Digitálna dohoda – je optimizmus na mieste?

Riaditelia štyroch najväčších slovenských televízii tento týždeň prekvapili podpisom Memoranda o princípoch spoločného postupu televíznych vysielateľov pri prechode na DVB-T. Digitálne vysielanie je už aj na Slovensku predodvermi, a tak budú v tejto oblasti potrebné viaceré dohody zainteresovaných strán, aby proces prechodu bol bez problémov. Memorandum by malo na prvý pohľad zaručiť, že nevzniknú zbytočné konflikty a obštrukcie. Je však optimizmus na mieste?

Nový pohľad na verejnoprávny multiplex


Už pri pohľade na podpisy štyroch riaditeľov zarazí fakt, že k dohode pristúpili štyri strany, ktoré mali donedávna veľmi odlišné stanovisko, napríklad v otázke tzv. verejnoprávneho multiplexu. Ten sa začal spomínať až po nástupe nového generálneho riaditeľa Radima Hrehu do Slovenskej televízie, a mal priniesť STV a Slovenskému rozhlasu zákonné právo vysielať v samostatnom multiplexe a regulovať dátový tok. Súkromní vysielatelia združení v asociácii vyslovili ostrý nesúhlas, keďže takéto zákonné zvýhodnenie verejnoprávneho vysielateľa považovali za neprimerané. Svoj názor však medzičasom zmenili, a myšlienku samostatného multiplexu pre STV chcú podporovať.


Úprimne povedané, terajší návrh zákona o prechode na digitálne vysielanie nedáva súčasným vysielateľom veľké výhody, teda v porovnaní so susedným Českom takmer žiadne. Kým u našich západných susedov komerčné stanice Nova a Prima bez servítok vyjednávajú o tzv. “kompenzačných licenciách” za dobrovoľné opustenie analógu, navrhovaný slovenský zákon s ničím podobným neráta. Kým v Česku niektorí zákonodárci uvažujú, že priklepnú súčasným komerčným staniciam celé multiplexy, a fakticky tak zamedzia nástupu novej konkurencie, na Slovensku zatiaľ podobné úvahy našťastie nie sú.


Potreba väčších garancií


Naše televízie majú jedinú garanciu, že neprídu o svoje súčasné pokrytie, aj keby ho v prechodnej fáze mali dosiahnuť kombináciou analógu a DVB-T. Žiadne kompenzačné licencie, žiadna svojvôľa pri opustení analógu. V definitívnych digitálnych sieťach budú mať všetci súčasní vysielatelia právo na jednu programovú pozíciu, ale závisí na ich šikovnosti, či sa s prevádzkovateľom multiplexu dohodnú na ďalších. Zákon negarantuje nič viac, ani menej.


Zaujímavé je, že náš digitálny zákon už aj v navrhovanej podobe by umožňoval Slovenskej televízii produkovať viacero programov – minimálne jeden v každom multiplexe, čo by mohla byť v počte programových pozícií veľmi dobrá náhrada za samostatný multiplex. Zákon však nezakazuje ani to, aby si STV vytvorila svoj vlastný multiplex, ak sa na tom dohodne s prevádzkovateľom. Riaditeľ STV Radim Hreha však zrejme nevidí dostatočnú záruku na budúci programový rozvoj STV a požaduje jasnejšie pravidlá v zákone.


K jasným pravidlám sa v memorande prihlásili aj súkromní vysielatelia. Markíza, JOJ a TA3 ruka v ruke uznávajú právo STV na vybudovanie vlastného multiplexu, žiadajú ochranu dostupnosti terestriálnych vysielaných celoplošných programov a zachovanie porovnateľného pokrytia počas celého procesu prechodu. Mohlo by sa zdať, že terajší vysielatelia žiadajú vlastne iba to, s čím pripravovaný zákon už teraz počíta. Rozdiel je jedine v tom, že zákon sa k digitálnemu vysielaniu stavia pomerne liberálne, a umožňuje prevádzkovateľom DVB-T multiplexov, aby sa sami rozhodli, aké programy budú šíriť. Text memoranda však vytvára dojem, že súčasné televízie chcú, aby zákon priamo prikazoval, aké programy majú byť šírené…


Regulácia… do akej miery?


O niekoľko dní čaká poslancov kľúčové hlasovanie o digitálnom zákone. Pri ňom sa ukáže, nakoľko sa slovenský mediálny trh zliberalizuje, a nakoľko sa obmedzí pomerne striktná regulácia. V susednom Česku sú všetky licenčné právomoci naďalej v rukách Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie. Na Slovensku by vznik nových staníc mali regulovať priami účastníci trhu – prevádzkovatelia digitálnych multiplexov. Je pochopiteľné, že práve to súčasným vysielateľom veľmi nevyhovuje. Potenciálna konkurencia získa pomerne jednoduchý prístup na televízny trh a reklamný koláč sa rýchlejšie rozdelí medzi viacerých hráčov. Bude aj na toto potrebné memorandum?

Juraj Koiš | další články autora 10.03 04:30

, RSS pro komentáře k tomuto článku

Pridaj komentár


Související články


Další články z kategorie Redakční Komentáře

Více článků