RVR včera udelila niekoľko sankcií

Rada pre vysielanie a retransmisiu na včerajšom zasadnutí vyriešila iba niektoré menej zásadné správne konania. Udelila viacero sankcií a otvorila niektoré nové konania. Najvyššiu sumu na pokutách, celkovo 225 tisíc korún bude musieť zaplatiť TV JOJ. Stotisícovú pokutu dostala aj Slovenská televízia, pretože neodvysielala oznam o porušení zákona v súlade s podmienkami, ktoré jej RVR stanovila. Markíza a TA3 dostali nefinančné sankcie.

Veľký účet pre TV Joj


Televízia JOJ včera dostala viaceré pokuty, ktorých celková výška sa vyšplhala na 225 tisíc korún. Jablkom sváru bolo nesprávne využitie split-screenu počas filmu Jurský park ešte v septembri minulého roka. TV Joj dostala stotisícovú pokutu za vysielanie neoddelenej reklamy a upútavkového bloku počas filmu. Rovnakú sumu bude musieť Joj-ka zaplatiť za porušenie ustanovení o ochrane maloletých v súvislosti s odvysielaním príspevku o požiari v Jarovniciach v programe vo svojom hlavnom spravodajstve. Aj tento prehrešok je zo septembra 2006.


20 tisíc korún je pokuta za odvysielanie príspevku o futbalovom zápase medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava zo 17. septembra 2006. Podľa názoru rady, aj v tomto prípade nebola dodržaná ochrana maloletých. Najnižšia pokuta 5 tisíc korún je za nesprávne použitie obrazových materiálov z Majstrovstiev sveta vo futbale 2006. Každý vysielateľ má podľa zákona právo jedenkrát odvysielať maximálne trojminútový spravodajský príspevok zo športového podujatia, na ktoré nemá vysielacie práva. Opakované vysielanie obrazových materiálov z týchto podujatí je však porušením ustanovenia o využití šotu na účely krátkeho spravodajstva.


STV neodvysielala oznam o porušení zákona podľa pokynov


Slovenská televízia má problém kvôli publicistickej relácii Reportéri. Licenčná rada udelila verejnoprávnemu vysielateľovi stotisícovú pokutu za neodvysielanie oznamu o porušení zákona pred touto reláciou. Tento oznam sa týkal porušenia ustanovení o pluralite názorov a všestrannosti informácií, ktoré súviseli s reportážou Čakanie na záchranu z 3. októbra 2006.


Vysielací zákon hovorí, že uložením sankcie nezaniká povinnosť, kvôli ktorej sa uložila. Slovenská televízia teda bude musieť predmetný oznam odvysielať, napriek tomu, že musí zaplatiť pokutu. Voči STV začala rada tri ďalšie správne konania, ktoré sa týkajú buď hlavného spravodajstva, alebo reportérov.


TA3 a Markíza s najmiernejšími sankciami


Spravodajská televízia TA3 dostala upozornenie na porušenie zákona údajne kvôli nedostatočnej objektivite v príspevku o právomociach mestských policajtov zo septembra 2006. Markíza dostala rovnakú sankciu za nedodržanie plurality názorov a všestrannosti informácií pri vysielaní reportáže o spore medzi českou herečkou Kateřinou Brožovou a divadlom Nová scéna. Táto reportáž bežala 8. decembra 2006 v magazíne Reflex.

Juraj Koiš | další články autora 04.04 04:47

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků