Rozhlas víta novelu zákona o SRo, STV sa ešte nevie vyjadriť

Generálna riaditeľka Slovenského rozhlasu (SRo) Miloslava Zemková víta novelu zákona o SRo, ktorá vytvára zákonné podmienky pre zmluvy štátu s verejnoprávnymi médiami. Dnes jej návrh posunula do parlamentu vláda. Generálny riaditeľ Slovenskej televízie (STV) Štefan Nižňanský sa k novele vyjadrí, až keď bude mať materiál naštudovaný. Prvé zmluvy by sa mali uzavrieť už na budúci rok, vždy na päť rokov.

BRATISLAVA 25. marca (SITA) – Generálna riaditeľka Slovenského rozhlasu (SRo) Miloslava Zemková víta novelu zákona o SRo, ktorá vytvára zákonné podmienky pre zmluvy štátu s verejnoprávnymi médiami. Dnes jej návrh posunula do parlamentu vláda. Generálny riaditeľ Slovenskej televízie (STV) Štefan Nižňanský sa k novele vyjadrí, až keď bude mať materiál naštudovaný. Ako ďalej povedal Nižňanský pre médiá počas dnešného rokovania Rady STV, návrh rámcovej zmluvy so štátom má predložiť rade do konca apríla. Predpokladá, že televízia by zmluvu so štátom mala podpísať v novembri alebo decembri.


Návrh novely sa podľa Zemkovej počas jej prípravy výrazne zmenil, pričom bola akceptovaná väčšina pripomienok rozhlasu. Pozitívne je, že návrh rieši disproporciu medzi zákonmi o SRo a o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zavádza nový inštitút – zmluvu so štátom. “Všetky ostatné otázky, ako je technika tvorby zmluvy so štátom, jej dodatky alebo presné obsahy, tak to už bude otázkou reálnej praxe, pretože nikto takúto zmluvu ešte nemá. My na nej momentálne pracujeme a v apríli alebo začiatkom mája bude prvý variant predložený do Rozhlasovej rady,” uviedla dnes Zemková pre médiá. Prvé zmluvy by sa mali uzavrieť už na budúci rok, vždy na päť rokov. Každoročne sa budú obnovovať dodatkom. Podrobné znenie zmlúv má minister kultúry Marek Maďarič predložiť vláde do konca septembra.


Po pripomienkovom konaní z novely zákona o SRo vypadli časti posilňujúce kompetencie Rozhlasovej rady a Rady STV. Kritika zámeru posilniť kompetencie rád viedli k tomu, že ministerstvo kultúry od toho ustúpilo a sústredilo sa na hlavný cieľ – novelizáciu zákonov nevyhnutných pre zavedenie zmlúv. Prípadné posilnenie právomocí členov rád, ale bez ich zodpovednosti za službu verejnosti, kritizoval Slovenský syndikát novinárov. Prvý text novely napríklad obsahoval aj časť, podľa ktorej by generálni riaditelia STV a SRo mohli vymenovať svojich najbližších spolupracovníkov – štatutárnych zástupcov – až po súhlase príslušnej rady. V súčasnosti sa rada k návrhu na vymenovanie len vyjadruje.


Zemková považuje súčasné nastavenie rád STV a SRo ako orgánov dohliadajúcich na dodržiavanie verejnej služby za správne. Problémom podľa nej je, že dochádza k podstatnému rozširovaniu právomocí rád bez zaistenia ich odbornosti. Tvrdí, že k zmene tvorby rád treba širšiu diskusiu a prípadnú zmenu neočakáva skôr ako v budúcom volebnom období.


Ak novelu v súčasnej podobe schváli parlament, umožní tiež STV a SRo brať bankové úvery. Podľa návrhu by si mohli zobrať úver do výšky 40 percent z príjmov z predchádzajúceho roka. Na prevádzkový, kontokorentný úver to stačí, na väčšie investičné úvery však nie, doplnila Zemková. Podľa návrhu by médiá mali úver splatiť v priebehu šiestich až siedmich rokov, teda ročne by mali splatiť približne sumu rovnajúcu sa 15 percentám z úveru. V súčasnej situácii však rozhlas podľa Zemkovej o úvere neuvažuje. “Rozhlas má hospodáriť s tým, čo má, a úvery si brať len v nevyhnutných prípadoch,” dodala. Zmluvy so štátom majú okrem financovania pôvodnej tvorby zaistiť peniaze na investičné a iné účelové projekty a v prípade rozhlasu i na vysielanie do zahraničia – Radio Slovakia International. Návrhy zmlúv aj dodatkov generálni riaditelia STV a SRo predložia radám a so stanoviskom rád ministerstvu kultúry. Hospodárenie s peniazmi, ktoré STV a SRo dostanú na základe zmlúv so štátom, budú kontrolovať dozorné komisie a ministerstvo. Novela má platiť od septembra.


Plán zaviesť zmluvy medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi predstavil Maďarič vláde koncom mája 2007. Zmluvy by sa nemali počas ich trvania meniť. Ich existencia by nemala znamenať vylúčenie štátnej podpory na špecifické programové projekty alebo na nové úlohy, zadané štátom, napríklad na digitalizáciu.

Agentúra SITA | další články autora 25.03 08:19

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků