RVR udelila pokuty v celkovej výške 800-tisíc korún

Licenčná rada tento týždeň vyhodnotila kontrolné monitoringy a uzavrela viaceré správne konania, ktoré sa týkali programov z prvej polovice tohto roka. Výsledkom sú finančné pokuty v súhrnnej výške 800 tisíc korún a štyri ďalšie upozornenia na porušenie zákona.

Pokuty za tristotisíc pre Markízu, 200-tisíc pre STV


Najvyšší podiel na udelených pokutách má TV Markíza, ktorá dostala dve finančné sankcie. V prvom prípade sa mala dopustiť porušenia ochrany maloletých, ktorú stanovuje Zákon o vysielaní a retransmisii v súvislosti s odvysielaním programu Súboj vášní ešte z druhej polovice mája. Druhý prípad sa týka skrytej reklamy v reportáži Televíznych novín Šou sa začína z 8. apríla. Za údajnú skrytú reklamu bude musieť vysielateľ zaplatiť pokutu 200 tisíc korún.


Slovenská televízia dostala dve finančné pokuty, každú vo výške 100 tisíc korún. V prvom prípade išlo o porušenie zákona v časti týkajúcej sa ľudskej dôstojnosti v reportáži s názvom Podozrivá republika z apríla. Druhá pokuta siaha tiež do monitoringu tohto obdobia, kedy bol odvysielaný zápas MS v hokeji Rusko – Ukrajina, pričom išlo o neoddelenú reklamu počas priameho prenosu. O tomto prípade sme podrobnejšie písali už dávnejšie. Televízia sa môže v prípade nesúhlasu aj tentoraz odvolat na Najvyšší súd, ktorý buď udelenú pokutu potvrdí, alebo ju vráti Rade na opätovné prerokovanie. V prípade STV padli aj dve upozornenia na porušenie zákona, ktoré RVR udeľuje pri prvom porušení niektorého ustanovenia, a nevyplývajú z toho finančné sankcie.


Pokuty aj pre TV Joj a Rádio Expres


Aj televízia JOJ dostala pokutu 100 tisíc korún za seriál C.S.I.: Kriminálka New York. V dieli, ktorý televízia vysielala 18. apríla sa objavili scény, ktoré by mohli narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývoj maloletých, ako upresňuje vysielací zákon. V prípade Joj padlo aj jedno upozornenie pre nedostatočnú objektivitu v spravodajskom príspevku o Ústave pamäti národa. Zaujímavé je, že pre príspevok o ÚPN bola napomenutá aj Slovenská televízia.


Výpočet sankcií uzatvára Rádio Expres, ktoré dostalo dvestotisícovú finančnú sankciu za vysielanie neoddelenej reklamy v rannej šou Hemendex a vo večernom vysielaní ešte zo 16. marca 2007.


Programové monitoringy licenčnej rady sú pravidelné, a uskutočňujú sa buď náhodne alebo cielene na základe diváckych sťažností. Prijmy z pokút smerujú do Štátneho rozpočtu SR. Záznamy z vysielania majú povinnosť archivovať samotní vysielatelia, ktorí ich sprístupňujú Kancelárii RVR na požiadanie. Problematike monitoringov z praktického hľadiska sa budeme venovať aj v budúcnosti.

Juraj Koiš | další články autora 24.10 10:32

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků