RVR prijala výnimky v otázke povinne šírených programov

Rada pre vysielanie a retransmisiu prvý raz pristúpila k výnimkám vo veci povinne šírených programov v káblových rozvodoch. Na žiadosť operátora UPC vyňala z povinného šírenia v základnej ponuke košický kanál Teleprior a banskobystrickú regionálnu stanicu RTV. Neumožnila však vyňatie rozhlasových staníc zo základnej ponuky operátora.

Povinnosť must-carry sa zmierňuje


Možnosť obmedziť povinné šírenie niektorých televíznych staníc v základnej ponuke dáva regulačnému orgánu Zákon o vysielaní a retransmisii, ktorý bol upravený prijatím tzv. “digitálneho zákona”. V rámci neho sa aj do tejto časti legislatívy dostali niektoré nové ustanovenia. Polepšili si kábloví operátori, ktorým sa zmiernili podmienky must-carry, čo znamená povinné šírenie určitých programov v základnej ponuke. Donedávna museli kábloví operátori povinne šíriť všetky domáce terestriálne stanice zachytiteľné v mieste, kde poskytujú svoje služby. Podľa dnes platného zákona môže licenčná rada rozhodnúť o výnimkách z tohto pravidla v odôvodnených prípadoch, ak o to prevádzkovatelia káblových rozvodov požiadajú.


Na dnešnom zasadnutí vyradila RVR z povinnosti must-carry košickú televíznu stanicu Teleprior a banskobystrickú RTV. Stalo sa tak na žiadosť spoločnosti UPC Broadband Slovakia, ktorá poskytuje svoje služby v oboch mestách ”Pri programovej službe Teleprior členovia rady usúdili, že nejde o službu vo verejnom záujme, keďže vysielaný program je prevádzkovaný na komerčné účely. Prevádzkovateľ retransmisie argumentoval aj nízkou technickou kvalitou naberaného signálu. V Banskej Bystrici bola situácia iná – tu zavážil argument o veľmi nízkom počte abonentov, ktorí prijímajú vysielanie programovej služby RTV prostredníctvom základnej ponuky tohto operátora. Prípadné vyradenie zo základnej ponuky by tak nemalo ovplyvniť právo verejnosti na informácie,” vysvetlil serveru RadioTV riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš. Toto rozhodnutie nemá plošný vplyv na všetkých káblových operátorov, týka sa len retransmisie, ktorú prevádzkuje UPC. Ako Kukliš dodal, obe televízne stanice môžu v ponuke káblového operátora zotrvať, ale iba na základe vzájomnej dohody. “Pôvodné ustanovenie must-carry bolo pomerne striktné voči káblovým operátorom. V dnešnej podobe sú už zohľadnené viaceré kritériá, nielen samotná prítomnosť vysielateľa.


Rozhlasové stanice zostávajú povinné bez výnimky


Spoločnosť UPC žiadala aj o zbavenie povinnosti šíriť rozhlasové stanice v základnej ponuke. Rovnakú žiadosť licenčnej rade adresovala aj spoločnosť VÍŤSTAV, ktorá poskytuje svoje služby vo východoslovenskej obci Víťaz. Regulátor však obe žiadosti zamietol. “Členovia rady sa nestotožnili s argumentami, že rozhlasové vysielanie prostredníctvom káblovej prípojky nie je potrebné kvôli nízkemu záujmu o tento druh prijmu. Právo verejnosti na informácie by malo byť naďalej zabezpečené aj týmto spôsobom,” povedal Kukliš.


Väčšina káblových operátorov nevenuje pozornosť svojim rozhlasovým ponukám a v káblových rozvodoch často šíri menší počet staníc, než je na danom území dostupný terestriálnou cestou. Napríklad, spoločnosť UPC v Bratislave do 15. februára 2002 šírila takmer 30 rozhlasových staníc vrátane rakúskych, maďarských a českých rádií. Po tomto termíne však zahraničné stanice zo svojej ponuky vyradila, pričom argumentovala tým, že zahraniční vysielatelia kvôli autorským právam nemôžu poskytnúť súhlas na šírenie svojho programu na území iného štátu. Káblový operátor však v tom čase ani nekontaktoval väčšinu zahraničných vysielateľov so žiadosťou o ich šírenie na Slovensku, a svoju rozhlasovú ponuku utlmil na povinné minimum staníc, čo mohlo mať za následok znížený záujem poslucháčov o túto službu. Niektorí ďalší operátori však zahraničné rádiá vo svojich rastroch ponechali. Napríklad spoločnosť SATRO v digitálnej káblovke v Nitre šíri okruhy Českého rozhlasu.


Aj v susednom Česku je prítomnosť nielen domácich rozhlasových staníc v káblovke samozrejmosťou. Tamojšia pobočka UPC vo viacerých regiónoch šíri buď rádiá zo satelitu, alebo niektoré čisto káblové kanály – napríklad programy brnianskej spoločnosti WebVALC alebo niektoré iné nezávislé rádiá – napríklad študentské Radio Akropolis či skečové Radio Limonádový Joe.

Juraj Koiš | další články autora 05.02 07:46

  • diky hovorí:

    no hej, len keby aspon tie rádia, ktoré má a “musí” šíriť aj UPC ozaj šírila…príkladom je BA rádio BEST….o tých Ceských staniciach, ktorých je ozaj skoda uz radsej mlcím….

  • ja hovorí:

    Ide o vážny precedens! Nemyslím, že to RVR poriadne domyslela. Koniec koncov aj komerčné informácie sú informácie (a načo potom má Teleprior licenciu?), no a RTV, že pozeralo málo divákov – bodaj by nie, keď už dlhšie boli z káblovky vyradení. Takto ich bude pozerať ešte menej divákov, to im pomohli…

  • Funak hovorí:

    No ja sa len čudujem,že nebola vyňatá,zo základného súboru v blave,tv Ring,pretože to je tv,ktorá takisto vysiela komerčne a to nevravím,že nie je ani šírená terestriálne.

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků