Trojka ako promo na satelit?

Už len necelé dva týždne nás delia od spustenia prvého čisto slovenského športového kanálu. Je známe, že ho bude prevádzkovať verejnoprávna Slovenská televízia, ktorá má s produkciou športových prenosov u nás najlepšie skúsenosti a zároveň drží práva k najvýznamnejším domácim súťažiam. Kým ale nový kanál by mal byť určený pre pozemné digitálne vysielanie, je zrejmé, že minimálne v prvých štyroch rokoch svojho pôsobiť ako „promo“ na úplne iné platformy – najmä satelit, káblovú retransmisiu a IPTV.

Je potešiteľné, že Trojka sa už od prvého dňa objaví aj v pozemnom digitálnom vysielaní v Prešove a Košiciach na 44. kanáli, ako systémové riešenie to však určite nebude stačiť. Televízia síce na svojich stránkach uvádza, že verejnoprávny multiplex by mohol začať fungovať už od konca budúceho kalendárneho roka, reálnejší sa však zdá rok 2012, keďže dovtedy by mala trvať ochrana analógových frekvencií, na ktorej sa STV dohodla spolu s komerčnými televíziami. To samozrejme vyhovuje súkromným staniciam, ktoré až do tohto roku určite nedostanú plnohodnotnú novú konkurenciu v pozemnom vysielaní. Naopak, uberie to možnosť príjmu novým kanálom STV, keďže športová Trojka a plánovaná spravodajská Štvorka sa nedostanú do celoplošného pozemného vysielania skôr, ako by celý trh súhlasil so zrušením ochrany analógových frekvencií.


Prečítajte si aj: Ochrana analógových frekvencií obmedzuje aj nové kanály STV


Je teda zrejmé, že až do roku 2012 bude Trojka fungovať viac ako promo na nové technológie, a nie ako masovo dostupný kanál. Paradoxne, nebude pri svojom fungovaní propagovať nastupujúce digitálne vysielanie pozemnou cestou (DVB-T), ale všetky ostatné platformy, cez ktoré je možné televízne vysielanie prijímať. Sem patrí najmä satelit a satelitné služby ako Sky Link, UPC Direct alebo Digi TV. Ďalej sú to kábloví operátori, ktorí ponúkajú svoje služby rôznymi cestami (vrátane MMDS, IPTV atď.) a v úplne poslednom rade aj samotné pozemné vysielanie v DVB-T, aj keď zatiaľ iba v Prešove a Košiciach. Možno sa novému kanálu STV podarí „napratať“ aj do multiplexov v iných regiónoch. Do úvahy by mohla prísť napríklad Banská Bystrica alebo Zvolen, ak by došlo k vyradeniu rozhlasových staníc z tohto multiplexu. Rovnakou cestou by sa teoreticky mohla dostať STV Trojka aj do pilotného DVB-T multiplexu v Bratislave. Aj keď je veľmi otázne, aká by následne bola jej obrazová kvalita, keďže vo všetkých multiplexoch už vysiela minimálne 5 televíznych staníc, a zaradenie každej ďalšej by sa muselo prejaviť v zníženej kvalite obrazu a zvuku. Dátový tok multiplexov je totiž obmedzený, a už dnes je v nich pri súčasnom kompresnom štandarde MPEG-2 minimálne o jednu televíziu viac ako by mal byť optimálny počet.Spustenie Trojky je však samo osebe pozitívnym krokom. Diváci si aj vďaka výraznej kampani na prvých dvoch kanáloch STV uvedomia, že vznikol nový kanál, že ho zatiaľ nie je možné kdekoľvek prijímať na klasickú anténu, a budú hľadať cesty ako sa k nemu dostať. A mnohí ďalší si uvedomia, že analógový príjem na klasickú anténu je v dnešnej dobe prežitok, a začnú vymieňať príjem z pozemného analógu za modernejšie platformy.

Juraj Koiš | další články autora 27.07 03:00

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Redakční Komentáře

Více článků