MML 1-2/2007: Markízu sleduje 68%, TV Joj 33% ľudí

V kontinuálnom prieskume agentúry Median SK, ktorý vyhodnocuje aj trendy v televíznej sledovanosti, si polepšili všetky celoplošné televízie. Vedie Markíza s celkovou priazňou 68% divákov. Druhé miesto obhájila TV Joj so sledovanosťou 33%. Jednotka STV dlhodobo oslovuje približne 31% divákov. STV Dvojka má 6% divákov a spravodajskú TA3 si denne naladí 5% ľudí.

Prieskum MML-TGI agentúry Median SK monitoruje okrem počúvanosti rozhlasových staníc aj čítanosť denníkov a popri peoplemetroch ponúka štvrťročný výstup aj zo sledovanosti televíznych staníc. Hoci tieto údaje nemožno s peoplemetrami porovnávať, môžu byť cenným zdrojom najmä pre menšie televízne spoločnosti. Sumárna sledovanosť všetkých televízií je 90%, v prvom polroku televíziu sledovalo viac ako 4 milióny divákov. Najvyššie percento sledovanosti dosiahla TV Markíza s celkovou priazňou 68% divákov. Druhá TV Joj obhájila hodnotu 33%. Jednotka STV denne oslovuje 31%, s výrazným odstupom nasleduje Dvojka, ktorá má 6 percent divákov.


Spravodajská televízia TA3 oslovuje päť percent divákov. Významný počet divákov u nás zasahuje česká TV Prima, maďarský RTL Klub, česká verejnoprávna ČT1 a komerčná TV Nova – sledovanosť týchto staníc sa pohybuje od troch do piatich percent. Repondent má pri uvádzaní svojich obľúbených televízií aj možnosť voľby viacerých staníc, preto celkový súčet percentuálnych hodnôt prevyšuje 100%. Iné vyjadrenie sledovanosti ponúka podieľ na trhu Share. Ten zjednodušene vyjadruje ‘vernosť’ divákov alebo poslucháčov k určitej televízii či rádiu. Respondenti uvádzajú približný čas, ktorý strávia sledovaním určitej stanice, z čoho vychádzajú podiely jednotlivých staníc na celkovom odsledovanom čase.


V tomto ukazovateli je poradie rovnaké ako pri hodnote “sledoval včera”, menia sa len percentá. Významné postavenie si udržiava Markíza – 50%, televízia JOJ dosahuje 17%, kým Jednotka STV je tretia s podielom 16%. Dvojka STV má 2% a spravodajská TA3 jedno percento. Podiel mimoslovenských televíznych staníc predstavuje celkom 14%, z čoho najviac má maďarský RTL Klub a česká TV Prima, obaja vysielatelia sú zhodne na úrovni dvoch percent. Maďarský verejnoprávny okruh m1 a komerčná stanica TV2 majú zhodne po jednom percente.


Poznámka: Výsledky aktuálnej vlny zahŕňajú aj hodnoty z prvej vlny prieskumu MML. Od nového roka agentúra Median SK navýšila celkovú ročnú garantovanú vzorku na minimálne 8000 respondentov a rozdelila prieskum na štyri ročné vlny s uplatnením tzv. kĺzavých polročných období.

Juraj Koiš | další články autora 20.08 07:54

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Obchod

Více článků