Päťmiliónová pokuta a povinný oznam pre TV Joj

Rada pre vysielanie a retransmisiu na včerajšom zasadnutí vysoko pokutovala odvysielanie reportáží o sexuálnom videu žiakov 9. ročníka z Liptovského Mikuláša. TV Markíza za spravodajský príspevok v Televíznych novinách obišla bez sankcie. Televízia JOJ však bude musieť zaplatiť súhrnnú pokutu 5 miliónov korún a povinne odvysielať oznam o tom, že porušila zákon. Konkrétne paragrafy o ochrane ľudskej dôstojnosti a ochrane maloletých.

Dvakrát dva a pol milióna pre JOJ


Terajší verdikt licenčnej rady sa týka približne polročného prípadu, keď súkromné televízie Markíza a JOJ v apríli odvysielali reportáže o sexuálnom videu deviatakov v Liptovskom Mikuláši. Fakt, že sa regulátor k obom médiám pri obsahovo podobných reportážach zachoval rozdielne, nie je prekvapujúci. Pri hodnotení monitoringov zohľadňujú členovia RVR viaceré aspekty. Kým Markíza pustila vo svojom spravodajstve iba fragmenty z kontroverzného klipu, a to dokonca skôr ako TV Joj, tá ho vo svojej publicistickej relácii Črepiny prehrala celé. Riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš pre RadioTV uviedol, že JOJ-ka sa týmto dopustila porušenia zákona hneď dvakrát. “V prvom prípade išlo o porušenie §19, ods. 1, ktorý hovorí o ochrane ľudskej dôstojnosti, a v druhom o §20, ods. 1 týkajúci sa ochrany maloletých,” uviedol Kukliš. Za obe porušenia dostal prevádzkovateľ TV Joj sankcie vo výške 2.5 milióna korún. “Túto sankciu sme udelili za každý prípad, čiže jej súhrnná výska dosahuje 5 miliónov,” dodáva riaditeľ Kancelárie RVR.


Ustanovenia zákona sú v tomto prípade pomerne všeobecné, a úvaha o možnej závadnosti vysielaného obsahu je tak v rukách regulátora. “Programová služba a všetky jej zložky nesmú spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahovať do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných,” konkretizuje §19, odsek 1. Prvý odsek nasledujúceho paragrafu špecifikuje ochranu maloletých: “Vysielateľ je povinný zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie.” Pri posudzovaní pornografie prípadne iných zložiek vychádza Kancelária RVR aj z definícií uvedených v trestnom zákone.


Pokuty môže súd zrušiť, oznam o porušení zákona ale JOJ musí odvysielať


Okrem finančných sankcií, voči ktorým sa môže vysielateľ odvolať na Najvyšší súd, však RVR udelila aj nefinančnú sankciu v podobe odvysielania oznamu o porušení zákona. Toto rozhodnutie je vykonateľné bez ohľadu na neskoršie rozhodnutie súdu, a televízia tak bude musieť svojim divákom oznámiť, že porušila zákon. “Vysielateľ sa môže odvolať voči rozhodnutiu ako celku, na vykonateľnosť odvysielania oznamu o porušení zákona to však nebude mať vplyv. Konkrétna časová lehota, v rámci ktorej musí byť oznam odvysielaný, bude uvedená v rozhodnutí, ktoré zašleme účastníkovi konania,” hovorí Kukliš. Tieto informácie by mali byť prístupné aj v podrobnej zápisnici, ktorej zverejnenie sa očakáva tento týždeň.


Konkurenčná TV Markíza sa pri narábaní s kontroverzným študentským materiálom obišla bez sankcie. Ako uviedol Kukliš pre denník SME, základný rozdiel bol v spracovaní reportáže, ktorá bola odlišná ako v prípade TV Joj. “Spracovanie príspevku na Markíze smerovalo k odsúdeniu činu, nebolo pustené celé video a najmä ‘obeť’ na videu nebola identifikovateľná,” povedal kancelár RVR denníku SME. Hovorkyňa TV Joj Tatiana Tóthová sa k prípadu ani výške pokuty nechcela vyjadriť. Obvykle sa však vysielatelia voči týmto pokutám odvolávajú, a prípady ďalej posudzuje Najvyšší súd SR. Ten môže rozhodnutie licenčnej rady zrušiť a vrátiť na nové prerokovanie, prípadne môže výšku pokút potvrdiť, a tie sa po uhradení vysielateľmi stávajú prijmom štátneho rozpočtu.


Reportáž TV JOJReportáž TV Markíza


Juraj Koiš | další články autora 05.12 01:38

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků