Detská televízia Bebe TV by mala vysielať v slovenčine

Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila v stredu novú licenciu na káblový a satelitný kanál Bebe TV určený bábätkám vo veku 6 mesiacov až tri roky. Nadobúdateľom licencie je spoločnost Mega Max Media patriaca maďarskej firme Vinton Kft. Hoci by mal program Bebe TV prostredníctvom satelitných platforiem vysielať aj pre iné krajiny, bude sa riadiť slovenským zákonom o vysielaní a retransmisii a inými súvisiacimi normami.

Bebe TV by mala vysielať prostredníctvom satelitnej služby UPC Direct, vďaka čomu by mohla pokryť viacero európskych trhov. Žiadosť o licenciu na Slovensku je sčasti prekvapujúca, keďže tunajšie licencované programy by mali všetky relácie vysielať alebo tlmočiť aj do slovenčiny. Doterajšie detské kanály ako Jetix alebo Minimax pritom vysielajú iba v češtine, hoci sú určené aj pre slovenský trh. Bebe TV by však vďaka svojmu zameraniu na najmenšie deti nemala mať problém s hovoreným slovom ani s titulkami. “Žiadateľ uviedol, že v programe prakticky nebude prítomné hovorené slovo. Prípadné titulky budú iba na konci relácií, ako je bežné,” uviedol pre RadioTV riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš.


Ako dodal, s podmienkou vysielať relácie v slovenčine by nemal byť problém. Kukliš však potvrdil fakt, že ak by sa v novej televízii vyskytovalo hovorené slovo, muselo by byť v súlade s platnou legislatívou. “Program Bebe TV získal licenciu na Slovensku, a bude podliehať slovenským zákonom.


Zákon o štátnom jazyku, ktorý vymedzuje aj použitie slovenčiny médiách pripúšťa, aby sa vysielanie detských programov odohrávalo aj v inom jazyku. Táto podmienka však platí iba pre vekovú hranicu nad 12 rokov. Paragraf 5, odsek 2 okrem toho výslovne stanovuje, že “inojazyčné audiovizuálne diela určené deťom do 12 rokov musia byť dabované do štátneho jazyka.” V praxi to znamená, že ak by chcela Bebe TV vysielať aj program s hovoreným slovom, musela by ho vysielať v slovenčine.


Táto podmienka sa dá aj obísť tým, že detské dielo označíte práve vekovou hranicou 12 rokov. Túto možnosť v minulosti využili niektorí vysielatelia, aby nemuseli určité animované diela predabovať do slovenčiny. Na druhej strane, práve pomerne prísne ustanovenia Zákona o štátnom jazyku sú dôvodom, prečo si niektorí zahraniční vysielatelia nepodajú žiadosť o licenciu na Slovensku, ale licencujú svoje nadnárodné programy napríklad v Českej republike.

Juraj Koiš | další články autora 14.05 12:23

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Program

Více článků