RVR: Miliónová pokuta pre Markízu, 100-tisíc pre JOJ

Licenčná rada na dnešnom zasadnutí mohla rozhodnúť o licencií Rádia Dúha, ako aj o predaji nitrianskeho N-Rádia spoločnosti Renthouse Plus, ktorá sa podieľa na sieti Jemné melódie. Verdikt Rady v týchto otázkach sa presúva na niektoré z nasledujúcich rokovaní. Členovia RVR dnes uzavreli iné významné body.

Miliónová pokuta pre Markízu


Najzaujímavejším rozhodnutím dnešného zasadnutia je pokuta v súhrnnej výške 1 200 000 Sk voči Markíze. Televízia sa mala dopustiť porušenia ustanovení Zákona o vysielaní a retransmisii o ochrane maloletých. Pokuta sa týka príspevku “Mafián” z 2. augusta 2006. V tomto príspevku sa Markíza mala dopustiť aj ďalšieho priestupku – nedodržania plurality názorov a všestrannosti informácií, za čo jej bolo udelené upozornenie na porušenie zákona. Vysielateľ sa voči sankciám môže odvolať na Najvyšší súd.


RVR začala nové správne konanie s Markízou a STV, ktoré sa tiež môže skončiť sankciou. Licenčnej rade prekáža odvysielanie záberov z popravy Saddáma Husajna v spravodajských programoch, čo môže byť hodnotené tiež ako porušenie zákonnej ochrany maloletých. V jednom z ustanovení zákona sa napríklad píše, že pri zaraďovaní programov do vysielania je vysielateľ povinný zohľadňovať vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých.


Sankcie aj voči JOJ, TA3 a Nautik TV


Televízia JOJ si vyslúžila 100-tisícovú pokutu za neoddelenie reklamy a vlastnej propagácie na Hviezdy na ľade. Televízie často spájajú upútavky na program so sponzorskými odkazmi, čo môže byť v rozpore so zákonom. Ďalšie sankcie sú nefinančné. Televízia TA3 dostala upozornenie na porušenie zákona, lebo použila zábery z tenisového Davis cupu v publicistickom bloku Šport. Právo na krátke spravodajstvo z významných podujatí je pritom obmedzené iba na šoty v spravodajských reláciách.


Satelitná televízia Nautik dostala dve podobné sankcie za vysielanie skrytej a neoddelenej reklamy v programe Diagnóza tuning.

Vlado Valaštiak | další články autora 20.03 04:18

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků