Problémy vo vedení Českej televízie pokračujú

Vedenie verejnoprávnej Českej televízie má naďalej problém s dodržiavaním zákonov. Pred niekoľkými týždňami vyšlo najavo, že vrchný a zároveň programový riaditeľ ČT František Lambert bol pred novembrom 1989 členom Ľudových milícií, a nemal by v ČT zastávať takýto významný post. Po formálnom vyriešení situácie vyšli najavo nové skutočnosti aj okolo iných členov manažmentu. Napríklad, generálny riaditeľ Jiří Janeček bol niekoľko rokov členom prednovembrovej KSČ podobne ako šéf vonkajších vzťahov ČT Martin Švehla.Kauza ohľadom Františka Lamberta bola pomerne jednoznačná. On sám nedávno priznal svoje členstvo v Ľudových milíciách, čo by ešte pred dvomi mesiacmi bolo prekážkou, aby zastával svoju funkciu. Vyšlo najavo, že svojou prítomnosťou približne tri roky porušoval zákon, pretože nikdy neodovzdal čestné prehlásenie, že nebol milicionár. Riešenie sa však našlo – Lambert bude od 1. marca preradený na pozíciu finančného riaditeľa, a podľa nového zákonníka práce platného od 1. januára 2007 už nemusí predložiť lustračné osvedčenie ani čestné vyhlásenie.

Generálny riaditeľ Jiří Janeček však prisľúbil, že podá na súd žalobu, ktorá by mala určiť, či je Lambertova milicionárska minulosť prekážkou. Nie je jasné, či sa súd bude takouto určovacou žalobou vôbec zaoberať, ale bolo to pravdepodobne jediné možné riešenie bez vedľajších škôd. Ak by totiž musel Lambert z ČT už teraz nedobrovoľne odísť, mohol by sa s televíziou súdiť o nezákonnosť svojej výpovede. V prípade úspechu by tak mohla verejnoprávnej inštitúcii vzniknúť významná škoda.

Ako sa však ukázalo koncom minulého týždňa, ani Lambertovo preradenie na pozíciu finančného riaditeľa nemusí vyriešiť problém s porušovaním zákona. Viaceré informačné zdroje vrátane agentúry ČTK sa zhodli na tom, že Zákon o České televizi je nadradený zákonníku práce, a tento zákon údajne neumožňuje, aby v menovaných pozíciách boli prítomní prednovembroví miliconári. Čiže Lambertova životnosť v televízii zrejme nebude dlhá.

Na povrch vyšla aj komunistická minulosť Janečka

Ďalšia, už právne nezávadná aféra, sa však už osobne dotýka generálneho riaditeľa ČT Jiřího Janečka a terajšieho šéfa vonkajších vzťahov Martina Švehlu. Obaja vo svojom životopise neuviedli skutočnosť, že boli členmi prednovembrovej KSČ. Janeček sa o tejto skutočnosti nezmienil dokonca ani pri svojej kandidatúre na generálneho riaditeľa pred niekoľkými rokmi. Obhajuje sa tým, že svoje niekoľkoročné členstvo v KSČ nepovažuje za významnú vec.

Podľa redaktora týždenníka Reflex Jana Potůčka však mohol zamlčaním tohto faktu posilniť svoje šance na zvolenie, keď sa skutočne stal riaditeľom ČT. “Za problematické považujem, že sa o tomto členstve nezmienil v priebehu výberového konania na generálneho riaditeľa, čím ešte posilnil svoje šance na zvolenie. Ale je to osobná vec Jiřího Janečka,” napísal Potůček v ankete internetového serveru Česká média.

Nezávislé odbory ČT žiadajú rezignáciu manažmentu

Pomerne radikálne sa k novým skutočnostiam postavili aj predstavitelia Nezávislej odborovej organizácie ČT, ktorí vyzvali celý manažment televízie na rezignáciu. Dôvodom je, že manažéri ČT z nej vytvárajú nedôveryhodnú inštitúciu. “Naša organizácia je veľmi znepokojená skutočnosťami, ktoré dokazujú, že predstavitelia televízie verejnej služby niekoľko rokov porušovali platný zákon, prípadne zamlčali dôležité skutočnosti zo svojej minulosti. Týmto sa vedenie ČT stalo, ako pre zamestnancov, tak pre širokú verejnosť, celkom nedôveryhodné. Veríme, že najmä generálny riaditeľ ČT Jiří Janeček konečne pochopí neúnosnosť situácie a pre zachovanie dôveryhodnosti ČT na svoju funkciu rezignuje,” uvádza v tlačovom vyhlásení člen nezávislej odborovej organizácie Adam Komers.

Pripomeňme, že to boli práve poprední členovia odborov, ktorí sa podieľali na vyhrotení tzv. televíznej krízy ČT na prelome rokov 2000/2001. V tom čase viacerí redaktori spravodajstva, a neskôr takmer všetci zamestnanci ČT sa vzbúrili proti narýchlo zvolenému riaditeľovi Jiřimu Hodačovi, riaditeľke spravodajstva Jane Bobošíkovej a iným členom manažmentu. Vedenie ČT vtedy stratilo kontrolu nad vysielaním, produkcia vzbúrených spravodajcov bola opakovane cenzúrovaná. V uliciach a neskôr aj na Václavskom námestí sa uskutočnili viaceré verejné demonštrácie na podporu televíznych redaktorov.

Nová ‘revolúcia’ sa neočakáva

Dôsledkom vtedajšej revolty prijatie nového Zákona o České televizi, ktorý automaticky odvolal všetkých členov vtedajšej Rady ČT a zmenil spôsob ich voľby. Postupne došlo aj k výmene celého vedenia ČT. Podobná televízna revolúcia sa v tomto období nedá očakávať. Terajšieho generálneho riaditeľa Jiřího Janečka, ktorý bol tiež kedysi medzi vzbúrenými redaktormi, však zrejme čakajú náročnejšie časy.

Juraj Koiš | další články autora 27.02 01:05

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků