Zastaví súd voľbu nového riaditeľa STV?

Vyradený kandidát na funkciu riaditeľa STV Ľuboš Jariabka požiadal bratislavský okresný súd vo štvrtom obvode o vydanie predbežného opatrenia, ktorým by sa zastavila prebiehajúca druhá voľba riaditeľa. Zastaviť voľbu môžu aj samotní členovia Rady STV.– Voľba riaditeľa STV v rukách súdu –
* Vyradený kandidát na funkciu riaditeľa STV Ľuboš Jariabka požiadal bratislavský okresný súd vo štvrtom obvode o vydanie predbežného opatrenia, ktorým by sa zastavila prebiehajúca druhá voľba riaditeľa. Rada STV jeho projekt neakceptovala a nepripustila ho ani na vypočutie s odôvodnením, že jeho prihláška nespĺňa formálne kritériá stanovené pre všetkých kandidátov.Rada STV Ako pre agentúru TASR uviedol predseda Rady STV Miroslav Kollár, projekt Jariabku bol pod požadovanú hranicu 20 strán, a kandidát nepredložil ani zoznam subjektov, kde vykonával požadovanú minimálne trojročnú prax. Jariabka sa bráni, že nevie, na základe akých zákonných kritérií stanovila Rada STV minimálny rozsah 20 strán pre jednotlivé projekty. Kontrolnému orgánu verejnoprávnej televízie zároveň vyčíta, že mu neumožnil doplniť predloženú prihlášku, hoci podľa novely Zákona o STV mal na to mať nárok.Novela zákona, ktorá začala platiť 15. novembra, obsahuje prechodné ustanovenie, ktoré umožňuje kandidátom doplniť chýbajúcu dokumentáciu. Autor novely, poslanec Dušan Jarjabek, totiž zmenil podmienky prihlasovania tak, že kandidáti musia k svojej prihláške predložiť odpis registra trestov, kým pred účinnosťou novely stačil len výpis. Ak by to niektorý kandidát nesplnil, Rada STV mu mala umožniť doplnenie chýbajúcich podkladov v lehote 10 dní. Členovia rady sa však uzniesli, že túto možnosť kandidátom už nedajú, pretože kritériá pred touto voľbou boli stanovené už podľa požiadaviek nového zákona.Vyhlásia členovia rady novú voľbu?Jablkom sváru sú aj čestné prehlásenia, ktoré Jariabka poskytol rade. Podľa Kollára totiž neobsahujú zoznam subjektov, kde vykonával prax. Kandidát Ľuboš Jariabka však pre agentúru TASR tvrdil, že všetky požadované vyhlásenia dodal, a že Rada mu mala umožniť doplnenie akejkoľvek chýbajúcej časti dokumentácie. Dodajme, že Jariabka pôsobil napríklad na poste šéfa riaditeľských útvarov STV v čase, keď túto inštitúciu viedol Milan Materák. Aj týmto sporom sa zrejme bude zaoberať Okresný súd v Bratislave IV., ktorého prípadné predbežné opatrenie môže významne ovplyvniť pokračovanie voľby nového riaditeľa.Možnosť zastaviť druhú voľbu majú v rukách aj samotní členovia Rady STV. Ak v pondelkovom druhom kole opakovane nezvolia ani jedného zo štvorice postupujúcich kandidátov, budú môcť vypísať úplne novú tretiu voľbu, ktorá sa začne odznova. Týmto krokom by zároveň zamedzili možným súdnym sporom, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku meniacich sa pravidiel v priebehu druhej voľby.

Juraj Koiš | další články autora 08.12 12:05

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků