Súd zrušil odvolanie bývalých členov českej licenčnej rady

V českom mediálnom prostredí nastáva nová kauza. Pražský mestský súd minulý týždeň rozhodol o tom, že odvolanie bývalých členov Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie nie je platné. Nastáva tak paradoxná situácia, keď odvolaní členovia RRTV sú v podstate formálne platnými členmi, a zatiaľ nie je jasné, v akom postavení budú súčasní členovia rady. Počas štvorročného fungovania “novej” rady však došlo k niektorým prelomovým rozhodnutiam.

Najskôr boli spory ohľadom licencií


Českí vysielatelia a mediálni teoretici si už zvykly na desiatky súdnych sporov ohľadom vysielacích licencií. Kým do konca 90-tych rokov platilo pravidlo, že súťaž prevádzkovateľov v licenčnom konaní sa končí dňom, kedy RRTV vyberie nového držiteľa licencie, v súčasnosti platí, že súťaž sa týmto dňom iba začína. Viacerí neúspešní prevádzkovatelia v prípade neudelenia licencie podávajú žaloby na RRTV k pražskému mestskému súdu, ktorý im vo väčšine prípadov vyhovie. Dôvodom zrušenia už udelených licencií bývajú často formálne nedostatky, keď členovia rady nedokážu v súlade so zákonom podrobne odôvodniť, prečo vybrali v licenčnom konaní práve jedného konkrétneho víťaza, a nakoľko zavážili ostatné projekty.


Z tohto dôvodu sa v Česku zablokoval aj prebiehajúci proces digitalizácie. RRTV pred rokom vybrala šiestich nových držiteľov televíznych celoplošných licencií v DVB-T. Jej rozhodnutie však napadli neúspešní uchádzači na čele s prevádzkovateľmi terajších analógových komerčých staníc. Súd postupne všetky udelené licencie zrušil, a v súčasnosti sa čaká na obnovenie licenčného konania. Práve vysoký počet súdom zrušených licencií a z toho plynúca právna neistota nových vysielateľov je dôvodom, prečo českí zákonodárci uvažujú nad novelou hlavného mediálneho zákona a vypustením povinnosti podrobného odôvodnenia výsledkov licenčných konaní.


Nový spor sa týka samotných členov RRTV


Mestský súd v Prahe však minulý týždeň priniesol ďalší zaujímavý verdikt. Po desiatkach rozhodnutí o platnosti či neplatnosti udelených licencií, sme sa tentoraz mohli stretnúť aj so zrušením platnosti rozhodnutia o odvolaní bývalých členov RRTV. Je to celkom paradoxné, aj keď sa o tejto možnosti začalo hovoriť už pred niekoľkými rokmi. Celý prípad má korene ešte v roku 2003, keď vtedajší premiér Vladimír Špidla v apríli 2003 podpísal rozhodnutie o odvolaní celej vtedajšej vysielacej rady. Dôvodom bola prehratá medzinárodná arbitráž s pôvodným a zároveň aj súčasným investorom TV Nova kvôli nedostatočnej ochrane investícii. Česká republika vtedy musela v dôsledku prehratej arbitráže vyplatiť mediálnej spoločnosti CME približne 10 miliárd českých korún.


V dôsledku tohto sporu boli teda odvolaní všetci vtedajší členovia licenčnej rady RRTV, ale šiesti bývalí radní sa voči tomuto rozhodnutiu obrátili na súd. Ten im dal za pravdu svojim minulotýždňovým rozhodnutím. Zatiaľ nie je jasné, čo bude nasledovať. Teoreticky by mohli by byť spochybnené všetky rozhodnutia, ktoré učinila “nová rada”. Pôvodní (odvolaní) členovia RRTV už pred časom upozorňovali svojich nástupcov na podanie žaloby a žiadali ich v otvorenom liste, aby sa zdržali nevratných krokov. K jednému významnému rozhodnutiu nakoniec došlo v podobe udelenia šiestich licencií pre digitálne vysielanie. Bude zaujímavé sledovať, ako sa k novej situácii postaví súčasná česká vláda a poslanci. Poslanci totiž hlasovaním kolektívne odvolali všetkých členov RRTV a toto rozhodnutie potvrdil svojim podpisom vtedajší premiér. Celú vec dostane na stôl súčasný premiér Mirek Topolánek.

Juraj Koiš | další články autora 31.05 03:22

  • Tom hovorí:

    Juraj, jen jedna poznámka: Soud zrušil odvolání jednotlivých radních, ovšem odvolání rady jako celku neprojednával, takže je platné.

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Televize Licencie

Více článků