Richard Rybníček kandidátom na riaditeľa STV

Rada Slovenskej televízie na svojom minulotýždňovom zasadnutí hlasovala o návrhu na nového riaditeľa STV. Predchádzalo mu vystúpenie dvoch kandidátov, ktorých si členovia rady pozvali na vypočutie.Rada Slovenskej televízie na svojom minulotýždňovom zasadnutí hlasovala o návrhu na nového riaditeľa STV. Predchádzalo mu vystúpenie dvoch kandidátov, ktorých si členovia rady pozvali na vypočutie spomedzi celkových 39 uchádzačov. Ako vyplynulo z piatkového hlasovania, Rada STV odporučila parlamentu zvoliť do čela verejnoprávnej televízie doterajšieho riaditeľa TV Joj Richarda Rybníčka. Z deviatich členov rady sa v jeho prospech vyslovilo sedem, jeden bol proti a jeden sa zdržal hlasovania.Rybníček na verejnom vypočutí prezentoval zámer zmeniť organizačnú štruktúru televízie. Ústredným orgánom, ktorý by zodpovedal za tvorbu a vysielanie programov, by bolo riaditeľstvo. To by si objednávalo výrobu programov u jednotlivých štúdií v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. V programovej oblasti by došlo k čiastočnej transformácii oboch okruhov, z ktorých prvý by sa zameriaval na masového diváka. Druhý okruh by naopak ponúkal menšinové zameranie, programy kultúrneho dedičstva, pričom by mal aj značný regionálny charakter.Ako ďalej uviedol Rybníček, je za zachovanie reklamy vo vysielaní STV. Po nástupe do funkcie však plánuje vypovedať zmluvu so spoločnosťou Arbo Media, ktorá je v súčasnosti exkluzívnym predajcom reklamného času na STV. Výška koncesionárskych poplatkov by sa podľa neho mala zvýšiť približne na 100 Sk, pričom by sa čiastočne rozšíril aj okruh koncesionárov. Občania, ktorí sú v súčasnosti oslobodení, by odvádzali polovičný poplatok. V prípade neplatičov by sa mala vytvoriť spoločnosť, ktorá by peniaze od občanov vymáhala. Súčasný kandidát na riaditeľa sa nevyhol ani téme Rádiokomunikácií a navrhuje, aby sa ich akcionármi stali verejnoprávni vysielatelia – Slovenská televízia a Slovenský rozhlas. Každý z nich by získal takmer polovicu akcií, pričom jedno percento v spoločnosti by vlastnil štát.Doterajší riaditeľ STV Milan Materák bol zo svojej funkcie odvolaný v auguste minulého roku. Kandidátom na jeho nástupcu sa bude dnes zaoberať mediálny výbor Národnej rady, ktorý ho môže odporučiť parlamentu na schválenie. Nového riaditeľa verejnoprávnej televízie by mali poslanci zvoliť už na tohtomesačnej schôdzi. Richard Rybníček má k tomuto postu najbližšie.

Juraj Koiš | další články autora 13.01 08:00

  • JK hovorí:

    Nevymazal som žiaden príspevok. Si na nesprávnom mieste. Fórum, ktoré spomínaš je pod článkom “Rybníček zvolený do čela STV” …

  • Kritik hovorí:

    Hele je, ostudy, jak vymazali všechny příspěvky. To by na radiotv.cz určitě neudělali. Doporučuji zklidnit hormon a vydržet to, když už nabízim fórum.

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků