Rádio ZET

Základné informácie

Kontakty
Adresa: Bytčická 2, 011 06 Žilina
Telefón sekretariát: +421 41 5643 512
Telefón štúdio: +421 41 500 2222
Fax: +421 41 5643 513
Web
Webová stránka: www.radiozet.sk
E-mailová adresa: radio@radiozet.sk
Stream: webový prehrávač
Facebook: profil
Licencia
Vlastník licencie: RM PROGRES s.r.o.
Licencia č.: R/80
Platnosť od: 15.08.2002
Platnosť do: 15.08.2018

Pokrytie a vysielače

Úroveň pokrytia
Pokrytie obyvateľstva: 24.19 %
Pokrytie územia SR: 22.77 %
* údaje Rady pre vysielanie a retransmisiu platné k 31.12.2008
Radio Data System
RDS PS: RADIOZET
RDS PI: 50B0
RDS PTY: POP M
Pridelené vysielače
Frekv. P Kraj Lokalita – vysielač Výkon
kW
Pol.
Celkom vysielačov: 1 v pásme FM
94.50 ZA Žilina – Veľká Lúka 20.00 H