TÉMA: Postaví nový riaditeľ STV na nohy?

Prinášame vám prepis časti diskusnej relácie V politike, ktorá bola venovaná budúcnosti STV. Hosťami v štúdiu TA3 boli poslanci mediálneho výboru parlamentu Tomáš Galbavý a Dušan Jarjabek, ako aj riaditeľ STV Richard Rybníček.Prinášame vám prepis časti diskusnej relácie V politike, ktorá bola venovaná aktuálnej situácii vo verejnoprávnej televízii a jej budúcnosti. Hosťami redaktorky Beáty Oravcovej vo vysielaní spravodajskej televízie TA3 boli poslanci Národnej rady a členovia mediálneho výboru – Tomáš Galbavý /SDKÚ/ a Dušan Jarjabek /HZDS/. Do diskusie sa v priamych vstupoch zapojil aj nový ústredný riaditeľ Slovenskej televízie Richard Rybníček.
* * *


Beáta Oravcová: “Bolo až prekvapujúce, ako sa takmer celý parlament, koalícia aj opozícia – až na jednu politickú stranu – dokázala dohodnúť na jednom mene…”Tomáš Galbavý: “Musím povedať, že aj poslanecký klub SDKÚ hlasovaním podporil kandidatúru a zvolenie ústredného riaditeľa. V procese rozhodovania sme sa opierali asi o tieto kritériá: Fakt, že televízna rada navrhla a odporučila parlamentu schváliť jediného kandidáta. Táto televízna rada nedávno dostala dôveru parlamentu. Pán kandidát predložil parlamentu jednu ucelenú, sympatickú koncepciu, ktorá podľa môjho názoru stojí na zdravom základe. Koncepcia, ktorá hovorí napríklad o troch televíznych štúdiách. Veľmi si vážim, že koncepcia nepripúšťa znižovanie podielu reklamy vo vysielaní, taktiež hovorí o prehodnotení alebo zrušení nevýhodnej zmluvy so spoločnosťou Arbonet media a dokonca pán riaditeľ sľúbil, že plánuje predaj reklamného času vo vlastnej réžii. Ďalej hovoril o výške koncesionárskych poplatkov a vymožiteľnosti ich platenia… Skrátka, koncepcia ukazuje možnosti, ako Slovenskú televíziu zachrániť a ako z nej urobiť verejnoprávnu, národnú, informačnú, kultúrnu inštitúciu, ktorá bude veľmi transparentne a zodpovedne narábať s verejnými prostriedkami koncesionárov.”Beáta Oravcová: “Pán Jarjabek, prečo podporilo pána Rybníčka aj HZDS? Zaujíma ma predovšetkým vzácna zhoda koalície a opozície… Nejde náhodou o širokú koalíciu, ktorá bola vytvorená proti kandidátovi Aliancie nového občana, prípadne nebol to strach z vplyvu Pavla Ruska?”Dušan Jarjabek: “Pripúšťam, lebo TV Markíza dnes, naozaj vo veľkej miere ovplyvňuje nielen vysielanie STV a vysielanie iných súkromných médií, ale dokonca ovplyvňuje aj politický život. Pochopiteľne, ten strach z tejto televízie tu bol a možno aj to bol jeden z dôvodov, prečo pán Rybníček tak obstál. Najpodstatnejšie však je, že pán Materák, ktorý bol minulým ústredným riaditeľom, mal jednu veľkú smolu. Tí, čo ho kandidovali na post riaditeľa neskôr predložili do parlamentu zákon o STV, s ktorým sa ani pán Materák nestotožňoval. Preto moja otázka na pána Rybníčka, keď vystupoval pred výborom, bola že dokedy chce tolerovať parlamentu tento starý zákon o STV. Odpovedal veľmi korektne, že to nebude dlho tolerovať. Musíme vytvoriť tlak na parlament, aby sme Slovenskú televíziu, ktorá je pred kolapsom, zachránili. Ja prajem pánovi Rybníčkovi, aby sa mu nestalo to, čo sa stalo p.Materákovi.”Beáta Oravcová: “Ale ono to naozaj hrozí, nemyslíte si, že parlament v tomto prípade postupoval úplne opačne? Vieme, že tu bolo 13 riaditeľov STV, televízia je stále permanentne v kríze. To znamená, že chyba asi nie je v osobách, ale niekde inde. Zvolili ste riaditeľa, predtým radu, ale legislatíva tu stále nie je. Prečo sa postupovalo takto opačne?”Dušan Jarjabek: “To sa treba spýtať koaličných poslancov, ktorí udávajú tón v parlamente, my sa do istej miery len prispôsobujeme. Myslím, že aj koalicía a opozícia jednoznačne chce, aby Slovenská televízia napĺňala svoje poslanie, ktoré jej prináleží zo zákona.”Beáta Oravcová: “Pán Galbavý, nemyslíte si, že je situácia na ruby, keď je zvolený ústredný riaditeľ a legislatíva sa bude meniť neskôr?”Tomáš Galbavý: “Ak by si poslanci mysleli, že ich úloha sa končí zvolením ústredného riaditeľa, to by bola chyba. V minulom období som síce nepôsobil v mediálnom výbore, ale myslím že je chyba, že legislatíva nebola dotiahnutá do konca. Odpoviem vám však protiotázkou. NKÚ vo svojej správe konštatoval viacero porušení zákona… čiže je chyba len v legislatíve, alebo je to aj otázka etiky a morálky a úcty pred zákonom…”Beáta Oravcová: “…poslanci však priamo ovplyvňujú legislatívu…”Tomáš Galbavý: “Pani redaktorka, sľubujem vám, že sa budem v tomto volebnom období veľmi poctivo venovať legislatíve a pevne verím, že v spolupráci s novým ústredným riaditeľom sa nám to podarí.”
* * *


Beáta Oravcová: “Pán Rybníček, poslanci vás zvolili za ústredného riaditeľa v podstate bez toho, aby vám povedali nejakú ucelenú predstavu o budúcom poslaní STV. Ako chcete za takýchto podmienok riadiť podobnú inštitúciu?”Richard Rybníček: “Ja by som to nestaval až takto negativisticky. Treba povedať, že poslanci parlamentu, a to je veľmi zaväzujúce, a všetci sme spoločne pochopili, že Slovenská televízia potrebuje zmenu a že neplní poslanie vyplývajúce zo zákona. Ja som odpovedal na všetky otázky, ktoré mi boli v parlamente položené. Tak ako poslanci uverili mne a mojej koncepcii, aj ja verím poslancom Národnej rady, že spoločne budeme vytvárať potrebnú legislatívu pre STV a všetky verejnoprávne inštitúcie na Slovensku. V tomto zmysle svedčí tá neuveriteľná podpora 125 poslancov o tom, že máme spoločný záujem na zmenách v Slovenskej televízii. Ja som dostal zelenú na managerské kroky a robenie poriadku v televízii. Parlament sa svojim hlasovaním podľa môjho názoru tiež zaviazal k tomu, že jeho úloha nekončí a že bude podporovať legislatívne zmeny. Myslím, že to všetci tak cítime, pretože toto už nie je otázka politická ale kultúrna. Je to vec, ktorá zaujíma nás všetkých, pretože Slovenskú televíziu financujú a platia občania tejto krajiny.”Beáta Oravcová: “Čo sa týka peňazí, nadviažem ďalšou otázkou… Najvyšší kontrolný úrad nedávno upozornil na skutočnosť, ako cez externé zmluvy doslova vytekajú z STV peniaze. Jednoducho povedané, STV sa cez externé zmluvy tunelovala. Povedali ste, že prehodnotíte tieto rozhodnutia. Prezreli ste si niektoré zmluvy za tých pár dní, čo ste vo funkcii, prípadne padli už nejaké zásadné rozhodnutia?”Richard Rybníček: “Samozrejme preberám jednu zmluvu po druhej, je ich obrovské množstvo, časť z nich dostanú aj právnici. Ja som si zatiaľ pozrel zmluvu so spoločnosťou, ktorá predáva reklamu. Mám možnosť ju vypovedať, a to aj urobím. Pozriem si aj ďalšie zmluvy, nie sú to však desiatky ale stovky zmlúv, ktoré nás čakajú. Verte, že budem vyvodzovať z toho dôsledky, budem o tom informovať poslancov, Radu STV, ale aj verejnosť. Nič nezostane utajené, ale naozaj potrebujem trochu viacej času, pretože sa to nedá tak rýchlo stihnúť.”Beáta Oravcová: “Páni poslanci, správa NKÚ bola síce zverejnená len nedávno, ale fakt, že takéto externé zmluvy tam existovali, bol všeobecne známy. Kópie niektorých zmlúv mali k dispozícii aj členovia bývalej Rady STV, čiže ako členovia mediálneho výboru (v tom čase p.Jarjabek – pozn. red.) ste mali možnosť si tieto informácie preveriť. Prečo sú teraz niektorí poslanci tak prekvapení, naozaj ste o tom nevedeli?”Dušan Jarjabek: “Pre niekoho to možno je prekvapenie, pre iného nie. Dovolím si upriamiť vašu pozornosť na situáciu spred roka, keď Slovenská asociácia novinárov väčšinu týchto zmlúv zverejnila, a bolo na ňu zo strany vedenia STV podané trestné oznámenie. Následne som robil poslanecký prieskum v STV aj s vtedajším podpredsedom mediálneho výboru Jánom Budajom. Ten poslanecký prieskum bol zmarený. Čiže, my sme na tieto veci upozorňovali v predstihu, ale musel prísť až Najvyšší kontrolný úrad, ktorý všetkým zainteresovaným dal za pravdu, najmä Slovenskej asociácii novinárov. Všetko sa ako keby teraz objavuje, o všetkom sa však už vedelo a ľudia nekonali. V prvom rade bola nečinná vtedajšia Rada STV, ktorá si neplnila funkciu zo zákona a nedostala sa k týmto zmluvám. To je úplne absurdné a hovorím to ako bývalý predseda Rady STV, ktorý mal prístup ku všetkým zmluvám. Tie sme si od ústredného riaditeľa vypýtali. Neexistuje, aby sa Rada STV nedostala k zmluvám, ktoré ústredný riaditeľ podpisuje. Ja som bol pri tom, keď bývalý predseda Rady STV prosil ústredného riaditeľa, či by mu náhodou nemohol tie zmluvy poskytnúť. Všetci sme čakali, čo urobí ústredný riaditeľ. No preto, že sme tam boli my, tak veľkoryso povedal áno.”Beáta Oravcová: “Dobre. Pán Galbavý, vy ste takisto veľmi prekvapený?Tomáš Galbavý: “Som prekvapený, ale poviem aj ako to vidím smerom k politikom. Je pravda, že politici sa v minulom volebnom období, možno aj predtým, pozerali na Slovenskú televíziu prostredníctvom politického spravodajstva. Ostatné si menej všímali, čo považujem za veľkú chybu a práve to môžme v budúcnosti aj s Dušanom napraviť napríklad kvalitnou legislatívou. Keď už o nej hovoríme, práve tu vidím obrovskú medzeru v tom, že televízna rada má veľmi nízke kompetencie. Nový zákon o STV musí jasne definovať jej kompetencie a musí vytvoriť účinný systém verejnej kontroly od finančných tokov cez obchodné vzťahy až po program. Aby k takýmto pochybným a pofiderným podpisovaniam vôbec nemohlo dochádzať…”Beáta Oravcová: “Pán Jarjabek, dokedy si poslanci dávajú časový termín, aby parlament prijal spomínané zákony. Nový ústredný riaditeľ sa vyjadril, že ak do dvoch rokov nebudú zákony prijaté, tak odstúpi. Dokedy si myslíte, že by mal byť deadline?”Dušan Jarjabek: “Pani redaktorka, neviem dokedy si ho dáva parlament. Môžem však hovoriť za seba. Behom krátkeho obdobia približne šiestich týždňov chcem svojim kolegom a priateľom predložiť nový zákon o Slovenskej televízii. Pracoval na ňom tím ľudí, ktorých reprezentujem. Chcem k tomu zorganizovať aj tlačovú konferenciu a následne ponúknuť zákon ministrovi kultúry. Mne je úplne jedno, kto s tým zákonom vyjde. Nanovo však rieši postavenie Rady STV, nanovo rieši majetok Slovenskej televízie a úplne nanovo rieši aj financovanie STV. Jeden z neposledných ľudí, ktorý bude mať možnosť pripomienkovať tento zákon, bude aj nový ústredný riaditeľ pán Rybníček.”Beáta Oravcová: “Chápem to správne, že zmena legislatívy znamená aj zmenu ústredného riaditeľa? Nie sú toto potom len dočasné voľby, bude sa otvárať aj táto otázka?”Tomáš Galbavý: “Chceme zákonom podporiť skôr kompetencie Rady STV a podporiť aj funkciu dozornej rady. Dnes je totiž Rada STV v určitom konflikte záujmov. Schvaľuje rozpočet televízie a účtovnú uzavierku a na druhej strane schvaľuje aj výsledky hospodárenia. To znamená, že vlastne kontroluje sama seba. Je to konflikt záujmov? Ja si myslím, že áno.”Beáta Oravcová: “Moja otázka však znela, že či bude nový zákon znamenať aj voľbu nového ústredného riaditeľa a členov rady…”Tomáš Galbavý: “Ja osobne by som bol ochotný vzdať sa tejto kompetencie a ponechal by som na Radu STV, ktorá by volila aj odvolávala ústredného riaditeľa. V legislatíve však vidím najmenej tri až štyri vážne okruhy a problémy, kde sa zrejme nebudeme môcť dohodnúť. To je podiel reklamy, rádiokomunikácie, kompetencie o ktorých sme hovorili a zákon o koncesionárskych poplatkoch. Tuto možno narazíme na iné názory v parlamente…”Dušan Jarjabek: /smerom k Tomášovi Galbavému/ – “…pani redaktorka zrejme mierila niekde inde, asi mala na mysli istý “biancho šek”, ktorý parlament podpísal ústrednému riaditeľovi a Rade. Je možné, že takýto paragraf bude v novom zákone, ale to je skôr otázka činnosti Rady a činnosti ústredného riaditeľa. Nový pán riaditeľ skutočne začal veľmi razantne. Začal skutočne prehodnocovať zmluvy s externým prostredím, začal čistiť interné prostredie od externého a hovoriť o výhodách a nevýhodách…”Beáta Oravcová: “Vrátim sa, p.Rybníček, k externému prostrediu. Správa NKÚ bola skutočne znepokojujúca. Uvažujete okrem rušenia zmlúv aj o istej eliminácii výroby a spolupráce s externým prostredím, pretože veľa odborníkov hovorí, že výroba v externom prostredí nie je zlá vec, ak by sa obchody a zmluvy uzatvárali čisto a transparentne… STV sa znížia náklady a môže znižovať zamestnancov. Ako to budete riešiť?”Richard Rybníček: “Ja by som bol veľmi nerád, ak by sme začali hovoriť, že treba odseknúť externé prostredie. Myslím si, že podobne ako v STV tak aj v externom prostredí pracuje množstvo špičkových profesionálov. Je to skôr o nastavení vzťahov medzi STV a externým prostredím, o uzatváraní zmlúv a ich výhodnosti. Vo svojej koncepcii rátam aj s externým prostredím, ktoré môže byť určitou konkurenciou voči internému prostrediu v STV.”Dušan Jarjabek: “Ja by som chcel doplniť pána riaditeľa v tom, že vo verejnoprávnej televízii ide o verejnú službu. Záleží teda aj od toho, kto bude takúto službu “prevádzkovať” za výhodnejších podmienok. Sú veci, ktoré sú nesporne výhodnejšie v externom a iné zase v internom prostredí. Treba však dohliadať, aby to nebol iba kšeft pre niektorých ľudí v externom prostredí.”Beáta Oravcová: “Pán Rybníček, v súvislosti s externým prostredím sa dostáva do popredia aj otázka znižovania zamestnancov v STV. Netajíte sa tým, že to chcete urobiť. Možete povedať približne, s akým stavom pracovníkov si viete predstaviť fungovanie tejto televízie?”Richard Rybníček: “Nie, bolo by to absolútne nezodpovedné hovoriť o konkrétnych číslach v tomto momente. Musíme najskôr zistiť vnútorné fungovanie inštitúcie, ale bude sa určite meniť počet zamestnancov aj preto, že budem meniť organizačnú štruktúru a reorganizujem ústredné riaditeľstvo. Chcem ho oddeliť od štúdii… atď. Toto všetko sú veľmi vážne veci, ktoré prinesú personálne zmeny. Nemôžem však v tejto chvíli povedať, koľko ľudí prepustím, to by bolo veľmi nezodpovedné.”Beáta Oravcová: “Vo svojom projekte rátate s fungovaním oboch kanálov Slovenskej televízie. Objavujú sa však názory aj odborníkov, že pri súčasnom stave, v akom sa STV nachádza, to naozaj nie je možné a jedinou cestou je privatizácia druhého okruhu. Pripúšťate to čiastočne, alebo nie?Richard Rybníček: “Ja verím svojmu projektu a budem sa snažiť urobiť z STV inštitúciu, ktorá bude efektívne fungovať a vysielať na dvoch kanáloch. Prvý bude rodinnejšieho typu, ktorý bude mať programy aj pre väčšie množstvo divákov a bude prinášať výnosy z reklamy. Druhý kanál bude špecifickejší, s regionálnym charakterom, ktorý bude dotovaný. Čas ukáže, koľko prostriedkov sa nám podarí v budúcnosti získať, či už zo zvýšených koncesionárskych poplatkov, z reklamy alebo účelovej dotácie štátu… ale verím svojej koncepcii.”Beáta Oravcová: “Spomenuli ste zvýšenie koncesionárskych poplatkov. Ľudia však tú televíziu už dnes platia v podstate viackrát. Platia ju koncesionárskymi poplatkami a aj daňami do štátneho rozpočtu, z ktorých idú spomínané dotácie. Taktiež aj dlhy, ktoré vytvára STV dodnes vždy sanoval štát. Vzhľadom na zrejmý nedostatok financií ma zaujíma, kde chcete nájsť peniaze na skvalitnenie programu?”Richard Rybníček: “Napríklad vo vnútornom fungovaní televízie, pretože televízia funguje neefektívne aj vo svojom vnútri, kde by sa dali nájsť zdroje. Budem sa snažiť po zvýšení koncesionárskych poplatkov zaviesť aj spôsob ich vymáhania a zdroje budeme hľadať aj v účelových dotáciách zo štátneho rozpočtu. Som presvedčený, že toto všetko je možné zrealizovať a že tieto tri zdroje prinesú toľko finančných prostriedkov, aby sa Slovenská televízia mohla tešiť z programov na dvoch kanáloch.”Beáta Oravcová: “Uvidíme, ako sa vám to podarí, veľmi pekne vám ďakujem za účasť v dnešnej diskusii. Páni poslanci, počuli sme postoje ústredného riaditeľa. Myslíte si, že prostriedky naozaj existujú vo vnútri Slovenskej televízie?”Tomáš Galbavý: “Ja by som dal za pravdu pánovi riaditeľovi, koncesionárske poplatky sa budú musieť zvyšovať, hoci je to politicky nepríjemné. Nie je možné, aby verejnoprávna inštitúcia z milión domácností vyžila a mohla poskytovať kvalitný program. Veľkú rezervu osobne vidím vo finančných prostriedkoch, ktoré získa verejnoprávna televízia z reklamy. Odhadovali sme, že dnes keby si reklamu predávala STV vo vlastnej réžii a nie cez spoločnosť Arbonet media, možno by mala o 400 miliónov korún ročne viac. Za to môže predsa zaplatiť šírenie signálu. Môže aj inde hľadať finančné zdroje, aj v morálnej rovine tým, že sa v budúcnosti nebudú podpisovať takéto nehorázne zmluvy cez externé prostredie. Finančné toky tečú a nevieme kam…”Beáta Oravcová: “Myslíte si, že príde aj trestnoprávny dôsledok? Vieme, že pán Lintner podal trestné oznámenie a podnet na finančnú políciu…”Tomáš Galbavý: “Zostáva mi veriť, že čo sme počuli na výbore a konštatovania správy NKÚ, budú dostatočné argumenty pre finančnú políciu.”Dušan Jarjabek: “Ja by som sa odrazil skôr od verejnej služby, či ju Slovenská televízia napĺňa alebo nie… Mali by sme si v novom zákone definovať, čo si predstavujeme pod verejnou službou a od toho sa nám odzrkadlia aj peniaze a spôsob financovania. Najväčší problém STV je však v tom, že viac-menej abdikovala na verejnú službu. Veď aj táto relácia, v ktorej dnes sedíme, svojim spôsobom patrí do verejnoprávnej Slovenskej televízie. A len vďaka súkromným médiám – vďaka im za to – sa dnes máme možnosť baviť o jej problémoch. Veď si zoberme, TA3 má vynikajúce spravodajstvo, Markíza zábavné relácie, Jojka povedzme športovú redakciu. Toto všetko predsa je v istej “kompetencii” verejnoprávnej televízie. Súkromné médiá sa toho chytajú práve z dôvodu, že v STV to nefunguje. Čiže, definujme si jasne, čo je to verejná služba, koľko bude stáť a zdroje financovania…”Beáta Oravcová: “…ale to musí byť definované v tom zákone, pán Jarjabek, a uvidíme, či sa nakoniec poslanci dohodnú na nejakej verzii…”Tomáš Galbavý: /usmieva sa/ – “Ja som vám to sľúbil, pani redaktorka.”Beáta Oravcová: “Dobre, budem vás brať za slovo pán Galbavý. Páni, veľmi pekne vám ďakujem za účasť v tejto diskusii.”* * *Poznámka: Obrazovú podobu relácie si môžete pozrieť priamo na internetových stránkach televízie TA3, kde je k dispozícii aj kompletný archív odvysielaných relácií.

Juraj Koiš | další články autora 21.01 02:30

 • Anno-nym hovorí:

  Nie je to o Rybníčkových manažérskych schopnostiach, pretože on sa vždy najradšej za niekoho postaví. Tentoraz je to Para, bývalý produkčný v košickom štúdiu STV a riaditeľ regionálnej pobočky káblovej (!) televízie v Košiciach. Smiešne. Tento človek teraz rozdeľuje 1,5 miliardy, ktoré patria nám všetkým.

 • Lubo hovorí:

  Nechcem sa Rybníčka veľmi zastávať, ale myslím že v Jojke to nebolo skôr o jeho manažérskych schopnostiach, ako o neschopnosti pána Železného. Teraz má p.Rybníček prvýkrát možnosť slobodne ukázať čo je v ňom ako riaditeľ STV. Myšlienky má zaujímavé, dokonca by som povedal že zaujímavejšie ako jeho predchodca. Uvidíme, ako to bude s realizáciou.

 • m3 hovorí:

  nepostavi. do stv nema kto dodavat vsetky programy z externej “novy”, musi aj nieco vyrabat… navyse mal na to temer rok v joj ukazat aky je manazer, u mna zlyhal, joj je desna kopia novy plna trapnych starych americkych a novych nemeckych a rakuskych nesledovatelnych krimi serialov, bez akejkolvek vlastnej vyroby (noviny a studio joj sa nerata, to by malo byt samozrejmost). nerad to hovorim, ale mal by sa ist popytat ruska – aj ked toho nemam moc rad, ale ako manazer klobuk dolu – ako sa rozbieha televizia… ked nezohnal peniaze na joj, u stv tiez nezozenie inak ako tym ze zvysi koncesionarske… zase stara pesnicka, peniaze co usetri na restrukturalizacii (uz 10 rocnej mimochodom, kazdy novy riaditel robi dalsiu) aj tak zmiznu!

 • tram hovorí:

  odpoved na otazku v titulke: ked bude pokracovat tak ako doteraz, tak nie. ved je to hlupe zrusit sledovany ring. dnesne sito je predsa recyklovany ring. toto divaci chcu, tak kde je problem? argument, ze to nie je format vhodny pre verejnopravnu tv neobstoji. chodilo to predsa na stv1 a nie stv2. to je zasadny fakt. ak uz si tv nezarobi jednotkou, tak potom uz ako?

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků