Riaditeľ Radim Hreha čelí nespokojnosti Rady STV

Generálny riaditeľ Slovenskej televízie Radim Hreha čelí dlhšie trvajúcej nespokojnosti členov Rady STV. Ako informujú viaceré médiá, Rada STV môže za istých okolností riaditeľa odvolať, k čomu boli do tejto chvíle splnené všetky zákonné podmienky. Jednou z nich je prijatie uznesení, ktorými upozornia vedenie televízie na neplnenie základných povinností a uznesení rady.

Odvolanie riaditeľa vždy závisí od konkrétnych objektívnych príčin


Ako v dnešnom vydaní informuje denník SME, členovia Rady STV na včerajšom zasadnutí prijali viacero závažných uznesení, ktorými vyslovili kritiku na adresu vedenia televízie. Práve tieto uznesenia sú základným predpokladom k tomu, aby mohol byť generálny riaditeľ Radim Hreha odvolaný z funkcie. Rada STV má totiž zo zákona právo voliť aj odvolávať najvyššieho predstaviteľa televízie, ale v prípade odvolania musia byť splnené niektoré závažnejšie objektívne podmienky, aby nemohlo dochádzať k svojvoľným výmenám vedenia, napríklad z politických dôvodov.


Konkrétne v §19, odseku 2, písmene b) sa píše, že Rada (STV) môže odvolať generálneho riaditeľa, ak “počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením najmenej dvakrát konštatuje, že Slovenská televízia neplní úlohy a povinnosti ustanovené týmto zákonom, alebo aj povinnosti ustanovené osobitným predpisom, na čo bola opakovane upozornená Radou pre vysielanie a retransmisiu,” uvádza zákon o STV z roku 2004.


Zákonné podmienky na odvolanie by boli splnené


O tom, že zákonné podmienky na odvolanie riaditeľa by boli splnené, informovali po včerajšom rokovaní viaceré médiá s odvolaním na člena Rady STV Miroslava Kollára, ako aj predsedu Bohumíra Bobockého. Ako uvádza denník SME, na včerajšom zasadnutí rada konštatovala, že v stanovenom termíne nedostala programový koncept a rozpočet televízie na budúci rok. STV tiež porušila zákonnú povinnosť vysielať v programe aspoň 20 percent „nezávislej európskej produkcie”. Rada podľa SME prijala aj uznesenie, že generálny riaditeľ opakovane neplní uznesenia rady alebo ich plní oneskorene. To sú podľa dostupných informácií práve také závažné porušenia, kvôli ktorým by mohlo dôjsť aj k hlasovaniu o odvolaní generálneho riaditeľa STV.


Predseda rady Bohumír Bobocký pre denník SME pripustil, že v prípade, ak vedenie STV nepredloží požadované dokumenty na najbližšie zasadnutie rady, prípadne ak tieto dokumenty nebudú dostatočné, zrejme padne návrh na odvolanie riaditeľa STV Radima Hrehu. “Ak rada usúdi, že je ohrozené poslanie a činnosť STV, budem konať tak, ako mi ukladá zákon,” povedal Bobocký.

Redakcia RadioTV | další články autora 15.11 01:48

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Personalistika

Více článků