Stredoslovenská AZTV prišla o satelitnú licenciu

Licenčná rada licenciu spoločnosti AZTV Group, s.r.o., ktorá mala prevádzkovať televízny program AZTV Info v káblových rozvodoch a na satelite. Dôvodom bol fakt, že spoločnosť mala získať licenciu na základe nepravdivých údajov. Podľa dostupných informácií zástupcovia televízie predložili zmluvu o budúcej spolupráci s káblovým operátorom UPC, ktorá však podľa UPC nikdy neexistovala.

UPC sa ozvalo hneď po udelení licencie


Spor sa začal už v októbri roku 2007, kedy Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila spoločnosti AZTV Group vysielaciu licenciu. Server RadioTV vás o tomto kroku informoval ako prvý. Banskobystrická spoločnosť získala licenciu na vysielanie prostredníctvom káblových rozvodov, MMDS a satelitu. Vo februári 2008 však denník SME priniesol informáciu, že jeden z dokumentov predložených v žiadosti o licenciu, môže byť falzifikát. Malo íst o Zmluvu o budúcej spolupráci pri káblovej retransmisii programu AZTV INFO, ktorú mala táto spoločnosť uzavrieť s operátorom UPC Broadband Slovakia. Hoci na zmluve bol aj podpis šéfa UPC, jeho spoločnosť poprela pravosť tejto zmluvy.


Zástupcovia UPC boli presvedčení, že takúto zmluvu nepodpisovali. „UPC dospelo k záveru, že pravdepodobne ide o falzifikát,“ povedal vo februári pre SME kancelár licenčnej rady Ľuboš Kukliš. Na podpisovanie takej zmluvy si totiž v UPC nikto nepamätá, jej kópiu v archíve nenašli. Na zmluve je aj podpis šéfa UPC, v káblovke predpokladali, že je sfalšovaný, uviedla redaktorka denníka SME. Oficiálne sa však spoločnosť UPC k tejto téme nevyjadrila, nakoľko licenčná rada otvorila správne konanie pre možné porušenie zákona zo strany stredoslovenského vysielateľa.

K udeleniu licencie by stačila aj zmluva so satelitným operátorom


Ako nášmu serveru pred časom potvrdil Ľuboš Kukliš, rada prešetrovala, či je zmluva s káblovým operátorom pravá. V opačnom prípade by totiž muselo dojsť k odňatiu licencie, keďže žiadateľ by dosiahol jej pridelenie na základe nepravdivých údajov. Na dnešnom zasadnutí členovia RVR skutočne licenciu televízii odňali, prevádzkovateľ sa však môže voči ich rozhodnutiu odvolať. Samotné odňatie licencie spoločnosti AZTV Group by nemalo priamo ovplyvniť ďalšie fungovanie programu AZTV Info, ktorý vysiela vo viacerých platformách na strednom Slovensku a donedávna bol šírený aj v DVB-T multiplexe v Bratislave. Pre potenciálnych divákov to však znamená, že tento program sa neobjaví na satelite, s čím nedávno udelená nová licencia rátala. Taktiež nie je jasné, prečo zástupcovia spoločnosti priložili k žiadosti o licenciu práve zmluvu s káblovým operátorom. Ak by sa predbežne dohodli s niektorou satelitnou spoločnosťou, aj takáto budúca zmluva by k udeleniu licencie postačovala.


Vysielateľ deklaroval vyše dva milióny korún ročne na program


Podľa zatiaľ neprávoplatne odňatej licencie AZTV Group, s.r.o., mal byť názov jej programu totožný s tým, ktorý už prevádzkuje. AZTV Info sa však mohla rozšíriť na územie v rozsahu pokrytia niektorej satelitnej družice. Okrem satelitu sa v licencii spomínal aj distribučný systém MMDS a klasické káblové rozvody. Vysielanie v DVB-T multiplexe nebolo v licencii uvedené, to však neznamená, že by nemohlo pokračovať. Z programových typov mali takmer 40% vysielacieho času tvoriť spravodajské relácie, zvyšok mohla vyplniť publicistika. S vysielaním dokumentov alebo dramatických diel (filmov, seriálov) licencia nerátala. Vysielateľ uviedol, že má vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2.4 milióna korún ročne na programy vo verejnom záujme, čo mohol byť rozpočet na výrobu spravodajstva na dobrej úrovni. Programová služba mala ponúknuť aj teletext, čo pri regionálnych televíziách nebýva samozrejmé. Na satelite ho však prináša aj druhá zatiaľ jediná slovenská lokálka TV Patriot.


V licencií bolo uvedené aj zaradenie vysielateľa do skupiny s obmedzeným prístupom verejnosti, čo môže naznačovať, že vysielanie cez satelit by nemuselo byť voľné. V takom prípade by sa AZTV mohla objaviť v niektorej z platených platforiem – UPC Direct, DIGI TV alebo Sky Link – pričom satelitné vysielanie by sa dalo zároveň využiť ako distribučná trasa pre káblových operátorov. Prípadné kódovanie programu AZTV Info by však obmedzilo divácky potenciál, keďže by bolo pravdepodobne prijímateľné iba na území Slovenska.

Licencia nevyšla ani na druhý pokus


Vysielateľ AZTV Group, s.r.o., získal satelitnú licenciu až na druhý pokus. Prvýkrát v júli 2007 mu licenčná rada nevyhovela, pretože zástupcovia spoločnosti nedodali všetky zákonom požadované podklady. Na satelitnú licenciu má pritom každý žiadateľ právny nárok, musí však splniť ustanovenia vysielacieho zákona, ktorý je najmä v otázke preukazovania finančného krytia projektov pomerne prísny. V určitých situáciách má Rada pre vysielanie a retransmisiu aj nárok nevyhovieť udeleniu licencie, čo sa už niekoľkokrát stalo pri menších káblových staniciach. Pri AZTV bol dôvod prvého neudelenia licencie čisto formálny. “Žiadateľ nesplnil niektoré podmienky Zákona o vysielaní a retransmisii, na ktoré je Rada povinná prihliadať. Vyzvali sme zástupcov spoločnosti, aby doplnili potrebné podklady. Keďže sa tak nestalo, nemohli sme rozhodnúť o udelení licencie,” povedal nám v júli riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš. V novej žiadosti už boli všetky podklady doložené, a televízia tak získala licenciu.

O novú licenciu môže spoločnosť AZTV Group žiadať až po jednom roku


Keďže na dnešnom zasadnutí o ňu opätovne prišla, bude sa musieť brániť buď súdnou cestou, alebo formálne požiada o udelenie novej licencie, ale už pod hlavičkou inej spoločnosti, keď sa dohodne na budúcej spolupráci s niektorým satelitným alebo káblovým operátorom, a predloží nespochybniteľný kontrakt. Prípadnú novú licenciu by však nemohla získať rovnaká firma – Zákon o vysielaní a retransmisii neumožňuje okamžité udelenie novej licencie rovnakej spoločnosti, ktorej bola predtým odňatá. Medzi odňatím a žiadosťou o novú licenciu musí uplynúť aspoň jeden rok.

Juraj Koiš | další články autora 18.03 11:31

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Licencie

Více článků