Aj Nautik TV si musí dať pozor na vyváženosť spravodajstva

Program televízie Nautik sa naďalej rozširuje a jedným z pomerne nových prvkov je aj spravodajské vysielanie. Spravodajská relácia sa objavuje v premiére po skončení hlavných spravodajských programov na ostatných televíziách. V súvislosti s tým bude televízia pod častejším drobnohľadom licenčnej rady, keďže monitoring spravodajských a publicistických relácií tvorí veľkú časť agendy regulátora.

Z monotematického vysielania širokospektrálny program


Televízia Nautik bola od svojho vzniku koncipovaná ako monotematický dokumentárny kanál so zameraním na vodnú tematiku. Toto netradičné zameranie však bolo v slovenských podmienkach veľmi limitujúce, a zrejme aj kvôli tomu prevádzkovateľ pristúpil k rozšíreniu programovej štruktúry aj o nové typy a relácie. Postupne pribudli filmy, politické diskusné relácie, kontaktné a kvízové vysielanie, a najnovšie aj hlavná spravodajská relácia. Tá sa väčšinou skladá z čítaných vstupov, obohatením je predpoveď počasia, ktorú uvádzajú najznámejší šoumeni tejto televízie – Mário Toráč a Andrej Čáni. Spravodajstvo v tejto podobe televízia od svojho vzniku nevysielala, v programe mala zaradené iba vodné správy, čo bol videotextový informačný blok prinášajúci aktuálny stav vodnej hladiny na vybraných riekach.


So spustením pravidelného spravodajstva, ku ktorému došlo pred niekoľkými mesiacmi, si televízia Nautik bude musieť dať pozor na ustanovenia Zákona o vysielaní a retransmisii, ktoré sa jej doteraz veľmi netýkali. Napríklad paragraf 16, hovorí o tom, že vysielateľ je povinný zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu programu, ako aj objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov.


Monitoring spravodajstva je zo strany RVR najčastejší


Monitoring spravodajských a publicistických relácií tvorí veľkú časť regulačnej agendy licenčnej rady. Napríklad, z necelých 50 bodov, ktorými sa Rada pre vysielanie zaoberala na svojom minulom zasadnutí, súviselo až 23 bodov rokovania s vyhodnotením kontrolného monitoringu, diváckych sťažností, ako aj komparatívneho monitoringu spravodajských a publicistických relácií. Veľká časť monitoringov sa skončí formálnym uzavretím bez finančných sankcií, za mierne prehrešky udeľuje licenčná rada upozornenie na porušenie zákona. Finančné pokuty prichádzajú na rad pri závažnejších, prípadne opakovaných porušeniach, ktoré sa nemusia týkať iba objektivity a vyváženosti spravodajstva a publicistiky, ale napríklad aj nedostatočnej ochrany maloletých divákov. Napríklad, TV Markíza dostala minulý týždeň finančnú pokutu vo výške 1 milión korún za spravodajský príspevok Brutálna zábava, v ktorom sa vyskytli zábery upálenej mačky. Podľa názoru licenčnej rady tento príspevok mohol narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých. Zástupcovia Markízy sa chcú voči rozhodnutiu odvolať.


V súvislosti s televíziou Nautik sa na minulom zasadnutí objavil jeden divácky podnet týkajúci sa nedodržania objektivity a nestrannosti. Išlo o príspevok, ktorý informoval o návšteve polície v sídle TV Nautik, a podľa zápisu RVR bol odvysielaný 27. júla 2007. Licenčná rada za tento príspevok zatiaľ sankciu neudelila, otvorila však správne konanie, v rámci ktorého preverí vyváženosť príspevku a poskytne zástupcom televízie priestor na stanovisko. Ak by došlo k porušeniu zákona, predpokladá sa udelenie najmiernejšej možnej sankcie, keďže prípadná finančná pokuta môže padnúť až pri opakovanom porušení zákona v rovnakej veci. Televízia Nautik sa tak zaradením spravodajskej relácie zaradila medzi stanice, ktoré budú pod výraznejším drobnohľadom licenčnej rady. Až na tento jeden podnet sa však niekoľkomesačné vysielanie spravodajstva zaobišlo bez porušenia zákona.

Juraj Koiš | další články autora 16.10 12:51

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Všeobecné

Více článků