Zruší rada licenciu firme RTV Banská Bystrica?

Zákon o vysielaní a retransmisii prikazuje každému vysielateľovi vykonať zápis o svojej činnosti do obchodného registra. Držiteľ licencie je povinný podať návrh na zápis najneskôr 60 dní po nadobudnutí licencie. V opačnom prípade riskuje, že o ňu príde.– Nie je RTV ako RTV –
* V Banskej Bystrici pôsobia dve regionálne televízie. Jedna sa volá RTV Banská Bystrica, druhú prevádzkuje spoločnosť RTV Banská Bystrica. Ktorá z nich je tá pravá?Logo RVR Rada pre vysielanie a retransmisiu sa bude zaoberať aj možným odňatím licencie banskobystrickej spoločnosti RTV, s.r.o., kvôli nesplneniu základných zákonných povinností. Banskobystrický vysielateľ údajne nepodal návrh na zápis činnosti, ktorou je prevádzkovanie televízneho vysielania, do obchodného registra v lehote stanovenej zákonom. Sankciou zo strany licenčnej rady môže byť zrušenie licencie.Zákon o vysielaní a retransmisii prikazuje každému vysielateľovi vykonať zápis o svojej činnosti do obchodného registra. Poukazuje na to §16, ktorý stanovuje všetky základné povinnosti vysielateľa. V písmene o) sa píše, že držiteľ licencie je povinný podať návrh na zápis činnosti do obchodného registra najneskôr do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie. Podľa údajov Kancelárie RVR je licencia spoločnosti RTV platná od 15.11.2002. V obchodnom registri však bola jej vysielacia činnosť zapísaná až 30. marca 2004, teda po šestnástich mesiacoch.Rada môže a nemusí odňať licenciuMonoskop Odňatie licencie je len jednou z možností, ako môže Rada pre vysielanie a retransmisiu zasiahnuť. Nie je to však podmienka. Členovia rady teda môžu firme RTV licenciu aj ponechať, keďže si už splnila povinnosť vyjadrenú v zákone. Zástupcovia spoločnosti sú dnes predvolaní na ústne pojednávanie. Popoludní sa rozhodne o ďalšom osude ich televízie.Firma RTV, s.r.o., pritom prevádzkuje regionálne televízne vysielanie pod označením AZTV INFO len prostredníctvom distribučného systému MMDS. Jej program môžete prijímať v Banskej Bystrici, na Sliači, vo Zvolene a v okolitých obciach. V týchto mestách však vysiela ešte jedna televízna stanica pod označením RTV. Prevádzkuje ju podnikateľ Milan Janovec a na šírenie signálu využíva terestriálny 51. kanál v Banskej Bystrici. Zhoda názvu tejto stanice s obchodným menom spoločnosti RTV, s.r.o., je podľa dostupných materiálov náhodná.

Juraj Koiš | další články autora 06.04 02:13

 • bambus hovorí:

  Ani jedna TV nie je nejaká super, ale RTV Janovec mi pripadá trochu profesionálnejšia. A prevádzkuje aj teletext, čo je pri regionálnych info určite obrovské plus. Redaktori na AZTV sú otrasní, nedá sa na nich pozerať, nedajú sa počúvať, a tie ich reportáže… Ja budem len rád, ak sa aj RTV Janovec dostane do balíka UPC, potom sa ukáže, kto je lepší. Inak UPC je kapitola sama o sebe…

 • mc hovorí:

  Vďaka za vysvetlenie. Osobne must carry neuznávam, ale nesplnenie zmluvy je iná vec. A ak nickname je aj Vaše pravé meno, tak Vám napíšem ešte toľko, že hoci sa zdá že ste v tomto prípade v práve, v práve je ten, kto má lepších právnikov (alebo viac peňazí…) !!!

 • Janovec hovorí:

  Reagujem na článok bez názvu.

  Zo Zákona o vysielaní a retransmisii vyplýva povinnosť prevádzkovateľa retransmisie zaradiť RTV – Janovec do základného programového rastru. Zatiaľ čo iní prevádzkovatelia retransmisie si túto povinnosť splnili, UPC flagrantne porušuje tento zákon. RTV – Janovec má navyše aj Zmluvu s UPC o šírení vysielania. Aj túto zmluvu UPC porušila. Rada pre vysielanie a retransmisiu / RVR / uložila UPC za neplnenie povinností pokutu vo výške 250 000.- Sk. Okresný súd vydal rozhodnutie o povinnosti UPC zapojiť vysielanie RTV. Zdá sa ale, že spoločnosť UPC si nielen neváži naše zákony ale i svojich divákov, ktorúm upiera to, čo im zo zákona a za ich peniaze patrí.
  Nie je zámerom RTV – Janovec likvidovať ” údajnú konkurenciu AZTV “. AZTV nepredstavuje konkurenciu. Jej vysielanie môže sledovať len cca 33% obyvateľov a ani v budúcnosti toto číslo nebude väčšie. Zámerom RTV – Janovec je prinášať aktuálne informácie všetkým obyvateľom Banskej Bystrice, Zvolena, Sliača i okolitých obcí.

 • mc hovorí:

  Nedávno sa RTV(Janovec) pokúšala dostať do MMDS balíka UPC cez § o povinnom šírení, čo je nevyšlo. Že by ďalším krokom bolo odstránenie konkurenta AZTV(RTV) pomocou ďalšiehu § ???

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků