Rada STV počas troch dní vypočúvala kandidátov na generálneho riaditeľa

Rada Slovenskej televízie dnes po trojdňovom maratóne uzavrela verejné vypočutia kandidátov na post generálneho riaditeľa. Pred členov rady predstúpilo so svojimi projektmi 19 kandidátov. Server RadioTV vám v spolupráci s agentúrou SITA prináša zhrnutie jednotlivých vystúpení.

Jednotliví kandidáti predstupovali so svojimi projektmi vo vyžrebovanom poradí už od štvrtkového predpoludnia. Boli medzi nimi aj medializované osobnosti – bývalý generálny riaditeľ TV Markíza Vladimír Repčík alebo súčasný štatutár STV Jozef Mračna, ktorý televíziu vedie po odvolaní posledného riaditeľa Radima Hrehu. Vystúpenia kandidátov zhrnieme podľa poradia, v akom predstúpili pred členov Rady STV.


Štvrtok:


Vladimír Dobrovič navrhol obnovenie chvíľky poézie
Ako počas vypočutia povedal prvý z kandidátov, bývalý pracovník STV či bývalý hovorca strán SNS a Ľavicový blok (zlúčený so Smerom-SD) Vladimír Dobrovič, STV sa stala z televízie tvorivej televíziou vysielacou a jej manažment zabudol na jej verejnoprávne poslanie a vyváženosť spravodajstva. Dobrovič, ktorý v súčasnosti pôsobí v oblasti finančného poradenstva a spolupracuje na tvorbe dokumentov, okrem iného navrhol obnovu chvíľky poézie a výrobu programov, ktoré divákom poradia ako riešiť právne problémy.


Peter Lipovský sa venoval zefektívneniu hospodárenia
Najmä zefektívneniu hospodárenia STV sa venoval v prezentácii svojho projektu rozvoja a riadenia STV Peter Lipovsky, ktorý pôsobí v investičnej spoločnosti. STV, ako televízia s najdlhšou tradíciou na slovenskom mediálnom trhu, by podľa neho mala pritiahnuť divákov imidžovou reklamou a kvalitným programom, napríklad výrobou spoločných programov s verejnoprávnymi televíziami zo susedných krajín.


Juraj Kiesel prízvukoval zodpovednosť na všetkých stupňoch riadenia
Bývalý hlásateľ ČST, dnes manažér v štátnej agentúre SARIO, Juraj Kiesel tvrdí, že STV môže pomôcť len zodpovedná a cieľavedomá práca na všetkých stupňoch riadenia televízie. Vo vysielaní STV mu chýba priestor pre témy zaujímavé pre verejnosť.


Ľuboš Midriak chce sprístupniť vysielanie aj v mobiloch a na internete
V poradí štvrtý kandidát, nezávislý producent Ľuboš Midriak tvrdí, že STV je v kríze – finančnej, legislatívnej, technologickej, personálnej a programovej. Pritom zlé riadenie sa najviac prejavilo v programe. Obáva sa, že divák si zvykne na komerčné televízie a odmietne verejnoprávnu službu. Televízia by podľa neho mala svoje vysielanie sprístupniť aj na internete a prostredníctvom mobilných telefónov.


Dušan Davidov najotvorenejšie proti tretiemu kanálu
Režisér Dušan Davidov prezentoval Rade STV najpesimistickejší pohľad na spustenie tretieho kanála. Je to “jeden z najhorších krokov”, ktorý čaká STV, ktorá na to nie je finančne pripravená, povedal. Podľa neho po spustení STV3, ktorá bude denne vysielať šesť hodín a ročne bude stáť stovky miliónov korún, budeme najdrahšie zrnenie na svete. Pokiaľ Česká televízia, s niekoľkonásobným rozpočtom, rozmýšľa ako upútať diváka, STV rozmýšľa ako prežiť, dodal Davidov.


Jozef Zima plne podporil spustenie športovej STV3
Jozef Zima, ktorý bol za Igora Kubiša krátko ekonomickým riaditeľom STV, považuje za vzor pre STV BBC. Ako jediný plne podporil spustenie tretieho športového kanála STV3 v lete tohto roka.


Roman Pál chce vytvoriť programovú normu, nie alternatívu
Dnešné vypočutie kandidátov na generálneho riaditeľa verejnoprávnej televízie uzavrel Roman Pál, ktorý pôsobil v bankovníctve a poisťovníctve. STV nesmie byť programovou alternatívou ku komerčným televíziám, ale programovou normou, uviedol okrem iného Pál.


Piatok:


Jozef Mračna chce vytvoriť nezávislú kultúrnu národnú inštitúciu
Štatutár STV poverený jej dočasným riadením do zvolenia nového generálneho riaditeľa – Jozef Mračna, by chcel ako riaditeľ vytvoriť z STV nezávislú kultúrnu národnú inštitúciu. Technický riaditeľ STV, ktorý v STV pracuje na rôznych technických pozíciách od roku 1974, vidí hlavné možnosti rozvoja STV vo využití pripravovaných zmlúv so štátom či v čerpaní zdrojov z audiovizuálneho fondu, ktorý by mal poskytovať peniaze na rozvoj slovenského filmu už na budúci rok. Televízia by podľa neho mala najmä pri digitalizácii alebo výrobe programov pre deti a mládež viac využívať štrukturálne fondy. Mimoriadnu pozornosť by venoval aj riešeniu súdnych sporov, chcel by optimalizovať organizačnú štruktúru, zmeniť systém riadenia a venovať sa viac komunikácii s verejnosťou. STV by okrem Jednotky, Dvojky a STV3 mala v budúcnosti mať aj štvrtý okruh – monotematickú STV4.


Programové služby by mali aktívnejšie dopĺňať internetový portál a doplnkové interaktívne komunikačné služby pre verejnosť. V spravodajstve vyžaduje objektívnosť, nestrannosť a vyváženosť, ale aj aktuálne a pútavé podanie. Mračnovou prioritou je zvyšovanie výroby vo vlastných kapacitách STV. Okrem iného chce dokončiť analýzu dcérskych spoločností, dôsledne využívať reklamný čas, sprehľadniť plánovanie. Digitalizáciu vníma v niekoľkých rovinách – vo výrobe programov, v postprodukcii a vo vysielaní v internom aj externom prostredí. “STV čaká rozsiahla výmena technológií – od primárnej výroby až po vysielaciu,” upozornil. Podľa Mračnu musí STV postupne znižovať objem reklamy. Tvrdí, že reklama by mala z obrazoviek STV postupne vymiznúť, lebo “neuveriteľne kriví programovú štruktúru“. Následne by už STV nepotrebovala peoplemetre, konštatoval Mračna, ktorý jednoznačne podporuje spustenie STV3. “Vykonali sme už veľmi veľa preto, aby sme sa vracali naspäť.” Tvrdí, že financie potrebné na STV3 zabezpečí po skončení letnej olympiády zvýšený výber poplatkov za verejnoprávne médiá.


Vladimír Repčík vidí veľkú šancu pre verejnoprávnu televíziu
Bývalý riaditeľ televízie Markíza a ex-zástupca riaditeľky SRo Vladimír Repčík sa do konkurzu na generálneho riaditeľa prihlásil preto, že si myslí, že STV má v súčasnosti ako verejnoprávna televízia šancu presadiť sa. Zaručuje jej to rozpočet 2,6 až 2,7 miliardy korún, ktorý postačuje na Jednotku, Dvojku a aj na tretí športový kanál, STV3. To, že je STV vo finančnej kríze, spôsobuje podľa Repčíka fakt, že “nesmierne draho vyrába,” pritom zdrojov má dosť. Za potrebné preto považuje presunúť výrobu pre verejnoprávnu televíziu z externého prostredia do jej vlastných, interných kapacít. STV má vyrábať to, čo má v programovej štruktúre a vyrábať len to, čo sa aj odvysiela.


Má uprednostniť vlastnú tvorbu pred zábavou, akú divákovi ponúkajú komerčné stanice. STV podľa Repčíka nemôže program prispôsobovať zmenám vo vysielaní komerčných televízii, má mať vlastný názor. Ak by sa stal generálnym riaditeľom STV, vie, kým by sa obklopil, mená však neuviedol. V prvých sto dňoch by pripravil komplexný audit a snažil by sa čím skôr nastaviť fungovanie STV podľa nových zákonov, využiť šance, ktoré jej ponúkajú napríklad plánované zmluvy štátu s verejnoprávnymi médiami. Repčík verí v apolitickosť STV a jej rady a to, či má pravdu alebo sa mýli, bude podľa jeho slov jasné po voľbe.


František Horecký chce vychovať novú generáciu televízných pracovníkov
František Horecký, podnikateľ v oblasti módy a textilného priemyslu, by po svojom zvolení za šéfa STV zaviedol stáže vysokoškolských študentov v STV, s cieľom vychovať budúcu televíznu generáciu. Na obrazovky by opäť chcel dostať hlásateľky. Z programov by obnovil napríklad Zlatú bránu a vysielať by chcel aj pre slepcov. Tretí športový kanál STV3 treba podľa Horeckého spustiť, pričom STV má právo žiadať štát o dotáciu na jeho vysielanie.


Mária Vestegová chce zvýšiť počet pracovníkov v STV
Ekonomická a daňová poradkyňa Mária Vestegová, ktorá je z doterajších kandidátov jediná členkou politickej strany, konkrétne radovou členkou Smeru-SD, tvrdí, že STV potrebuje viac pracovníkov. No nie všetci – najmä umelci by nemuseli byť internými pracovníkmi. STV sa musí zamerať najmä na získavanie prostriedkov cez granty, dary od firiem, dotácie od štátu, ktorého úlohou je aj zabezpečiť digitalizáciu, uviedla okrem iného.


Štefan Poliačik vidí hlavné problémy v programe a zlom hospodárení
Štefan Poliačik, ktorý pôsobí 18 rokov v obchode, tvrdí, že nad STV “sa vznáša mnoho tieňov”, ktoré sú aj v jej vnútri. Za hlavné problémy televízie pritom označil program a hospodárenie, zlé nastavenie cien a finančné úniky do externého prostredia. Športovú STV3, ktorá má začať vysielať k otvoreniu letných olympijských hier 8. augusta, považuje za “pomník pre zúčastnených”. Radšej by ju nahradil kanálom pre detského diváka.


Peter Puškár chce zefektívniť verejnú službu aj spoluprácou s lokálnymi televíziami
Vyštudovaný psychológ, podnikateľ v oblasti PR a v minulosti aj majiteľ bezpečnostnej a detektívnej kancelárie Peter Puškár, si vie po prípadnom zvolení za šéfa STV predstaviť spoluprácu s niektorými z ďalších kandidátov. Ako povedal počas prezentácie svojho projektu, v STV by sa mohlo zabezpečiť omnoho efektívnejšie plnenie verejnej služby spoluprácou s lokálnymi a regionálnymi televíziami. Späť do televízie by chcel pritiahnuť skúsených, ale aj mladých tvorivých pracovníkov.


Petra Kolevská plánuje audit, väčšiu transparentnosť a lepšiu finančnú disciplínu
Herečka a producentka Petra Kolevská by po prípadnom nástupe do vedenia STV okrem iného pripravila audit zmlúv, finančný a personálny audit, sprehľadnila finančné toky v televízii, zvýšila finančnú disciplínu. Zvýšenie prostriedkov poskytnú podľa nej zmluvy so štátom, zvýšenie výberu poplatkov za vysielanie STV a SRo, vznik audiovizuálneho fondu či využitie iných zdrojov – fondov a grantov a ďalšie možnosti. Kolevská, známa aj postavou Alžbetky z Perinbaby, označila za svoje programové priority vzdelávacie programy, pôvodnú dramatickú tvorbu, tvorbu pre detského diváka či pre seniorov, ale napríklad aj výrobu záujmových magazínov. Za najvhodnejší pre STV považuje tzv. pyramídový typ riadenia. Chcela by tiež zriadiť producentskú radu v STV, útvar multimediálnej komunikácie, PR a výskumu, je za vznik interaktívneho portálu STV. Aj keď nepredpokladá, že práve v tejto voľbe by bola zvolená po prvýkrát do vedenia STV žena, je ochotná s STV spolupracovať.


Sobota:


Jaroslav Dóczy chce vytvoriť „televízny dom kultúry“
V sobotu ako prvý vystúpil Jaroslav Dóczy, ktorý sa o funkciu generálneho riaditeľa verejnoprávnej televízie uchádza už po tretíkrát. Bývalý šéf a majiteľ nitrianskeho N-Rádia, v súčasnosti riaditeľ nitrianskeho projektu kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, by chcel urobiť z STV “televízny dom kultúry”. Je za zvýšenie úhrad za vysielanie verejnoprávnych médií až o 100 percent a postupne by chcel vysielanie STV zbaviť českého dabingu.


Ľubomír Belák chce z STV vybudovať kultúrnu istotu
Producent, hudobník a do minulého roka šéf bratislavskej lokálnej TV Ružinov Ľubomír Belák by po prípadnom zvolení za generálneho riaditeľa chcel z STV vybudovať inštitúciu, ktorá poskytne občanom kultúrnu istotu. Trvalo udržateľný chod verejnoprávnej televízie podľa neho zabezpečí tvorba programu pre každého. Belák považuje za potrebné zväčšiť priestor pre pôvodnú tvorbu na obrazovkách STV.


Štefan Nižňanský plánuje oživiť vlastnú tvorbu v interných kapacitách televízie
Nezávislý televízny producent, režisér a scenárista dokumentárnej tvorby Štefan Nižňanský, by chcel vybudovať z STV “tvorivú autorskú dielňu”, oživiť jej vlastnú tvorbu, najmä vo vlastných kapacitách STV. Manažment verejnoprávnej televízie sa, ako povedal, nesmie správať ako majiteľ, nesmie presadzovať vlastné či komerčné záujmy. Métou pre verejnoprávnu televíziu nemá byť sledovanosť, podiel na trhu, ale spokojnosť diváka, konštatoval počas prezentácie svojho projektu riadenia a rozvoja STV na najbližších päť rokov. Nižňanský by chcel pritiahnuť do STV v minulosti prepustených tvorcov. Ak by sa stal šéfom televízie, pripravil by podľa finančnej situácie programovú štruktúru STV tak, aby sa jej vysielanie odlišovalo od komerčného.


Tretí športový kanál, STV3 by spustil až keď preverí, či je na to STV finančne a personálne pripravená, inak by to mohla byť blamáž. Do roku 2010 naštartovať štvrtý program. Je za podpísanie zmluvy STV so štátom na financovanie vlastnej dramatickej tvorby, dokumentov, obnovu vzdelávacieho vysielania, programov pre deti, mládež, matky aj seniorov. Televízia by z týchto prostriedkov mohla tiež zabezpečiť výrobu aspoň jedného seriálu a päť až osem televíznych filmov ročne a skvalitniť spravodajstvo. Je za presun reklamy na STV3 a následne za jej postupný útlm po roku 2011 – 2012. Reklamné vysielanie pritom tvorí v súčasnosti približne štvrtinu príjmov STV. Kompenzovať tieto prostriedky by mali napríklad financie z audiovizuálneho fondu, z tvorby rozvojových projektoch, na ktorých sa bude chcieť štát podieľať. STV v blízkej budúcnosti potrebuje podľa Nižňanského okrem zvýšenia príjmov z úhrad za vysielanie STV a SRo aj viac – až 700 miliónov korún výnosov z reklamy, tiež účelovú dotáciu od štátu, podporu z projektov a grantov EÚ a ďalšie zdroje. Všetky príjmy, ktoré získa navyše by vložil do programu, musí však ísť o “peniaze investované a nie minuté”.


Za ideálny považuje 4-miliardový rozpočet STV, ktorý dnes dosahuje polovicu. Do roku 2011 by chcel zmeniť organizačnú štruktúru STV. Je za návrat názvov STV1 a STV2 a zrušenie terajších Jednotka a Dvojka. Nižňanský začínal v ČST Bratislava v roku 1977 a pre ČST v Prahe a Bratislave pracoval ako moderátor, vedúci vnútropolitickej redakcie, komentátor spravodajstva, reportér a zástupca šéfredaktora redakcie Televíznych novín. V médiách naposledy pôsobil v rokoch 2005 až 2007 ako šéfredaktor spravodajstva a člen vedenia Rádia Okey.


Martin Gajdoš podporuje sťahovanie do mediálneho komplexu a zlúčenie s SRo
Architekt Martin Gajdoš podporuje sťahovanie verejnoprávnych médií z ich súčasných sídiel do spoločného mediálneho komplexu. Gajdoš, ktorý sa okrem architektúry venuje aj digitalizácii, je nielen za vznik tretieho, ale aj štvrtého kanálu verejnoprávnej televízie. STV a SRo by sa podľa neho mali spojiť do jedného média podľa modelov fungujúcich v Rakúsku, Nemecku či vo Veľkej Británii.


Pavel Jacz navrhuje aj štvrtý a piaty kanál STV
Tvorca športových, motoristických magazínov, dlhoročný spolupracovník STV Pavel Jacz by ako generálny riaditeľ televízie chcel okrem iného zabezpečiť jej nezávislosť, a to aj úpravou zákona o STV. Okrem športového tretieho kanála by STV podľa neho mala spustiť aj štvrtý spravodajský kanál a piaty, ktorý by ponúkal program z archívu STV.


Po vystúpení posledného kandidáta Pavla Jacza bolo verejné vypočutie všetkých adeptov ukončené, a na rad príde hlasovanie. Podrobnejšie informácie o procedúre prinášame v samostatnom článku.

Agentúra SITA | další články autora 12.04 03:51

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Personalistika

Více článků

Rada STV počas troch dní vypočúvala kandidátov na generálneho riaditeľa

Rada Slovenskej televízie dnes po trojdňovom maratóne uzavrela verejné vypočutia kandidátov na post generálneho riaditeľa. Pred členov rady predstúpilo so svojimi projektmi 19 kandidátov. Server RadioTV vám v spolupráci s agentúrou SITA prináša zhrnutie jednotlivých vystúpení.

Jednotliví kandidáti predstupovali so svojimi projektmi vo vyžrebovanom poradí už od štvrtkového predpoludnia. Boli medzi nimi aj medializované osobnosti – bývalý generálny riaditeľ TV Markíza Vladimír Repčík alebo súčasný štatutár STV Jozef Mračna, ktorý televíziu vedie po odvolaní posledného riaditeľa Radima Hrehu. Vystúpenia kandidátov zhrnieme podľa poradia, v akom predstúpili pred členov Rady STV.


Štvrtok:


Vladimír Dobrovič navrhol obnovenie chvíľky poézie
Ako počas vypočutia povedal prvý z kandidátov, bývalý pracovník STV či bývalý hovorca strán SNS a Ľavicový blok (zlúčený so Smerom-SD) Vladimír Dobrovič, STV sa stala z televízie tvorivej televíziou vysielacou a jej manažment zabudol na jej verejnoprávne poslanie a vyváženosť spravodajstva. Dobrovič, ktorý v súčasnosti pôsobí v oblasti finančného poradenstva a spolupracuje na tvorbe dokumentov, okrem iného navrhol obnovu chvíľky poézie a výrobu programov, ktoré divákom poradia ako riešiť právne problémy.


Peter Lipovský sa venoval zefektívneniu hospodárenia
Najmä zefektívneniu hospodárenia STV sa venoval v prezentácii svojho projektu rozvoja a riadenia STV Peter Lipovsky, ktorý pôsobí v investičnej spoločnosti. STV, ako televízia s najdlhšou tradíciou na slovenskom mediálnom trhu, by podľa neho mala pritiahnuť divákov imidžovou reklamou a kvalitným programom, napríklad výrobou spoločných programov s verejnoprávnymi televíziami zo susedných krajín.


Juraj Kiesel prízvukoval zodpovednosť na všetkých stupňoch riadenia
Bývalý hlásateľ ČST, dnes manažér v štátnej agentúre SARIO, Juraj Kiesel tvrdí, že STV môže pomôcť len zodpovedná a cieľavedomá práca na všetkých stupňoch riadenia televízie. Vo vysielaní STV mu chýba priestor pre témy zaujímavé pre verejnosť.


Ľuboš Midriak chce sprístupniť vysielanie aj v mobiloch a na internete
V poradí štvrtý kandidát, nezávislý producent Ľuboš Midriak tvrdí, že STV je v kríze – finančnej, legislatívnej, technologickej, personálnej a programovej. Pritom zlé riadenie sa najviac prejavilo v programe. Obáva sa, že divák si zvykne na komerčné televízie a odmietne verejnoprávnu službu. Televízia by podľa neho mala svoje vysielanie sprístupniť aj na internete a prostredníctvom mobilných telefónov.


Dušan Davidov najotvorenejšie proti tretiemu kanálu
Režisér Dušan Davidov prezentoval Rade STV najpesimistickejší pohľad na spustenie tretieho kanála. Je to “jeden z najhorších krokov”, ktorý čaká STV, ktorá na to nie je finančne pripravená, povedal. Podľa neho po spustení STV3, ktorá bude denne vysielať šesť hodín a ročne bude stáť stovky miliónov korún, budeme najdrahšie zrnenie na svete. Pokiaľ Česká televízia, s niekoľkonásobným rozpočtom, rozmýšľa ako upútať diváka, STV rozmýšľa ako prežiť, dodal Davidov.


Jozef Zima plne podporil spustenie športovej STV3
Jozef Zima, ktorý bol za Igora Kubiša krátko ekonomickým riaditeľom STV, považuje za vzor pre STV BBC. Ako jediný plne podporil spustenie tretieho športového kanála STV3 v lete tohto roka.


Roman Pál chce vytvoriť programovú normu, nie alternatívu
Dnešné vypočutie kandidátov na generálneho riaditeľa verejnoprávnej televízie uzavrel Roman Pál, ktorý pôsobil v bankovníctve a poisťovníctve. STV nesmie byť programovou alternatívou ku komerčným televíziám, ale programovou normou, uviedol okrem iného Pál.


Piatok:


Jozef Mračna chce vytvoriť nezávislú kultúrnu národnú inštitúciu
Štatutár STV poverený jej dočasným riadením do zvolenia nového generálneho riaditeľa – Jozef Mračna, by chcel ako riaditeľ vytvoriť z STV nezávislú kultúrnu národnú inštitúciu. Technický riaditeľ STV, ktorý v STV pracuje na rôznych technických pozíciách od roku 1974, vidí hlavné možnosti rozvoja STV vo využití pripravovaných zmlúv so štátom či v čerpaní zdrojov z audiovizuálneho fondu, ktorý by mal poskytovať peniaze na rozvoj slovenského filmu už na budúci rok. Televízia by podľa neho mala najmä pri digitalizácii alebo výrobe programov pre deti a mládež viac využívať štrukturálne fondy. Mimoriadnu pozornosť by venoval aj riešeniu súdnych sporov, chcel by optimalizovať organizačnú štruktúru, zmeniť systém riadenia a venovať sa viac komunikácii s verejnosťou. STV by okrem Jednotky, Dvojky a STV3 mala v budúcnosti mať aj štvrtý okruh – monotematickú STV4.


Programové služby by mali aktívnejšie dopĺňať internetový portál a doplnkové interaktívne komunikačné služby pre verejnosť. V spravodajstve vyžaduje objektívnosť, nestrannosť a vyváženosť, ale aj aktuálne a pútavé podanie. Mračnovou prioritou je zvyšovanie výroby vo vlastných kapacitách STV. Okrem iného chce dokončiť analýzu dcérskych spoločností, dôsledne využívať reklamný čas, sprehľadniť plánovanie. Digitalizáciu vníma v niekoľkých rovinách – vo výrobe programov, v postprodukcii a vo vysielaní v internom aj externom prostredí. “STV čaká rozsiahla výmena technológií – od primárnej výroby až po vysielaciu,” upozornil. Podľa Mračnu musí STV postupne znižovať objem reklamy. Tvrdí, že reklama by mala z obrazoviek STV postupne vymiznúť, lebo “neuveriteľne kriví programovú štruktúru“. Následne by už STV nepotrebovala peoplemetre, konštatoval Mračna, ktorý jednoznačne podporuje spustenie STV3. “Vykonali sme už veľmi veľa preto, aby sme sa vracali naspäť.” Tvrdí, že financie potrebné na STV3 zabezpečí po skončení letnej olympiády zvýšený výber poplatkov za verejnoprávne médiá.


Vladimír Repčík vidí veľkú šancu pre verejnoprávnu televíziu
Bývalý riaditeľ televízie Markíza a ex-zástupca riaditeľky SRo Vladimír Repčík sa do konkurzu na generálneho riaditeľa prihlásil preto, že si myslí, že STV má v súčasnosti ako verejnoprávna televízia šancu presadiť sa. Zaručuje jej to rozpočet 2,6 až 2,7 miliardy korún, ktorý postačuje na Jednotku, Dvojku a aj na tretí športový kanál, STV3. To, že je STV vo finančnej kríze, spôsobuje podľa Repčíka fakt, že “nesmierne draho vyrába,” pritom zdrojov má dosť. Za potrebné preto považuje presunúť výrobu pre verejnoprávnu televíziu z externého prostredia do jej vlastných, interných kapacít. STV má vyrábať to, čo má v programovej štruktúre a vyrábať len to, čo sa aj odvysiela.


Má uprednostniť vlastnú tvorbu pred zábavou, akú divákovi ponúkajú komerčné stanice. STV podľa Repčíka nemôže program prispôsobovať zmenám vo vysielaní komerčných televízii, má mať vlastný názor. Ak by sa stal generálnym riaditeľom STV, vie, kým by sa obklopil, mená však neuviedol. V prvých sto dňoch by pripravil komplexný audit a snažil by sa čím skôr nastaviť fungovanie STV podľa nových zákonov, využiť šance, ktoré jej ponúkajú napríklad plánované zmluvy štátu s verejnoprávnymi médiami. Repčík verí v apolitickosť STV a jej rady a to, či má pravdu alebo sa mýli, bude podľa jeho slov jasné po voľbe.


František Horecký chce vychovať novú generáciu televízných pracovníkov
František Horecký, podnikateľ v oblasti módy a textilného priemyslu, by po svojom zvolení za šéfa STV zaviedol stáže vysokoškolských študentov v STV, s cieľom vychovať budúcu televíznu generáciu. Na obrazovky by opäť chcel dostať hlásateľky. Z programov by obnovil napríklad Zlatú bránu a vysielať by chcel aj pre slepcov. Tretí športový kanál STV3 treba podľa Horeckého spustiť, pričom STV má právo žiadať štát o dotáciu na jeho vysielanie.


Mária Vestegová chce zvýšiť počet pracovníkov v STV
Ekonomická a daňová poradkyňa Mária Vestegová, ktorá je z doterajších kandidátov jediná členkou politickej strany, konkrétne radovou členkou Smeru-SD, tvrdí, že STV potrebuje viac pracovníkov. No nie všetci – najmä umelci by nemuseli byť internými pracovníkmi. STV sa musí zamerať najmä na získavanie prostriedkov cez granty, dary od firiem, dotácie od štátu, ktorého úlohou je aj zabezpečiť digitalizáciu, uviedla okrem iného.


Štefan Poliačik vidí hlavné problémy v programe a zlom hospodárení
Štefan Poliačik, ktorý pôsobí 18 rokov v obchode, tvrdí, že nad STV “sa vznáša mnoho tieňov”, ktoré sú aj v jej vnútri. Za hlavné problémy televízie pritom označil program a hospodárenie, zlé nastavenie cien a finančné úniky do externého prostredia. Športovú STV3, ktorá má začať vysielať k otvoreniu letných olympijských hier 8. augusta, považuje za “pomník pre zúčastnených”. Radšej by ju nahradil kanálom pre detského diváka.


Peter Puškár chce zefektívniť verejnú službu aj spoluprácou s lokálnymi televíziami
Vyštudovaný psychológ, podnikateľ v oblasti PR a v minulosti aj majiteľ bezpečnostnej a detektívnej kancelárie Peter Puškár, si vie po prípadnom zvolení za šéfa STV predstaviť spoluprácu s niektorými z ďalších kandidátov. Ako povedal počas prezentácie svojho projektu, v STV by sa mohlo zabezpečiť omnoho efektívnejšie plnenie verejnej služby spoluprácou s lokálnymi a regionálnymi televíziami. Späť do televízie by chcel pritiahnuť skúsených, ale aj mladých tvorivých pracovníkov.


Petra Kolevská plánuje audit, väčšiu transparentnosť a lepšiu finančnú disciplínu
Herečka a producentka Petra Kolevská by po prípadnom nástupe do vedenia STV okrem iného pripravila audit zmlúv, finančný a personálny audit, sprehľadnila finančné toky v televízii, zvýšila finančnú disciplínu. Zvýšenie prostriedkov poskytnú podľa nej zmluvy so štátom, zvýšenie výberu poplatkov za vysielanie STV a SRo, vznik audiovizuálneho fondu či využitie iných zdrojov – fondov a grantov a ďalšie možnosti. Kolevská, známa aj postavou Alžbetky z Perinbaby, označila za svoje programové priority vzdelávacie programy, pôvodnú dramatickú tvorbu, tvorbu pre detského diváka či pre seniorov, ale napríklad aj výrobu záujmových magazínov. Za najvhodnejší pre STV považuje tzv. pyramídový typ riadenia. Chcela by tiež zriadiť producentskú radu v STV, útvar multimediálnej komunikácie, PR a výskumu, je za vznik interaktívneho portálu STV. Aj keď nepredpokladá, že práve v tejto voľbe by bola zvolená po prvýkrát do vedenia STV žena, je ochotná s STV spolupracovať.


Sobota:


Jaroslav Dóczy chce vytvoriť „televízny dom kultúry“
V sobotu ako prvý vystúpil Jaroslav Dóczy, ktorý sa o funkciu generálneho riaditeľa verejnoprávnej televízie uchádza už po tretíkrát. Bývalý šéf a majiteľ nitrianskeho N-Rádia, v súčasnosti riaditeľ nitrianskeho projektu kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013, by chcel urobiť z STV “televízny dom kultúry”. Je za zvýšenie úhrad za vysielanie verejnoprávnych médií až o 100 percent a postupne by chcel vysielanie STV zbaviť českého dabingu.


Ľubomír Belák chce z STV vybudovať kultúrnu istotu
Producent, hudobník a do minulého roka šéf bratislavskej lokálnej TV Ružinov Ľubomír Belák by po prípadnom zvolení za generálneho riaditeľa chcel z STV vybudovať inštitúciu, ktorá poskytne občanom kultúrnu istotu. Trvalo udržateľný chod verejnoprávnej televízie podľa neho zabezpečí tvorba programu pre každého. Belák považuje za potrebné zväčšiť priestor pre pôvodnú tvorbu na obrazovkách STV.


Štefan Nižňanský plánuje oživiť vlastnú tvorbu v interných kapacitách televízie
Nezávislý televízny producent, režisér a scenárista dokumentárnej tvorby Štefan Nižňanský, by chcel vybudovať z STV “tvorivú autorskú dielňu”, oživiť jej vlastnú tvorbu, najmä vo vlastných kapacitách STV. Manažment verejnoprávnej televízie sa, ako povedal, nesmie správať ako majiteľ, nesmie presadzovať vlastné či komerčné záujmy. Métou pre verejnoprávnu televíziu nemá byť sledovanosť, podiel na trhu, ale spokojnosť diváka, konštatoval počas prezentácie svojho projektu riadenia a rozvoja STV na najbližších päť rokov. Nižňanský by chcel pritiahnuť do STV v minulosti prepustených tvorcov. Ak by sa stal šéfom televízie, pripravil by podľa finančnej situácie programovú štruktúru STV tak, aby sa jej vysielanie odlišovalo od komerčného.


Tretí športový kanál, STV3 by spustil až keď preverí, či je na to STV finančne a personálne pripravená, inak by to mohla byť blamáž. Do roku 2010 naštartovať štvrtý program. Je za podpísanie zmluvy STV so štátom na financovanie vlastnej dramatickej tvorby, dokumentov, obnovu vzdelávacieho vysielania, programov pre deti, mládež, matky aj seniorov. Televízia by z týchto prostriedkov mohla tiež zabezpečiť výrobu aspoň jedného seriálu a päť až osem televíznych filmov ročne a skvalitniť spravodajstvo. Je za presun reklamy na STV3 a následne za jej postupný útlm po roku 2011 – 2012. Reklamné vysielanie pritom tvorí v súčasnosti približne štvrtinu príjmov STV. Kompenzovať tieto prostriedky by mali napríklad financie z audiovizuálneho fondu, z tvorby rozvojových projektoch, na ktorých sa bude chcieť štát podieľať. STV v blízkej budúcnosti potrebuje podľa Nižňanského okrem zvýšenia príjmov z úhrad za vysielanie STV a SRo aj viac – až 700 miliónov korún výnosov z reklamy, tiež účelovú dotáciu od štátu, podporu z projektov a grantov EÚ a ďalšie zdroje. Všetky príjmy, ktoré získa navyše by vložil do programu, musí však ísť o “peniaze investované a nie minuté”.


Za ideálny považuje 4-miliardový rozpočet STV, ktorý dnes dosahuje polovicu. Do roku 2011 by chcel zmeniť organizačnú štruktúru STV. Je za návrat názvov STV1 a STV2 a zrušenie terajších Jednotka a Dvojka. Nižňanský začínal v ČST Bratislava v roku 1977 a pre ČST v Prahe a Bratislave pracoval ako moderátor, vedúci vnútropolitickej redakcie, komentátor spravodajstva, reportér a zástupca šéfredaktora redakcie Televíznych novín. V médiách naposledy pôsobil v rokoch 2005 až 2007 ako šéfredaktor spravodajstva a člen vedenia Rádia Okey.


Martin Gajdoš podporuje sťahovanie do mediálneho komplexu a zlúčenie s SRo
Architekt Martin Gajdoš podporuje sťahovanie verejnoprávnych médií z ich súčasných sídiel do spoločného mediálneho komplexu. Gajdoš, ktorý sa okrem architektúry venuje aj digitalizácii, je nielen za vznik tretieho, ale aj štvrtého kanálu verejnoprávnej televízie. STV a SRo by sa podľa neho mali spojiť do jedného média podľa modelov fungujúcich v Rakúsku, Nemecku či vo Veľkej Británii.


Pavel Jacz navrhuje aj štvrtý a piaty kanál STV
Tvorca športových, motoristických magazínov, dlhoročný spolupracovník STV Pavel Jacz by ako generálny riaditeľ televízie chcel okrem iného zabezpečiť jej nezávislosť, a to aj úpravou zákona o STV. Okrem športového tretieho kanála by STV podľa neho mala spustiť aj štvrtý spravodajský kanál a piaty, ktorý by ponúkal program z archívu STV.


Po vystúpení posledného kandidáta Pavla Jacza bolo verejné vypočutie všetkých adeptov ukončené, a na rad príde hlasovanie. Podrobnejšie informácie o procedúre prinášame v samostatnom článku.

Redakcia RadioTV | další články autora 03:51

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Personalistika

Více článků