Regionálna Televízia Východ sa predstavuje

+ UKÁŽKY VIZUÁLU – Od začiatku júna tohto roka vysiela v káblových rozvodoch a prostredníctvom systému MMDS v niekoľkých východoslovenských mestách regionálna Televízia Východ. Divákom bezprostredne prináša informácie z regiónu, nechýbajú však ani publicistické, hudobné, náboženské formáty alebo špeciálna relácia pre Rómov. Pri tvorbe programu TV Východ spolupracuje aj s východoslovenskými mestskými a lokálnymi televíziami.

Televízia Východ spustila vysielanie začiatkom júna tohto roka, pričom jej signál je šírený zatiaľ cez káblové rozvody a systém MMDS. V súčasnosti vysiela v káblových rozvodoch v mestách Trebišov, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Sečovce, Sobrance a systémom MMDS z vysielača v Trebišove, jeho signál pokrýva mestá a okresy Michalovce, Trebišov a Sobrance. V súčasnosti môže naše vysielanie sledovať takmer 120 tisíc televíznych divákov. Sídlo má na ulici M.R.Štefánika v Trebišove.
 
Televízia vysiela 24 hodín denne, v štvorhodinovej slučke s premiérou vždy v stredu. Vo zvyšnom čase sa vysiela videotext. „Náročným divákom ponúkame týždenne 4-hodinový program, v ktorom si nájdu až 17 rôznych druhov relácií,“ uviedol v tlačovej správe konateľ spoločnosti vlastniacej licenciu na vysielanie Imrich Ferko. Hlavný dôraz sa kladie na spravodajstvo. „Nad všetkým vyniká spravodajstvo, ktoré je obsahovo rozdelené do 3 úrovní a to na regionálne (Noviny TV VÝCHOD), krajské (Magazíny Košického a Prešovského VÚC) a východoslovenské (Spravodajský týždenník východu). Práve na posledne menovaný projekt sme zvlášť hrdí, pretože vzišiel z iniciatívy TV VÝCHOD a do jeho výroby sú zapojené vybrané mestské a regionálne televízie z celého východného Slovenska,“ dodal Ferko.


Okrem spravodajstva televízia vysiela aj ďalšie formáty. Vo vysielaní sa pravidelne  objavuje kultúrno-spoločenský magazín Kaleidoskop, náboženská relácia Desatoro, kulinárske Varíme s chuťou či hudobná relácia pre mladých Hitparáda východu. Zaujímavosťou je špecializovaná relácia pre Rómov. „Aj vzhľadom na región, ktorý pokrývame sme sa pustili do výroby rómskej relácie Kam kráčas…, ktorá je obsadená aj rómskym moderátorom a redaktorom,“ hovorí konateľ spoločnosti Ing. Peter Sabo a dodáva: „V budúcnosti by sme sa chceli vo väčšom rozsahu zamerať na dokumentárnu tvorbu.


Tím pracovníkov TV VÝCHOD je zložený z viacerých ľudí, ktorí majú za sebou niekoľkoročné skúseností nielen z lokálnych ale aj celoslovenských médií. Za všetkých môžeme  spomenúť niekoľkoročného moderátora hlavnej spravodajskej relácie STV Vlada Semana. „Aj vďaka tomu tímu vyrába TV VÝCHOD väčšinu zo svojho vysielacieho času vo vlastnej réžii,“ dodávajú predstavitelia televízie.


Televízia sa vyznačuje prepracovaným grafickým obalom, prinášame vám jeho ukážky.
>


Licenciu na televízne vysielanie programu TV VÝCHOD vlastní spoločnosť EAST MEDIA, s. r. o. so sídlom v Trebišove.,  Rada pre vysielanie a retransmisiu ju pridelila svojom zasadnutí 20. marca tohto roka. Ročný rozpočet TV VÝCHOD sú 3 milióny korún. Približne 1/3 z tejto sumy vykrývajú peniaze od jednotlivých samospráv, ktoré sa rozhodli prostredníctvom televízie propagovať svoje aktivity. Zvyšok príjmov pochádza z reklamnej činnosti.

Vlado Valaštiak | další články autora 10.09 11:53

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků