Vláda žiadala RVR, aby regulovala činnosť jednotlivých novinárov

Na dnešnom zasadnutí sa Rada pre vysielanie a retransmisiu zaoberala aj uznesením Vlády SR, ktorá ju žiadala o zaujatie stanoviska k podozreniam z hrubého porušovania etických zásad novinárskej práce. RVR ako orgán regulujúci činnosť elektronických médií však nemohla tento problém aktívne riešiť, nakoľko nedisponuje kompetenciami umožňujúcimi zaoberať sa konaním novinárov ako jednotlivcov.

Činnosť novinárov a regulácia vysielania


Rada pre vysielanie a retransmisiu je základným orgánom, ktorý reguluje činnosť elektronických médií. Jednou z povinností je aj pravidelné monitorovanie vysielania, s čím súvisí aj posudzovanie zásad objektívnosti a vyváženosti spravodajstva podľa kritérií, ktoré stanovuje Zákon o vysielaní a retransmisii. Minulý týždeň však prijala Kancelária RVR aj Uznesenie Vlády SR, v ktorom sa píše, aby Rada zaujala stanovisko k podozreniam z hrubého porušovania etických zásad novinárskej práce tak ako sú formulované v uznesení. Tieto podozrenia súvisia s údajným klientelizmom, a týkajú sa aj prípadov novinárskych praktík zasahujúcich do domovej slobody členky vlády, ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej.


RVR reguluje iba prevádzkovateľov


Ako v tlačovej správe informoval riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš, licenčná rada nemôže podobné podnety riešiť, pretože to nespadá do jej kompetencií po stránke regulácie elektronických médií. „Primárne si dovoľujeme uviesť, že novinár, ako fyzická osoba, nespadá pod právny rámec zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii. (…) Pôsobnosť zákona je explicitne vymedzená tak, že sa jeho ustanovenia vzťahujú na vysielateľa zriadeného zákonom (Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas), vysielateľov na základe licencie podľa tohto zákona, a prevádzkovateľov retransmisie,“ uvádza Kukliš v podrobnom rozbore, ktorý bude sprístupnený na stránkach RVR.


V ďalšom odstavci riaditeľ Kancelárie RVR upozorňuje na fakt, že Rada môže posudzovať iba materiály odvysielané v rámci programov, a nie je oprávnená hodnotiť konanie jednotlivcov, ktorí sa na výrobe príspevkov podieľajú. „Rada nedisponuje kompetenciami umožňujúcimi  zaoberať sa konaním novinárov ako jednotlivcov, a to ani z hľadiska dodržiavania zásad novinárskej etiky. Vychádzajúc z tejto skutočnosti Rade neprináleží hodnotiť novinárov z profesionálneho či etického hľadiska,“ dodáva Kukliš. RVR môže vyvodiť zodpovednosť iba voči vysielateľovi ako právnickej osobe, ak v jeho vysielaní zistí, že nezabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu, alebo nedodržal objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov. „Rada v rámci správnych konaní posudzuje výhradne informácie, ktoré boli odvysielané v rámci programovej služby jednotlivých vysielateľov,“ upozorňuje Kukliš v reakcii na uznesenie vlády.


Problémové reportáže o vymáhaní koncesionárskych poplatkov


Aj na ostatnom zasadnutí sa členovia rady venovali viacerým podnetom, ktoré súviseli so spravodajskými reláciami. RVR napríklad začala 5 správnych konaní s prevádzkovateľom TV JOJ vo veci možného nedodržania objektivity spravodajstva kvôli reportážam o vymáhaní koncesionárskych poplatkov Slovenského rozhlasu súkromnou firmou Lawyer Partners. Spravodajci TV JOJ tieto reportáže označili titulkami Absurdné vymáhanie poplatkov, Výpalné metódy vymáhačskej firmy alebo Vládu nezaujíma výmahačský škandál. Práve v týchto reportážach mohlo podľa názoru Rady dojsť k porušeniu objektivity spravodajstva. Preskúmanie reportáží však bude predmetom správneho konania, v rámci ktorého dostane aj vysielateľ možnosť sa vyjadriť.

Juraj Koiš | další články autora 11.09 07:59

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků