SRo aj STV pokračujú v rozpočtovom provizóriu

Rozhlasová rada ani dnes neschválila návrh rozpočtu Slovenského rozhlasu (SRo) na rok 2009 a programový koncept, ktorý je jeho súčasťou. Rada rozpočet odmietla po prvýkrát vlani 17. decembra. Rozhlas tak zotrváva v rozpočtovom provizóriu. Rovnako zostáva v rozpočtovom provizóriu vo výške 75 percent z minuloročných výdavkov aj verejnoprávna Slovenská televízia (STV). Rozhodla o tom dnes Rada STV. V hlasovaní jej členovia nepodporili ani jeden z dvoch variantov rozpočtu na rok 2009, ktoré predložil riaditeľ televízie Štefan Nižňanský.

Slovenský rozhlas


BRATISLAVA 21. januára (SITA) – Rozhlasová rada ani dnes neschválila návrh rozpočtu Slovenského rozhlasu (SRo) na rok 2009 a programový koncept, ktorý je jeho súčasťou. Rada rozpočet odmietla po prvýkrát vlani 17. decembra. Rozhlas tak zotrváva v rozpočtovom provizóriu. Znamená to, že môže hradiť len zákonné platby, nemôže si dovoliť napríklad zvyšovanie miezd či investície do technológií. Väčšine rady rovnako ako v decembri prekážalo, že by zároveň s prijatím rozpočtu súhlasili s odchodom rozhlasu zo stredných vĺn. Návrh na rozpočet SRo pre rok 2009, ktorý dnes Rozhlasová rada neprijala, počíta s vyrovnaným rozpočtom, s nákladmi 28 980 714 € a rovnako vysokými výnosmi. Predseda Rozhlasovej rady Igor Gallo chce k rozpočtu čo najskôr zvolať mimoriadne rokovanie rady.


Rozhlas ako inštitúcia verejnej správy nemôže zostavovať stratové rozpočty. Existuje len jeden prípad, keď môže zostaviť stratový rozpočet, a to by bolo vtedy, keby mala rezervu alebo zisk z predchádzajúceho roka. To v našom prípade nenastalo,“ uviedla pre médiá generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková. Časť rady totiž chce zotrvať na stredných vlnách aj za cenu stratového rozpočtu. Rozhlas už v návrhu rozpočtu nepočíta s financovaním stredných vĺn, z ktorých chce 2. februára odísť. Ročné náklady na stredné vlny sú 1,16 mil. € a vysielanie Patrie na stredných vlnách bolo udržateľné len ak by SRo dostal od štátu dotáciu. To však Zemková nepredpokladá, keďže štát má podľa nej v súčasnej ekonomickej kríze a po energetickej kríze iné finančné priority.


Po odchode zo stredných vĺn sa národnostné rádio SRo – Rádia Patria presunie na veľmi krátke vlny (VKV). Pre vysielanie Patrie pre maďarskú menšinu sa použijú frekvencie Rádia Devín a Rádia_FM. Vysielanie Redakcie národnostno-etnického vysielania (NEV) Rádia Patrie, ktorá pripravuje program pre českú, poľskú, nemeckú, rómsku, rusínsku a ukrajinskú menšinu, sa presunie pod Rádio Regina.


Do roku 2008 mal štát povinnosť dotovať vysielanie na stredných vlnách.


Slovenská televízia


Rade predložil Nižňanský dotačný a krízový návrh rozpočtu. Dotačný počítal s 91,024 mil. € od štátu. Predpokladal pritom aj kompenzáciu 19,916 mil. €. Mala nahradiť zníženie príjmu za predaj reklamného priestoru, ktorý sa od začiatku tohto roka znížil na základe zákona o audiovizuálnom fonde z troch na dva a pol percenta a za úľavy na výbere poplatkov za službu verejnosti od občanov, ktorí sú úplne alebo čiastočne oslobodení od platieb.
 
Pri krízovom variante by televízia musela fungovať so 69,408 mil. €. Z týchto peňazí by bola schopná zabezpečiť len nevyhnutné náklady na prevádzku a musela by vykonať viaceré úpravy vo vysielaní. Okrem prepúšťania by bolo ďalším dôsledkom aj zastavenie vysielania programového okruhu Trojka, zníženie hodín vysielania o 44 percent, presun niektorých zmluvných športových programov z Trojky na prvý a druhý kanál televízie, zastavenie investičného rozvoja STV, okamžité zastavenie procesu digitalizácie a zníženie fungovania digitálneho systému.
 
Dozorná komisia STV odporučila Rade prijať krízový variant rozpočtu a programového konceptu vysielania. Jej stanovisko zobrala na vedomie, od Nižňanského však žiada jeho dopracovanie do 11. februára. Súčasne má predložiť podrobnú špecifikáciu a odôvodnenie hlavných reštrikčných opatrení a dopadov v jednotlivých nákladových položkách a oblastiach. Rade má tiež predložiť odôvodnený návrh žiadosti o kompenzáciu, ktorú žiada od štátu za výpadky poplatkov za službu verejnosti od občanov a znížený objem reklamy. Ďalšou úlohou riaditeľa je, aby Radu podrobne informoval o štruktúre plánovaného prepúšťania.
 
Nižňanský dnes pred schvaľovaním variantov prišiel takmer o svoju funkciu. Návrh na vyslovenie nedôvery podal člen Rady STV Martin Kákoš. Odvolanie podporilo deväť členov, dvaja sa zdržali a traja návrh nepodporili. Na odvolanie riaditeľa verejnoprávnej televízie je potrebných 10 hlasov z 15.

Agentúra SITA | další články autora 21.01 04:43

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Radio Všeobecné

Více článků

SRo aj STV pokračujú v rozpočtovom provizóriu

Rozhlasová rada ani dnes neschválila návrh rozpočtu Slovenského rozhlasu (SRo) na rok 2009 a programový koncept, ktorý je jeho súčasťou. Rada rozpočet odmietla po prvýkrát vlani 17. decembra. Rozhlas tak zotrváva v rozpočtovom provizóriu. Rovnako zostáva v rozpočtovom provizóriu vo výške 75 percent z minuloročných výdavkov aj verejnoprávna Slovenská televízia (STV). Rozhodla o tom dnes Rada STV. V hlasovaní jej členovia nepodporili ani jeden z dvoch variantov rozpočtu na rok 2009, ktoré predložil riaditeľ televízie Štefan Nižňanský.

Slovenský rozhlas


BRATISLAVA 21. januára (SITA) – Rozhlasová rada ani dnes neschválila návrh rozpočtu Slovenského rozhlasu (SRo) na rok 2009 a programový koncept, ktorý je jeho súčasťou. Rada rozpočet odmietla po prvýkrát vlani 17. decembra. Rozhlas tak zotrváva v rozpočtovom provizóriu. Znamená to, že môže hradiť len zákonné platby, nemôže si dovoliť napríklad zvyšovanie miezd či investície do technológií. Väčšine rady rovnako ako v decembri prekážalo, že by zároveň s prijatím rozpočtu súhlasili s odchodom rozhlasu zo stredných vĺn. Návrh na rozpočet SRo pre rok 2009, ktorý dnes Rozhlasová rada neprijala, počíta s vyrovnaným rozpočtom, s nákladmi 28 980 714 € a rovnako vysokými výnosmi. Predseda Rozhlasovej rady Igor Gallo chce k rozpočtu čo najskôr zvolať mimoriadne rokovanie rady.


Rozhlas ako inštitúcia verejnej správy nemôže zostavovať stratové rozpočty. Existuje len jeden prípad, keď môže zostaviť stratový rozpočet, a to by bolo vtedy, keby mala rezervu alebo zisk z predchádzajúceho roka. To v našom prípade nenastalo,“ uviedla pre médiá generálna riaditeľka SRo Miloslava Zemková. Časť rady totiž chce zotrvať na stredných vlnách aj za cenu stratového rozpočtu. Rozhlas už v návrhu rozpočtu nepočíta s financovaním stredných vĺn, z ktorých chce 2. februára odísť. Ročné náklady na stredné vlny sú 1,16 mil. € a vysielanie Patrie na stredných vlnách bolo udržateľné len ak by SRo dostal od štátu dotáciu. To však Zemková nepredpokladá, keďže štát má podľa nej v súčasnej ekonomickej kríze a po energetickej kríze iné finančné priority.


Po odchode zo stredných vĺn sa národnostné rádio SRo – Rádia Patria presunie na veľmi krátke vlny (VKV). Pre vysielanie Patrie pre maďarskú menšinu sa použijú frekvencie Rádia Devín a Rádia_FM. Vysielanie Redakcie národnostno-etnického vysielania (NEV) Rádia Patrie, ktorá pripravuje program pre českú, poľskú, nemeckú, rómsku, rusínsku a ukrajinskú menšinu, sa presunie pod Rádio Regina.


Do roku 2008 mal štát povinnosť dotovať vysielanie na stredných vlnách.


Slovenská televízia


Rade predložil Nižňanský dotačný a krízový návrh rozpočtu. Dotačný počítal s 91,024 mil. € od štátu. Predpokladal pritom aj kompenzáciu 19,916 mil. €. Mala nahradiť zníženie príjmu za predaj reklamného priestoru, ktorý sa od začiatku tohto roka znížil na základe zákona o audiovizuálnom fonde z troch na dva a pol percenta a za úľavy na výbere poplatkov za službu verejnosti od občanov, ktorí sú úplne alebo čiastočne oslobodení od platieb.
 
Pri krízovom variante by televízia musela fungovať so 69,408 mil. €. Z týchto peňazí by bola schopná zabezpečiť len nevyhnutné náklady na prevádzku a musela by vykonať viaceré úpravy vo vysielaní. Okrem prepúšťania by bolo ďalším dôsledkom aj zastavenie vysielania programového okruhu Trojka, zníženie hodín vysielania o 44 percent, presun niektorých zmluvných športových programov z Trojky na prvý a druhý kanál televízie, zastavenie investičného rozvoja STV, okamžité zastavenie procesu digitalizácie a zníženie fungovania digitálneho systému.
 
Dozorná komisia STV odporučila Rade prijať krízový variant rozpočtu a programového konceptu vysielania. Jej stanovisko zobrala na vedomie, od Nižňanského však žiada jeho dopracovanie do 11. februára. Súčasne má predložiť podrobnú špecifikáciu a odôvodnenie hlavných reštrikčných opatrení a dopadov v jednotlivých nákladových položkách a oblastiach. Rade má tiež predložiť odôvodnený návrh žiadosti o kompenzáciu, ktorú žiada od štátu za výpadky poplatkov za službu verejnosti od občanov a znížený objem reklamy. Ďalšou úlohou riaditeľa je, aby Radu podrobne informoval o štruktúre plánovaného prepúšťania.
 
Nižňanský dnes pred schvaľovaním variantov prišiel takmer o svoju funkciu. Návrh na vyslovenie nedôvery podal člen Rady STV Martin Kákoš. Odvolanie podporilo deväť členov, dvaja sa zdržali a traja návrh nepodporili. Na odvolanie riaditeľa verejnoprávnej televízie je potrebných 10 hlasov z 15.

Agentúra SITA | další články autora 04:43

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků