Aký bude praktický výstup z peoplemetrov?

Už o mesiac budú mať televízni vysielatelia prístup k prvotným údajom z elektronického merania sledovanosti. Peoplemetrový prieskum síce zmeria sledovanosť všetkých staníc, vo výstupe budú zahrnuté iba tie, ktoré sa finančne podielajú na realizácii.– Harmonogram zavedenia peoplemetrov –
11.12.2003 – podpis Základnej zmluvy medzi PMT a TNS SK

29.3.2003 – začiatok inštalácie meracích prístrojov

15.8.2004 – dvojmesačná skúšobná prevádzka

15.10.2004 – elektronické meranie sledovanosti v praxiTNS SK Agentúra TNS SK prostredníctvom tlačovej správy oznámila, že ukončila inštaláciu peoplemetrov do domácností respondentov. Niekoľko stoviek meracích prístrojov bude od októbra pravidelne vyhodnocovať presnú sledovanosť televíznych staníc na území Slovenska. Testovacia prevádzka sa začne v polovici augusta, prvé oficiálne výsledky budú k dispozícii na jeseň.Ako nás informoval managing director projektu Ivan Šimek, nasledujúce mesiace budú v znamení praktickej skúšky peoplemetrov a optimalizácie skúmanej vzorky respondentov. “Získaný čas využijeme na vybalancovanie panelu, aby bol čo najviac reprezentatívny,” uviedol Šimek vo vyjadrení pre Radioweb. V tomto smere pripustil určitý presun už nainštalovaných zariadení, prípadné zmeny sa však dotknú minimálneho počtu respondentov. V projekte je momentálne zapojených 800 domácností. “Jedna domácnosť môže byť v paneli maximálne štyri roky,” povedal Šimek s tým, že ročne dôjde k obmene aspoň jednej štvrtiny respondentov.Prvé hodnoty už v augusteSTV Už o mesiac budú mať zúčastnení vysielatelia prístup k prvotným údajom z prieskumu. Dostane ich spoločnosť PMT, s.r.o., ktorej členmi sú Slovenská televízia, Markíza, TV Joj a TA3. Títo vysielatelia zároveň financujú náklady spojené so zavedením a prevádzkou peoplemetrov. Skúšobné údaje sa zrejme nebudú zverejňovať. “Zatiaľ neuvažujeme o sprístupnení dát pre novinárov alebo širšiu verejnosť,” uviedol Šimek. Dáta budú majetkom spoločnosti PMT, ktorá rozhodne o ich ďalšom využití a prípadne ich môže zverejniť.TV Markiza Zaujímavé bude porovnanie výsledkov ostatných televízií, ktoré nie sú členmi PMT, finančne sa nepodieľajú na prieskume, a teda nebudú dostávať dáta. Hoci peoplemeter presne zmeria sledovanosť všetkých staníc – od celoplošných, regionálnych a lokálnych až po zahraničné, satelitné a káblové – vysielatelia nebudú môcť tieto údaje vyhodnocovať. “Ak si jeden divák naladí akúkoľvek televíziu na území Slovenska, zaznamenáme ho. Údaje o sledovanosti staníc, ktoré sa nepodieľajú na prieskume však nebudú zverejňované a neposkytneme ich ani členom PMT,” podotkol Šimek.Peoplemetre zaostria na štyri televízieTA3 V praxi to znamená, že štyria vysielatelia priamo zúčastnení v prieskume budú môcť porovnávať a vyhodnocovať sledovanosť len medzi sebou. Zásah svojich konkurentov nebudú mať k dispozícii. “Ešte sme sa nerozhodli, akým spôsobom zverejníme sledovanosť ostatných televízií. Môže to byť napríklad na národnej báze,” vysvetľuje Šimek a dodáva, že konkrétne kritériá zatiaľ nie sú známe. Ak by meradlom bol pôvod televízií, prieskum by poskytol údaje o súhrnnej sledovanosti českých, maďarských, rakúskych a iných staníc. Stanice môžu byť členené aj podľa podielu na sledovanosti – napríklad vysielatelia s hodnotou nad alebo pod 5% – prípadne sa môže udávať súhrnná sledovanosť regionálnych, lokálnych či platených staníc. “Vždy však poskytneme iba súhrnné údaje, aby z nich nebolo možné určiť konkrétnu sledovanosť stanice, ktorá nie je členom PMT,” uzatvára Šimek.TV JOJ Peoplemetrový prieskum teda neurčí napríklad počet divákov TV Nova na Slovensku, ale vyobrazí celkovú sledovanosť všetkých českých televízií v jednej hodnote. Týka sa to aj ostatných slovenských staníc, ktoré sa nezúčastňujú na prieskume. Presné údaje o počte vlastných divákov budú mať iba štyria kľúčoví hráči – STV, Markíza, JOJ a TA3.

Juraj Koiš | další články autora 15.07 12:50

  • AL AL hovorí:

    to je ta najlepšia investicia.A keď k tomu zoženieš požehnanie od cirkví a štátu tak je ti sveta žiť. Zázraky sa sami nedejú. Musí sa im trošku pomôcť. V tomto smere spomeniem len jedno meno: Flašík. No najlešie sa zarába na táraní a ohlupovaní.V Markíze z nich dokonca robia “osobnosti”.Tak len hlasujte a píšte nech to niektorým (možno aj mne)viac sype. A to je len taký malý začiatok “slovenského 1984″.

  • Lubo hovorí:

    O tej perspektívnej investícii by som pochyboval. Aký majú zmysel peoplemetre, ak budú len posilňovať najsilnejších? V takom prípade sa tu naozaj nemôže uživiť nič iné, iba terestriálne celoplošky. TA3 si zrejme môže dovoliť investovať teraz do metrov ale len vďaka tomu, že má štedrého investora. Škoda, čakal som od toho trošku lepší zázrak.

  • AL AL hovorí:

    Kam perspektivne investovať.

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků