Rádio Žilina

ZÁKLADNÉ INFO

Adresa: Horný Val 3, Žilina, 010 01

Telefón ústredňa: 041 5624 921
Telefón do štúdia: 041 5624 644
URL: http://www.radiozilina.sk
E-mail: radio@radiozilina.sk

Držiteľ licencie: Rádio Žilina a.s.
Platnosť od: 21.12. 1995
Licencia do: 23.06. 2002

RDS názov: _ZILINA_
RDS typ: POP M
RDS PI kód: 50B0
RDS funkcie: TP,RT,TA

Reklamné siete