Vysielanie reklamy medzi Televíznymi novinami Markízy môže byť problém

Licenčná rada na tohtotýždňovom zasadnutí otvorila viacero správnych konaní, z ktorých jedno sa týka vysielania reklamného bloku medzi vydaniami relácie Televízne noviny na Markíze. Hoci vysielateľ formálne vysiela dve spravodajské relácie počas večera – Televízne noviny Headlines a Televízne noviny Dnes – z pohľadu licenčnej rady môže ísť o prerušovanie spravodajského programu, čo zákon nepovoľuje.

Je reklamný blok medzi spravodajskými reláciami prípustný?

Ako nás informoval riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš, samotné otvorenie správneho konania neznamená, že vysielateľ porušil zákon. „Vznikla však otázka, či je zaradenie reklamného bloku v súlade so zákonom, ktorú chceme v rámci správneho konania prešetriť,“ uvádza Kukliš. Markíza v programových týždenníkoch uvádza medzi 19.00 a 20.00 tri spravodajské relácie. Televízne noviny sa vysielajú približne 10-15 minút a vo vysielaní sú uvedené s podtitulom Headlines, kde sú načaté niektoré témy, výrazne sa pracuje so živými vstupmi a zároveň redaktori divákov pútajú na ďalšie informácie, ktoré odznejú v nasledujúcom bloku. Po skončení nasleduje reklamný blok a po ňom už nastupujú Televízne noviny Dnes, čo je vlastne štandardné vydanie hlavného spravodajstva. Desať minút pred ôsmou sú na programe ešte Športové noviny, pred ktorými sa taktiež vysiela reklamný blok.


Kým pri športovom spravodajstve je oddelenie reklamou tolerované, a pripúšťa sa aj sponzoring, v prípade hlavných správ môže byť situácia odlišná. V §35, odseku 4 Zákona o vysielaní a retransmisii sa píše, že „vysielanie spravodajského, politickopublicistickeho a náboženského programu, programu pre maloletých a bohoslužieb sa nesmie prerušovať zaradením reklamy alebo telenákupu.“ Zákon však nemyslí na prípady, keď vysielateľ svoju spravodajskú reláciu umelo predelí alebo zloží z viacerých programovo nezávislých častí.

Televízia TA3 oddeľuje spravodajstvo už niekoľko rokov


Práve s týmto ustanovením môže mať problém aj spravodajská televízia TA3, ktorá vysiela spravodajské bloky počas celého dňa. V jej prípade je tiež bežné, že informačný blok po približne 15 minútach rozdelí. Okrem samotných Správ TA3 sa v bloku nachádza aj ekonomika a šport. Z minulosti však neexistuje precedentné rozhodnutie licenčnej rady, ktoré by stanovilo, čo je zaraďovanie reklamy do jej vysielania v súlade so zákonom. Práve nadchádzajúce správne konanie týkajúce sa Markízy vytvorí priestor na argumenty oboch strán.

Stanica VTV namiesto reklamy prerušovala filmy správami


Televízne stanice v minulosti riešili zaraďovanie reklamy rôzne. V časoch, keď na Slovensku začala vysielať súkromná televízia VTV, nebolo možné predeliť programy reklamou vôbec. Vysielateľ však túto situáciu obišiel tým, že prime-timové programy prerušoval krátkymi správami, ktoré mali pevne stanovený vysielací čas – o 21.00. Vysielaný film sa približne minútu pred deviatou zastavil, televízia odvysielala reklamný blok, po ňom približne minútový prehľad správ, a uzavrela to ďalším reklamným blokom. Po tomto prerušení už film pokračoval plynule, pričom v programových týždenníkoch bol rozdelený na dva diely, a spravodajská relácia bola uvedená tiež.


Iným spôsobom k prerušovaniu programov pristupovala verejnoprávna Slovenská televízia, ktorá má dodnes zakázané vysielať reklamu v rámci relácií. Manažment riaditeľa Richarda Rybníčka však dramaturgicky rozdelil niektoré relácie na dve časti a medzi ne zaradil reklamu – týkalo sa to napríklad speváckej súťaže Slovensko hľadá Superstar, Pošty pre Teba alebo Svadby snov. Licenčná rada takéto počínanie verejnoprávneho vysielateľa viackrát pokutovala.

Juraj Koiš | další články autora 07.02 04:19

  • daniela hovorí:

    všetky reklamy sú mi odporné. Preto málokedy pozerám TV Markíza….fúúúj

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků