Odštartoval 17. ročník filmového festivalu o Cenu Dunaja

Výberová komisia zaradila do súťaže necelú stovku programov v siedmich kategóriach. Najsilnejšie zastúpenie majú animované a dokumentárne filmy. Z hľadiska krajín sa najviac prezentuje Nemecko, objavujú sa aj diela z Blízkeho východu.Včera sa v bratislavskej Mlynskej doline začal písať už 17. ročník prestížneho Medzinárodného festivalu programov pre deti a mládež – Ceny Dunaja. Do súťaže, ktorú každé dva roky organizuje verejnoprávna Slovenská televízia, sa tento rok prihlásilo 79 televíznych spoločností z 39 krajín. Výberová komisia zaradila do súťaže celkovo 80 programov v siedmich kategóriach.Najsilnejšie zastúpenie majú animované a dokumentárne filmy pre deti a mládež od 10 do 16 rokov, dramatické programy a dokumentárne filmu pre deti do 10 rokov. Z hľadiska krajín sa najviac prezentuje Nemecko, Holandsko a Veľká Británia. Slovensko prispelo celkovo šiestimi dielami, z ktorých štyri produkovala STV a dve pochádzajú zo súkromných štúdií. Porovnateľný počet filmov priniesli aj Francúzi a severskí zástupcovia. Na festivale sa však objavia aj filmy z krajín Blízkeho východu – Izraela a Palestíny alebo Iránu – a zastúpené bude mať Japonsko, Južná Kórea, Čína a Austrália. Účasť neodmietli ani americkí zástupcovia – USA, Kanada, Mexiko a Brazília.Dominujú medziľudské vzťahy mladých ľudí . . .Podľa riaditeľky festivalu Idy Hledíkovej sa tohtoročné diela venujú predovšetkým zobrazovaniu medziľudských vzťahov najmä medzi mladými ľuďmi a rodičmi. V prípade filmov z Blízkeho východu sa objavuje život mladej generácie v krajinách vojnových konfliktov, kým európske diela sa zaoberajú vizuálnym vnímaním sveta a komunikáciou. Americká produkcia kladie dôraz na témy vzájomnej tolerancie a rasovej znášanlivosti.Sedemnáste zápolenie svetových televíznych programov potrvá do soboty. Náklady na jeho uskutočnenie sa pohybujú na úrovni 1.3 mil. Sk, z čoho jeden milión poskytla STV a zostávajúcu časť poskytol fond Pro Slovakia. Rozpočet je oproti minulým ročníkom výrazne nižší, a tak sa neuskutoční tradičná plavba účastníkov po Dunaji a zrušené boli aj niektoré sprievodné akcie.

Juraj Koiš | další články autora 22.09 12:58

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků