V spravodajstve nie je prípustné ani self-promo

Slovenská legislatíva je v otázkach vysielania spravodajských a publicistických relácií pomerne prísna. Okrem logických požiadaviek na objektivitu, vyváženosť a nestrannosť ponúkaných informácií sa v spravodajstve zakazuje akákoľvek reklama – či už je platená alebo nie. Nepripúšťa sa ani self-promo, čiže propagácia vlastného obsahu určitej televízie vo vysielaní, čo sa v spravodajstve dá považovať za skrytú reklamu.

Hoci sa vysielanie upútaviek na vlastné programy rádií a televízií nezarátava do denného limitu reklamného času, z pohľadu Zákona o vysielaní a retransmisii ide v určitom zmysle o reklamu. Pokiaľ však vysielateľ využíva tento priestor iba na vlastnú propagáciu, môže tak robiť prakticky bez obmedzenia, a nemusí self-promo oddelovať reklamným predelom, tak ako pri klasických reklamných spotoch. Problém však nastáva pri vlastnej propagácii v spravodajstve. Vysielatelia sa dostávajú na tenký ľad už len pri titulku, ktorý obsahuje názov internetovej stránky televízie. Podľa názoru Rady pre vysielanie a retransmisiu, môže ísť v tomto prípade o skrytú reklamu.


Prípad www.tnky.sk


Na minulotýždňovom zasadnutí otvorili členovia Rady správne konanie s televíziou Markíza kvôli propagácii webovej adresy www.tnky.sk v každom titulku Televíznych novín. Táto doména je stabilnou súčasťou grafiky spravodajskej relácie, a nenápadne sa objavuje takmer vo všetkých reportážnych titulkoch, ktoré Markíza v spravodajstve používa. Prebiehajúce správne konanie má zistiť, či ide o porušenie zákona. „V tomto prípade ide o precedens, ktorý sme zatiaľ neriešili. V spravodajstve sa nepripúšťa vysielanie akejkoľvek reklamy, za ktorú sa považuje aj self-promo na vlastné produkty alebo služby. Zmienka o webstránke www.tnky.sk v každom titulku by mohla byť považovaná za  skrytú reklamu,“ hovorí riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš.


Zatiaľ nie je jasné, ako Rada o prípade rozhodne. Zástupcovia Markízy majú v rámci správneho konania možnosť podať svoje vysvetlenie a argumenty. Ak by RVR napriek tomu uznala možné porušenie zákona, v prvom takomto prípade by jej členovia museli udeliť iba upozornenie. Manažment Markízy by následne musel prehodnotiť, akým spôsobom pútať na stránku Televíznych novín bez toho, aby šlo o skrytú reklamu. Za tú by sa mohol považovať napríklad aj predel medzi reportážami, ktorý by ľudí upozorňoval na možnosť sledovania reportáží on-line.


Nova púta divákov výraznejšie


Výraznejšiu formu ako Markíza využíva na propagáciu svojej webstránky v spravodajstve jej česká sestra TV Nova. Pri každej reportáži sa objaví osobitný titulok, ktorý divákov upozorní, že viac informácií k reportáži nájdu na www.nova.cz. Občas sa vyskytujú aj screenshoty webu, z ktorého redaktori citujú informácie k určitej téme. Citeľné posilnenie propagácie vlastného webu sa očakáva po novom roku, kedy Nova plánuje spustiť vlastný spravodajský portál. Šéfovať by mu mal bývalý riaditeľ spravodajstva Českej televízie, a spoluzakladateľ slovenskej TA3 Zdeněk Šámal. Ten kvôli tomu opúšťa svoj známy post v ČT, aby sa mohol podieľať na novom projekte TV Nova.

Juraj Koiš | další články autora 10.12 01:45

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků