Česká televízia má novú programovú riaditeľku

Česká verejnoprávna televízia má novú šéfku programu. Po 14 rokoch sa do tejto inštitúcie vráti televízna profesionálka Kateřina Fričová, ktorá doposiaľ viedla satelitnú a káblovú stanicu TOP TV zameranú na priamu ponuku tovarov a služieb. Fričová začínala svoju televíznu kariéru práve v ČT, a pôsobila na vedúcich postoch aj v televíziách Nova a Prima. Skúsenosti má aj z vedenia mediazastupiteľstva Regie Radio Music a rozhlasových staníc Frekvence 1 a Evropa 2.

Kvalifikačné kritériá boli veľmi prísne


Česká televízia donedávna nemala osobitného programového riaditeľa. Túto funkciu vykonával František Lambert, ktorý bol zároveň vrchným riaditeľom ČT, a okrem programu zodpovedal najmä za ekonomickú stránku televízie. Pred niekoľkými mesiacmi sa však priznal k členstvu v prednovembrových Ľudových milíciách, kvôli čomu musel nakoniec programovú funkciu opustiť. Rada ČT nakoniec odporučila generálnemu riaditeľovi Jiřímu Janečkovi, aby na uvoľnený post vypísal výberové konanie.


Kritériá na nového šéfa programu však boli veľmi prísne. Okrem vysokoškolského vzdelania bolo potrebné mať osemročnú prax v riadiacich funkciách v televíznej alebo rozhlasovej brandži, dobrú znalosť televíznej a filmovej problematiky, ako aj všeobecnú orientáciu v obore, a pochopiteľne trestnú bezúhonnosť. Český novinár Jan Potůček v týždenníku Reflex napísal, že niektoré z týchto prísnych kritérií by dokonca nedokázal splniť ani súčasný generálny riaditeľ ČT Jiří Janeček.


Do tendra sa napokon prihlásilo šesť kandidátov, ktorých mená sa však nedostali na verejnosť. Známe teda je iba to, že za programovú riaditeľku manažment vybral Kateřinu Fričovú, ktorá má z televíznej brandže veľmi bohaté skúsenosti. Okrem pôsobenia v ČT má za sebou kariéru na poste riaditeľky výroby TV Nova, generálnej riaditeľky TV Prima a na rovnakom poste pôsobila aj v agentúre Regie Radio Music a rozhlasových staniciach Frekvence 1 a Evropa 2.


Z telenákupnej do verejnoprávnej televízie


V nedávnej minulosti Fričová založila a riadila satelitnú a káblovú stanicu TOP TV, ktorá sa zameriava na priame ponuky tovarov a služieb. V médiách bola často označovaná za telenákupovú stanicu, keďže väčšinu vysielacieho času venuje rôznym formám televízneho nákupu. Fričová sa vždy vyhýbala označeniu svojej stanice za teleshoppingovú, a označovala ju ako voľnočasovú. Tento projekt napokon na trhu neuspel, čo súviselo s oddialením nástupu digitálneho terestriálneho vysielania DVB-T. Cez satelit a káblové rozvody nemala stanica dostatočný ohlas, jej investor sa rozhodol nepokračovať v projekte, a TOP TV ponúka na predaj.


Príchod Kateřiny Fričovej do verejnoprávnej Českej televízie tak prichádza v správnom čase. Okrem nej sa do manažmentu verejnoprávnej televízie zaradí aj Jan Mrzena, ktorý bude pôsobiť na novovytvorenej funkcii personálneho riaditeľa. Táto funkcia nahrádza zrušenú pozíciu šéfa sekretariátu generálneho riaditeľa ČT, na ktorej krátky čas pôsobil aj súčasný generálny riaditeľ STV Radim Hreha. Mrzena nastúpi na nový post 20. júna, Kateřina Fričová začne oficiálne riadiť program od 1. júla.

Juraj Koiš | další články autora 06.06 08:55

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Personalistika

Více článků