu hlavnú spravodajskú reláciu denne. V tomto duchu je možné odvysielať aj spravodajský príspevok z významnej udalosti verejného záujmu, aj keď na ňu vysielateľ nevlastní práva. Takýto príspevok je možné odvysielať iba jedenkrát denne, bez možnosti opakovania, najviac v dĺžke troch minút. Televízia TA3 však niektoré príspevky vysiela opakovane, čím využíva spravodajské šoty nad povolený rámec.


Zatiaľ posledný takýto prípad sa týkal použitia obrazových záznamov z Majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní. Podobná situácia nastala aj počas MS v hokeji, futbalovej Ligy majstrov a iných významných súťaží. Zákon o vysielaní a retransmisii v tomto prípade nemyslí na kontinuálne spravodajstvo, a nepripúšťa ani možnosť vysielania reportáží vo viac ako jednej spravodajskej relácii denne. „Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetkých vysielateľov bez ohľadu na to, či sú plnoformátoví alebo či majú napríklad monotematickú licenciu na spravodajstvo. Vo všetkých prípadoch platí, že vysielateľ môže použiť záznam pre účely spravodajstva iba raz denne,“ hovorí vedúca právneho odboru Kancelárie RVR JUDr. Barbora Paulínyová. Výnimku tvoria reprízy celých spravodajských relácií, v ktorých sa vyskytujú aj športové šoty. „Pri reprízach relácií je možné odvysielať spravodajské záznamy aj opakovane, ale musí ísť o reprízu celej relácie bez zmien alebo zásahov,“ dodáva.


Spravodajsky orientovaná televízia je tak v tomto smere v určitej nevýhode. Rovnaký problém však môžu mať aj plnoformátové televízie, ktoré vysielajú viac ako jednu spravodajskú reláciu za deň. Napríklad TV JOJ ponúka okrem večerných Novín aj nočné Noviny PLUS, podobne aj Slovenská televízia má v programe viacero spravodajských relácií, súčasťou ktorých sú aj športové bloky.


Väčšinu práv vlastní Slovenská televízia


Špecifická situácia na slovenskom trhu je daná tým, že komerční vysielatelia nejavia o práva na športové prenosy záujem. Väčšinu významných udalostí tak pokrýva predovšetkým verejnoprávna Slovenská televízia. Problém však nastáva v prípade, ak ide o významnejšie udalosti, napríklad MS v hokeji či vo futbale, ktorých spravodajské pokrytie je, prirodzene, v záujme všetkých vysielateľov. Najmä počas hokejového šampionátu sa viackrát stalo, že sa televízie dostali navzájom do sporu, a STV ako exkluzívny vlastník vysielacích práv nechcela umožniť súkromným staniciam, aby preberali šoty zo zápasov. Situácia počas šampionátu vo Viedni došla tak ďaleko, že štáby súkromných televízií sa nedostali do vyhradených novinárskych priestorov na štadióne, a zápasy snímali z bežných diváckych miest, na ktoré si museli zakúpiť vstupenky.


Ešte absurdnejšia situácia nastala pred niekoľkými rokmi v českom futbale. V čase, keď vysielacie práva na českú futbalovú ligu vlastnila TV Nova, nemali v jednom z ligových ročníkov ostatní vysielatelia prístup na štadióny. Zábery zo zápasov tak snímali zo strechy na okolitých budovách v blízkosti futbalových štadiónov.


Obmedzenia sa týkajú aj domácich súťaží


Podobné situácie v slovenských súťažiach nenastali, ale ustanovenia týkajúce sa práva na krátke spravodajstvo sa týkajú aj našich trávnikov. Pokiaľ má na niektorú súťaž exkluzívne právo niektorý z vysielateľov, ostatní môžu vysielať šoty tiež len v rámci zákonných limitov. Žiadny športový zväz zatiaľ nemá problém s tým, aby televízie spravodajské šoty opakovali. „Nevidíme to ako problém. Všetky televízie majú rovnaký prístup k vytváraniu a vysielaniu spravodajských šotov,“ hovorí Martin Ryba, riaditeľ marketingovej agentúry Slovenského zväzu ľadového hokeja. V opakovaní šotov nevidí problém, pokiaľ sú použité v spravodajských reláciách. „Jedine TA3 vysiela šoty viackrát denne, ostatné televízie ich používajú ešte v ranných správach. Zatiaľ sme však neriešili sťažnosť, ktorá by súvisela s opakovaním šotov. Výhrady nevzniesla ani Slovenská televízia, ktorá vlastní práva na vysielanie priamych prenosov,“ dodáva Ryba.


Ak by sa toto ustanovenie týkajúce sa krátkeho spravodajstva dôsledne uplatňovalo v praxi, nemohla by TA3, JOJ ani Markíza prinášať šoty z hokejovej Slovnaft Extraligy ani futbalovej Corgoň ligy viac ako jedenkrát denne. V minulosti sa tento problém objavil práve v hokeji – v roku 1998 nemohli súkromné televízie prinášať šoty z hokeja práve preto, že exkluzívne práva mala Slovenská televízia, a trvala na exkluzivite aj v spravodajských reláciách. Právo na krátke spravodajstvo nebolo v predchádzajúcom zákone o rozhlasovom a televíznom vysielaní dostatočne zakotvené.


Bude nutná úprava legislatívy?


V dnešnej situácii je už nakrúcanie príspevkov pre spravodajské účely vnímané ako samozrejmosť. So stúpajúcim významom a popularitou domácich súťaží je však otázkou času, kedy sa vysielatelia opäť dostanú do sporu v súvislosti s pokrytím udalostí nad rámec zákonných troch minút, prípadne jedného vysielania denne. Bude preto zaujímavé sledovať, ako licenčná rada „rozlúskne“ terajší problém opakovania šotov, ktorý sa týka televízie TA3. V budúcnosti by mohla byť aktuálna prípadná zmena legislatívy, ktorá by zohľadnila súčasný vývoj na televíznom trhu a fakt, že vysielatelia počas dňa prinášajú viacero spravodajských relácií.

Juraj Koiš | další články autora 11.09 08:22

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Obchod

Více článků