Poslanci chcú zakázať násilie v upútavkách

Poslanci sa pokúsia sprísniť podmienky vysielania programových upútavok počas dňa. V predloženej novele mediálneho zákona chcú zamedziť zobrazovaniu reálneho násilia v upútavkách na filmy a programy počas dňa. O prísnejších sankciách sa zatiaľ nehovorí.– Zmenia sa aj sankcie? –
* Licenčná rada dlhodobo rieši sťažnosti na vysielanie násilia v spravodajstve a častý je aj výskyt skrytej reklamy v programe vysielateľov. Relatívne mäkký systém sankcií pritom neumoňuje regulačnému orgánu razantnejšie zakročiť proti podobným praktikám.Logo RVR Poslanci parlamentu sa pokúsia sprísniť podmienky vysielania programových upútavok počas dňa. Dušan Jarjabek z ĽS-HZDS a Dušan Čaplovič zo Smeru minulý týždeň predložili do parlamentu novelu Zákona o vysielaní a retransmisii, ktorou chcú zamedziť zobrazovaniu reálneho násilia v upútavkách na filmy a programy počas dňa. Kompetencia by prešla do pôsobnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorá má za úlohu regulovať elektronické média. Dušan Čaplovič vo vyjadrení pre agentúru SITA uviedol, že televízie v priebehu dňa často vysielajú v upútavkach ukážky z večerných filmov, ktoré nie sú vhodné pre deti. Deti ich cez deň ale môžu vidieť, a to môže mať podľa neho negatívny vplyv na ich vývoj a duševný rozvoj.Ochranu ľudskej dôstojnosti a ochranu maloletých v súčasnosti riešiia paragrafy 19 a 20 Zákona o vysielaní a retransmisii. Ustanovenia §19 zakazujú propagovať a bezdôvodne zobrazovať scény reálneho násilia násilie, vojny, alebo podnecovať rasovú, sociálnu alebo etnickú nenávisť. Rovnako vysielatelia nesmú skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie alebo používanie omamných látok.O prísnejších sankciách sa zatiaľ nehovoríOchranu maloletých podrobnejšie ustanovuje §20. V odseku 3 sa píše, že “programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, sa nesmú vysielať v čase od 6.00 h do 22.00 h.” Prvý odsek rovnakého paragrafu pritom úplne zakazuje vysielanie pornografie a hrubého, neodôvodneného násilia. Tým sa rozumie aj šírenie správ slovných výpovedí alebo obrazov, kde sa násilný obsah neopodstatnene dostáva do popredia vzhľadom na ich kontext.Licenčná rada dlhodobo rieši sťažnosti na vysielanie násilia napríklad v spravodajstve. Pomerne časté bývajú aj výskyty skrytej reklamy v iných zložkách programovej služby alebo problematické narušenie celistvosti vysielaných programov zo strany verejnoprávnej Slovenskej televízie. Relatívne mäkký systém sankcií pritom neumoňuje regulačnému orgánu razantnejšie zakročiť proti podobným praktikám vysielateľov. Tieto oblasti sa zatiaľ predkladatelia nechystajú novelizovať, chcú však rozšíriť označovanie neprístupných programov pre vekovú kategóriu do 15 rokov. Zákon zatiaľ definuje len tri hranice vhodnoti programov – do 7, 12 a 18 rokov.

Juraj Koiš | další články autora 02.03 12:10

  • Anonym hovorí:

    Keby sa radsej zaujmali o seba “kreteni”!!!!

  • mc hovorí:

    - politické diskusie a spravodajské relácie, ktoré by mohli narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, sa nesmú vysielať !

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků