TV JOJ problémy s regiónmi nemala

Zdieľanie regionálnych frekvencií s miestnymi televíziami sa ujalo aj na slovenskom trhu. Podobným spôsobom ako česká TV Prima vznikala v počiatkoch aj slovenská multiregionálna TV JOJ. Komerčná dvojka na slovenskom trhu sa pri rozširovaní pokrytia rozhodla spolupracovať s regionálnymi televíziami na dobrovoľnej báze. Najmä v začiatkoch pôsobenia projektu JOJ boli jej regionálni partneri veľmi dôležití.

Na základoch regionálnej siete Global


Televízia JOJ vznikla v roku 2002 na základoch vtedajšej siete TV Global. Program TV Global bol produktom košickej spoločnosti MAC TV, s.r.o., ktorá vtedy prevádzkovala regionálnu TV NAŠA vo večerných hodinách a dnes je hlavným licencovaným vysielateľom TV JOJ. V dennom čase prostredníctvom satelitu dodávala program ostatným lokálnym vysielateľom po celom Slovensku, ktorí práve na základe dohody šírili TV Global počas dňa. Do jej programu sa pripájali s tromi hodinovými vstupmi – ráno, popoludní a večer. Regionálne siete tak fungovali na podobnom princípe ako v Českej republike, kde sa týmto spôsobom celoštátne začal šíriť program TV Prima.


Základným rozdielom medzi Primou a Globalom však boli licenčné podmienky. Kým v prípade Primy je jej spolupráca s regiónmi viac-menej vynútená nedostatkom frekvencií, a tzv. zdieľanými licenciami, na Slovensku bolo partnerstvo medzi Globalom a regionálnymi televíziami dobrovoľné, a mohlo sa z podnetu ktorejkoľvek strany skončiť. Práve to sa aj stalo po vzniku TV JOJ, ktorá sa začala od svojich regionálnych partnerov osamostatňovať a budovala si vlastné nízkovýkonné vysielače na celom území Slovenska.


Rozvoju JOJ-ky pomohol krach TV Luna


Televízii JOJ pri vstupe na trh pomohol aj krach káblovej a satelitnej TV Luna, ktorá bola veľmi aktívnym koordinátorom nových frekvencií, a časom chcela prejsť na multiregionálne terestriálne vysielanie. Niekoľko desiatok frekvencií, ktoré si prevádzkovatelia Luny nechali skoordinovať, neskôr získala práve TV JOJ v licenčnom konaní, v ktorom sa rozhodovalo o zotrvaní jedného z týchto dvoch projektov.


Luna vtedy iniciovala koordináciu viacerých nízkovýkonných frekvencií. Potenciálny investor projektu, zahraničný fond Argus Capital, však podmienil podporu TV Luna ziskom dvoch strategických frekvencií na západnom a severnom Slovensku. Podobnú požiadavku mali aj investori TV Global a iniciatori projektu JOJ. Licenčná rada napokon pri voľbe v septembri 2001 uprednostnila práve projekt TV JOJ, ktorý vyhodnotila ako perspektívnejší. JOJ-ka tak mohla získať aj ostatné frekvencie skoordinované Lunou, pretože tá medzičasom ukončila vysielanie. Práve tento fakt televízii JOJ neskôr významne pomohol pri rozširovaní pokrytia, pretože v určitých lokalitách už nebolo nutné hľadať nové frekvencie.


Regióny mali aj v TV JOJ svoje bloky


Televízia JOJ po spustení projektu naďalej poskytovala regionálnym partnerom priestor vo svojom programe. Menšie stanice mohli vstupovať s polhodinovým predpoludňajším magazínom U nás doma, a mali k dispozícii aj programové okno pre 15-minútové spravodajstvo Práve teraz. Manažment TV Joj na čele s vtedajším riaditeľom Richardom Rybníčkom však viackrát vyslovil nespokojnosť s úrovňou programu niektorých lokálnych televízií a od stratégie prepojenia s regiónmi postupne upustil.


Centrálny prevádzkovateľ TV JOJ neskôr koordinoval viaceré nové frekvencie vo vlastnej réžii, ktoré následne získal pre licenciu svojej spoločnosti MAC TV. Súčasné pokrytie televízie je tak výsledkom novej koncepcie, ktorá sa začala realizovať po ukončení spolupráce s regionálnymi televíziami. Regionálne štáby však naďalej dodávajú spravodajské príspevky do jej programu, a niektorí vysielatelia si stále vypĺňajú svoj voľný denný program vysielaním TV JOJ.


Alternatívou pre regióny je TV Patriot a Music Box


Oproti začiatkom, kedy bol Global alebo JOJ-ka prítomná vo väčšine regionálnych štúdií, majú dnes menší vysielatelia viacero možností výberu, ktorý program budú v rámci svojej celodennej licencie šíriť. Okrem TV Joj si môžu zvoliť napríklad hudobný kanál Music Box, ktorý vysiela terestriálne v Košiciach, a je satelitne dostupný na celom území Slovenska prostredníctvom platformy UPC Direct. Z nej preberajú signál aj niektorí kábloví operátori.


K výraznejšiemu rozvoju spoločného celodenného programu pre regionálne televízie môže prispieť aj projekt žilinskej TV Patriot, ktorá sa profiluje práve ako televízia pre regióny. Okrem terestriálneho vysielania šíri svoj signál aj satelitne, v káblových rozvodoch, a taktiež ho ponúka ako výplň pre menšie stanice v rôznych častiach Slovenska.

Juraj Koiš | další články autora 19.07 07:26

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Licencie

Více článků